Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

For klodens skyld

Krigen i Midtøsten har på nytt satt temaet masseødeleggelsesvåpen på dagsorden.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Krigen i Midtøsten har på nytt satt temaet masseødeleggelsesvåpen på dagsorden.

LEDER: I store deler av verden har fredsbevegelsen fått ny vind i seilene, men det nye fredsengasjementet er sårbart og kan fort forsvinne i angstbølgene som vil følge i kjølvannet av mulige nye terrorhandlinger. Kampen mot masseødeleggelsesvåpnene handler ikke bare om avvæpning av røverstater og despoter. Atomnasjoner som USA, Russland, Israel, India, Pakistan, Frankrike, Kina og Storbritannia medvirker i høy grad til å opprettholde muligheten for atomkatastrofer som kjernevåpnene representerer. Trusselen om atomkatastrofe – og miljøødeleggelser er kompliserte og sammensatte og kan trolig bare begrenses gjennom samarbeidende og sterke folkelige og politiske bevegelser i både fattige og rike land. I en slik kamp bør de gamle, nærmest atskilte saksområdene som miljø, naturvern, solidaritet- og fredsarbeid i større grad flyte over i hverandre – fordi det dypest sett handler om det samme: nemlig bekjempelse av fattigdom og beskyttelse av livet og livsmangfoldet på kloden.

Det er også viktig å peke på det særlige ansvaret som den norske regjeringen har for å trekke oljefondets investeringer ut av atomvåpenproduksjon. NorWatch, Framtiden i våre henders søkelys på norsk næringsliv i sør, avslørte nylig at oljefondet har betydelige investeringer i atomvåpenindustrien og at disse investeringene økte med førti prosent i 2002. For øyeblikket eier den norske stat aksjer for over 430 millioner kroner i slike selskap. Det er liten grunn til å tro at den norske regjeringen finner særlig støtte i egen befolkning for å opprettholde investeringene i atomindustrien. Den siste store undersøkelsen fra 1998 viste at et overveldende flertall, over nitti prosent, på tvers av partipolitiske skillelinjer, vil at regjeringen aktivt skal arbeide for å få til et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Her har regjeringen en gyllen sjanse til å vise i praksis at hensynet til fred og nedrustning kommer foran kortsiktige økonomiske interesser som ligger bak de taktiske investeringer oljefondets forvaltere har foretatt på vegne av det norske folk.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!