Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Framtiden og vindkraften

Jeg har lagt merke til at talsmenn for Framtiden i våre hender stadig vekk framhever vindkraftutbygging som et velegna klimapolitisk tiltak. Visstnok skal ”rein og fornybar” energi fra en mengde vindturbiner langs kysten føre til reduksjon av norske og europeiske CO2-utslipp.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Jeg har lagt merke til at talsmenn for Framtiden i våre hender stadig vekk framhever vindkraftutbygging som et velegna klimapolitisk tiltak. Visstnok skal ”rein og fornybar” energi fra en mengde vindturbiner langs kysten føre til reduksjon av norske og europeiske CO2-utslipp.

Det blir tatt for gitt at denne strømmen, viss den blir eksportert, vil erstatte og ikke komme i tillegg til strøm fra kull- og oljefyrte kraftverk. Baksida av medaljen snakker man ikke om: Svære veianlegg, utsprengte fyllinger og planeringer, enorme betongfundamenter, monsterturbiner som dominerer landskapet, kraftgater, ihjelhakka fugl; kort og godt rasert og ødelagt kystnatur – over titalls og hundretalls av kvadratkilometer.

Klima overskygger nå alt anna i miljødebatten. Det er forståelig. Men om vi teppebomber kystlyngheier og blankskurte berg med vindmøller, kommer det ikke til å løse noen problemer. NVE mener at det innen 2025 er mulig å realisere 20 TWh ny vindkraft. Til sammenlikning har EU-området en strømproduksjon på 3300 TWh, hvorav 1800 TWh fra fossile kraftverk (tall fra 2005). I tillegg kommer energibruken til transport og oppvarming.

Vindkraft fra Norge blir i denne sammenheng et musepiss i havet. Dette dreier seg veldig lite om klima og miljø. Derimot dreier det seg mye om politikernes behov for å fortsette sin virtuelle vandring rundt den varme klimagrauten – uten å gjøre noe effektivt for å minske utslippa der de faktisk finnes, og uten å ta innover seg hvor store omstillinger som høgst sannsynlig trengs.

Jeg tror miljøbevegelsen skulle være mer forsiktig med sin fornybar-retorikk. Det finnes ikke noe sånt som en gratis lunsj, sjøl om den kan resirkuleres. Mer framtidsretta enn å øke elkraftproduksjonen, ved å utnytte kysten som vi før har utnytta fjell og fossefall, er å innrette oss på en livsstil der energi er et begrensa gode, i pakt med FIVHs idégrunnlag. Slik mye av norskekysten fortsatt ligger, storslått og variert og med sin naturlige horisont i behold, er den uendelig mer verdifull, enn om den blir spist opp bit for bit gjennom etablering av stadig flere vindindustriområder.