Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fokus på mor

KOMMENTAR: Verden er ikke bra nok, slår min ene datter på fire fast fra tid til annen. Heldigvis vet hun ikke hvor rett hun har. Og det er ikke mangelen på ketchup eller rene, rosa kjoler som er det største problemet. Det er det alt for mange andre barn som vet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
KOMMENTAR: Verden er ikke bra nok, slår min ene datter på fire fast fra tid til annen. Heldigvis vet hun ikke hvor rett hun har. Og det er ikke mangelen på ketchup eller rene, rosa kjoler som er det største problemet. Det er det alt for mange andre barn som vet.

Verden er slett ikke bra nok, ikke for kvinner, og derfor ikke for barn, slår UNICEF fast i sin rapport «The State of the Worlds Children». Kvinnefrigjøring har over store deler av verden fått rykte på seg for å føre til oppløste familier og vanstelte barn. Sannheten, i alle fall for barn, er den stikk motsatte.

Velferd for verdens mange barn kommer først og fremst gjennom at deres mødre er i stand til å ta vare på dem, og derfor er rettigheter for kvinner ikke bare moralsk riktig, men også en nøkkel til en bedre verden. All erfaring verden over viser at kvinner som får utdannelse og muligheter til å påvirke sin egen hverdag får friskere barn med større muligheter for å lykkes senere i livet.

I Norge anses det som en utfordring at det er store helseforskjeller mellom dem med høy og dem med lav eller ingen utdanning. Hvor mye større er ikke disse forskjellene mellom mennesker med og uten grunnskolen? Ideelt burde dette tilsi at kvinner på grunn av sitt forsørgeransvar fikk minst de samme mulighetene som menn, men dette er langt fra virkeligheten. I en usikker verden er jenter og kvinner særskilt sårbare, og mye av årsaken er verdens vedvarende anstrengelser for å betvinge og beherske kvinners seksualitet og reproduksjon.

På verdensbasis anslår FN at mer enn 130 millioner kvinner har gjennomgått kvinnelig kjønnslemlestelse hvor hele eller deler av klitoris og kjønnsleppene skjæres bort, et overgrep som i tillegg til å være svært smertefullt øker risikoen for infeksjoner, HIV, fødselskomplikasjoner og inkontinens. Og en syk og traumatisert kvinne har ikke samme muligheter for å bli en god mor som en frisk og trygg. Enda verre er det selvsagt når mor dør. Hvert minutt dør en kvinne som en følge av svangerskap eller fødsel. 99 prosent av dem i utviklingsland. Morløse spedbarn har en risiko mellom tre og ti ganger så høy for å dø som barn med en levende mor. Hvordan hadde disse tallene sett ut dersom et kvinnelig underliv hadde vært ansett som en naturlig del av kvinnekroppen, som ikke skulle skjæres i, men tvert i mot motta samme medisinske omsorg som resten av kroppen?

Maria var visstnok tidlig i tenårene da hun ble utvalgt av Gud til å føde hans sønn. Hadde ikke Gud følt et særskilt ansvar for å følge opp akkurat denne jenta, hadde han gjort best i å velge en voksen kvinne. Men det er ikke bare Gud som har funnet det nødvendig å være tidlig ute for å forhindre tvil om farskapet. Barneekteskap flere steder en gammel og rotfestet tradisjon, spesielt i Sørasia og Afrika sør for Sahara. Så mye som 36 prosent av alle kvinner som i dag er mellom 20 og 24 år var allerede gift på sin attenårsdag. Argumentene varierer. At jenta skal beskyttes mot voldtekter og svangerskap utenfor ekteskapet er et. Men det er ikke ekteskap som beskytter kvinner mot vold og voldtekt, det er det respekt for kvinner som gjør.

Rapporten forteller at sjansen for at et barn dør før det fyller fem år synker til halvparten dersom moren fullfører grunnskolen. Dessverre faller en av fem jenter i utviklingsland ut før den tid og bare 43 prosent forsetter med ungdomsskole. Det er et problem også fordi skolegang er den viktigste faktor i å utsette jenters barnefødsler. Barn født av kvinner under 18 år har en 60 prosent høyere risiko for å dø i sitt første leveår enn barn av kvinner over 19, likevel blir 14 millioner barn født nettopp av jenter mellom 15 og 18 år hvert år, de som her hjemme veksler mellom drømmer om designsko og en kreativ utdannelse. Vi kan håpe på at flere jenter her hjemme blir engasjert til å sloss for at deres uheldige jevnaldrende uten muligheter til den luksusen vi mener vi fortjener i alle fall skal få slippe å se babyen sin dø. Også i forhold til HIV har kvinner en ekstra sårbarhet ved at de lettere smittes av viruset samtidig som kvinner har mindre kunnskap om overførsel og mindre muligheter til å beskytte seg eller motsette seg sex. I deler av Afrika og Karibia har unge kvinner mellom 15 og 24 opp til 6 ganger større sjanse for å være smittet enn unge menn samme alder.

Mennesker har rettigheter, og barn har rettigheter – men kvinner? Selv om Kvinnekonvensjonen har blitt undertegnet av 184 land er det den FN-konvensjonen som står oppført med flest reservasjoner. Kvinners rettigheter blir mange steder sett på som en del av vestlig dekadanse. En satsing på grunnutdannelse, muligheter for økonomisk selvstendighet og et fungerende helsevesen for kvinner vil vise resultater der retorikk har vanskelig for å slå gjennom. Også gutter får et bedre liv gjennom en sunn og sterk mor.

– Jeg vil gjøre verden mye bedre enn det dere klarer, sier min datter. Jeg er redd det blir nødvendig, men ved å satse på kvinner i utviklingsland nå er det håp om at «The State of the Worlds Children 2027» blir mer oppløftende lesning.