Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grønn blindgate

Bruk av matplanter og matjord til produksjon av biodrivstoff er en særdeles problematisk ide. Flere ferske rapporter viser at kraftig økt produksjon at førstegenerasjons biodrivstoff er en av hovedårsakene til veksten i matprisene verden over. I tillegg tviler et stort antall eksperter på at det grønne drivstoffet i det hele tatt fører til en netto reduksjon av klimagasser.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Bruk av matplanter og matjord til produksjon av biodrivstoff er en særdeles problematisk ide. Flere ferske rapporter viser at kraftig økt produksjon at førstegenerasjons biodrivstoff er en av hovedårsakene til veksten i matprisene verden over. I tillegg tviler et stort antall eksperter på at det grønne drivstoffet i det hele tatt fører til en netto reduksjon av klimagasser.

I følge den anerkjente britiske avisen The Guardian viser mer enn 10 ulike vitenskapelige rapporter at det er en klar sammenheng mellom produksjon av biodrivstoff og økte matpriser.

Lengst går en hemmeligstemplet rapport fra Verdensbanken som hevder at den økte biodrivstoffproduksjonen alene er ansvarlig for 75 prosent av prisstigningen på mat. For millioner av fattige som kjemper en daglig kamp for å overleve er dyrere mat en katastrofe. Det finnes ingen klima-argumenter sterke nok til å kunne rettferdiggjøre bruk av matplanter og matjord til framstilling av drivstoff. Førstegenerasjons biodrivstoff er en blindgate og bør få en så kort historie som mulig.

Bruk av førsteklasses matjord og matplanter til drivstoffproduksjon har økt dramatisk de siste årene. Europeiske land, med Tyskland i spissen, har lenge vært internasjonalt ledende iproduksjon av biodiesel. I hovedsak er det raps som brukes som råmateriale til framstilling av europeisk bidiesel..Innen 2012 regner mange eksperter med at USA kan komme til å overta det europeiske hegemoniet, først og fremst på grunn av rause amerikanske støtteordninger.

Brasil har i mange år vært en pioner i produksjon og bruk av bioetanol. Men etter at amerikanske myndigheter vedtok nye og dristige mål for bruk av biodrivstoff, har flere og flere amerikanske bønder valgt å knytte seg til drivstoff-industrien framfor matmarkedet. Matplanter som mais og soya er den viktigste råvaren i den amerikanske etanolproduksjonen.

Det er positivt at EU har tatt initiativet til å begrense bruken av slikt drivstoff i de nye målene sine for fornybar energi i medlemslandene.

Også Norge bør innføre begrensninger på førstegenerasjons biodrivstoff. Som Folkevett viser i denne utgavens hovedreportasje er for eksempel biodiesel fra Statoil – både iblandet fossil diesel (B5) og som rent produkt (B100) – produsert av raps fra Litauen. At planter dyrket på Europas beste matjord havner i norske dieselkjøretøy, er langt fra uproblematisk.