Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

For klodens skyld

Krigen i Midtøsten har på nytt satt temaet masseødeleggelsesvåpen på dagsorden.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Krigen i Midtøsten har på nytt satt temaet masseødeleggelsesvåpen på dagsorden.

LEDER: I store deler av verden har fredsbevegelsen fått ny vind i seilene, men det nye fredsengasjementet er sårbart og kan fort forsvinne i angstbølgene som vil følge i kjølvannet av mulige nye terrorhandlinger. Kampen mot masseødeleggelsesvåpnene handler ikke bare om avvæpning av røverstater og despoter. Atomnasjoner som USA, Russland, Israel, India, Pakistan, Frankrike, Kina og Storbritannia medvirker i høy grad til å opprettholde muligheten for atomkatastrofer som kjernevåpnene representerer. Trusselen om atomkatastrofe – og miljøødeleggelser er kompliserte og sammensatte og kan trolig bare begrenses gjennom samarbeidende og sterke folkelige og politiske bevegelser i både fattige og rike land. I en slik kamp bør de gamle, nærmest atskilte saksområdene som miljø, naturvern, solidaritet- og fredsarbeid i større grad flyte over i hverandre – fordi det dypest sett handler om det samme: nemlig bekjempelse av fattigdom og beskyttelse av livet og livsmangfoldet på kloden.

Det er også viktig å peke på det særlige ansvaret som den norske regjeringen har for å trekke oljefondets investeringer ut av atomvåpenproduksjon. NorWatch, Framtiden i våre henders søkelys på norsk næringsliv i sør, avslørte nylig at oljefondet har betydelige investeringer i atomvåpenindustrien og at disse investeringene økte med førti prosent i 2002. For øyeblikket eier den norske stat aksjer for over 430 millioner kroner i slike selskap. Det er liten grunn til å tro at den norske regjeringen finner særlig støtte i egen befolkning for å opprettholde investeringene i atomindustrien. Den siste store undersøkelsen fra 1998 viste at et overveldende flertall, over nitti prosent, på tvers av partipolitiske skillelinjer, vil at regjeringen aktivt skal arbeide for å få til et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Her har regjeringen en gyllen sjanse til å vise i praksis at hensynet til fred og nedrustning kommer foran kortsiktige økonomiske interesser som ligger bak de taktiske investeringer oljefondets forvaltere har foretatt på vegne av det norske folk.