Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Flyr fra forpliktelser?

REPLIKK: For litt over et år siden startet Framtiden i våre hender prosjektet «Mitt klima». Hensikten var todelt: Det ene var å informere om flytrafikkens klimakonsekvenser. Det andre var å tilby folk å kompensere for flyutslippene sine.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
REPLIKK: For litt over et år siden startet Framtiden i våre hender prosjektet «Mitt klima». Hensikten var todelt: Det ene var å informere om flytrafikkens klimakonsekvenser. Det andre var å tilby folk å kompensere for flyutslippene sine.

Det vil si at utslippene fra flyreisene blir redusert tilsvarende i et fattig land. Det gjøres ved at fattige landsbyer for eksempel får strøm fra biomasse istedenfor fra en dieselgenerator. Det beste for klimaet er å ikke fly, men Mitt klima er ment som et tilbud for folk som vil gjøre noe når de først flyr – inntil regjeringa reagerer.

Flytrafikken er blitt tredoblet siden 1990, og er en av de viktigste enkeltkildene til våre klimagassutslipp. Likevel har de rødgrønne ikke iverksatt noen tiltak for å redusere flytrafikken. De ser tvert imot ut til å gjøre alt de kan for å holde flytrafikken konkurransedyktig i forhold til andre transportmidler. Mens miljøavgifter sørger for at biler og busser må betale 10-12 kroner for literen for drivstoffet, koster flydrivstoffet bare 6-7 kroner literen. I tillegg sponser staten utenlandsreisen din med 1410 kroner hvis du utnytter taxfreekvoten fullt ut.

Resultatet er flyavganger som er så billige at det lønner seg å feire 50-års dagen på den spanske solkysten framfor i hagen. Stoltenberg sa i nyttårstalen sin at statsansatte skal kjøpe klimabilletter når de er ute og flyr, og at han oppfordret andre til å gjøre det samme. Den oppfordringen er bedre enn ingen, men når Stoltenberg viser til slike frivillige tiltak som en del av regjeringens innsats for å kutte klimagassutslippene blir det ren ansvarsfraskrivelse. Stoltenberg er i posisjon til å sørge for obligatoriske ordninger, som for eksempel å fjerne taxfree-ordninga, eller å sørge for avgifter på flytrafikken som svir. Disse økte avgiftsinntektene må fortrinnsvis øremerkes klimatiltak, kanskje høyhastighetsbaner i Norge, men de må gjerne også finansiere overgangen fra fossil basert energi til fornybar energi i fattige land.

Det har blitt innvendt at Framtiden i våre hender gjennom Mitt klima er med å grønnvaske flytrafikken. Vi mener vi gjennom hundrevis av medieoppslag om flytrafikk, har bidratt til å øke bevisstheten om flytrafikkens uheldige konsekvenser for klimaet. Vi tror at økt bevissthet er tvingende nødvendig for å få på plass de tøffe politiske vedtakene som sørger for reelle utslippskutt - også i Norge.