Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Giganten

LEDER: I år er det hundre år siden Rachel Carsons fødsel. Den amerikanske forfatteren, vitenskapskvinnen og naturskribenten rystet 60-tallets USA med sin klassiker «Den tause våren».
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
LEDER: I år er det hundre år siden Rachel Carsons fødsel. Den amerikanske forfatteren, vitenskapskvinnen og naturskribenten rystet 60-tallets USA med sin klassiker «Den tause våren».

Boka utkom først gang i 1962 og i norsk oversettelse et år seinere. Carson var opptatt av hvordan den hemningsløse og begeistrede bruken av kjemiske sprøytemidler virket inn på miljøet og dyre- og plantelivet. Særlig DDT kom i søkelyset, et nytt preparat som var svært effektivt som insektdreper, men som hadde en rekke farlige bivirkninger. Norge var blant de første landene som innførte lovforbud mot DDT i 1970, og USA gjorde det samme to år seinere.

Rachel Carson døde av brystkreft bare 56 år gammel, knappe to år etter at boka kom ut. Hun fikk bare i liten grad se fruktene av sitt eget, banebrytende arbeid. Det er stor enighet om at Carsons bok og virksomhet var den viktigste drivkraften bak utviklingen av den moderne miljøbevegelsen. Den tidligere amerikanske visepresidenten og globale miljøaktivisten, Al Gore, skriver i et jubileums-essay om den legendariske forfatterinnen, at framveksten av miljøbevegelsen og moderne miljø-lovgivning ville ha blitt forsinket, ja kanskje aldri funnet sted uten hennes innsats.

Det er også interessant å merke seg at pionerene i den tidlige amerikanske miljøbevegelsen i stor grad var kvinner. Uten medvirkning fra store tunge kvinneorganisasjoner og tusenvis av kvinnelige opinionsledere, ville 60-tallets miljøaktivister neppe fått den gjennomslagskraften som var tilfelle.

På mange måter representerte Rachel Carsons virksomhet et paradigmeskrifte i synet på naturen og miljøet. Hennes filosofi og grunnsyn avløste gradvis det nittende århundres klassiske og romantiske natursyn: forestillingen om et grenseløst og opphøyd skaperverk. I stedet understreket Carson at naturen var begrenset og sårbar, og at menneskene som den første art i utviklingshistorien hadde mulighet til å ødelegge og skade de store økologiske systemene og kretsløpene som alt liv er avhengige av. Til tross for sin enorme betydning for utviklingen av miljøbevegelsen, har mange begrenset kjennskap til hennes forfatterskap og spennende livshistorie, fortalte Carson- kjenneren Fiona Fisher meg da jeg besøkte The Rachel Carson Homestead i Springdale, Pennsylvania, i mai i år.

Rachel Carson er vel verdt et gjenmøte. Hun var en kvinne langt forut for sin tid og tekstene hun skrev, fortjener absolutt oppmerksomhet fra en ny generasjon miljøvernere. På innsiden av denne utgaven av Folkevett kan du lese mer om kvinnen som med god grunn av mange regnes som miljøbevegelsens mor.