Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Er politikerne friske nok?

Det er kun friske politikere som kan skape en sunn og bærekraftig utvikling her hjemme og internasjonalt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det er kun friske politikere som kan skape en sunn og bærekraftig utvikling her hjemme og internasjonalt.

Verden trenger mer enn noe annet politikere som er sunne og sterke i sin moralske og etiske vurderingsevne av den globale klima- og miljøutfordringen vi står overfor i dag og i årene som kommer.
Tiden er forbi for politikere som dyrker egen karriere, som tenker og handler kortsiktig, som lar seg lede og påvirke av interessegrupper i samfunn og næringsliv med kapitalistiske særinteresser uten tanke på miljø og klima, og som har gjenvalg eller framtidige toppstillinger i det private næringslivet som det viktigste målet i framtiden.

Det er nettopp slike politikere og ledere, med mangel på sunn innsikt, visdom og kunnskap, som har ført verden og oss dit vi er kommet i dag – til et være eller ikke være allerede i dette århundret.
Klimatoppmøtet i København vil måle ”tempen” på politikernes moralske helsetilstand, en avgjørende prøve på deres etiske og moralske vilje og evne til å stå sammen om historiens viktigste utfordringer og skjebne. Den vil, selv om ingen vil innrømme det, være dommen over verdens politiske ledere, og gi den diagnosen ”friske” eller ”syke” - dugelige eller udugelige.

Og bare friske ledere vil kunne gjøre moder jord frisk, vakker, bære- og livskraftig for framtiden.

Tiden er overmoden for våre politikere til å innta rett medisin og bli friske nok til å ta og gjennomføre de nødvendige helsetiltakene for å redde klimaet og miljøet, ellers risikerer vi at pasient jorden vil gå fra syk til dødssyk i løpet av få tiår.

At mennesket må reddes fra en mulig framtidig naturkatastrofe begynner å bli overveiende sannsynlig for mange forskere, men allerede nå ser vi konturene av en enda større og verre krise – vår tids egenskapte menneskekrise. Mennesket er selv i krise og i oppløsning. Og det er i stor grad denne menneskekrisen som har ført til den økende klima- og miljøkrisen. Det kan derfor komme til å vise seg at vi aller mest må reddes fra oss selv og våre politikere, for alle de andre menneskeskapte krisene gjenspeiler bare vår egen krise og sykdom.

Gjør ikke verdens politikere og ledere det de MÅ ved starten på det nye tiåret, vil utfordringene og problemene bli mye større det neste tiåret.

Toppmøtet vil avsløre om politikerne er friske og dugelige nok. Det får vi snart det endelige svaret på.