Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En gudinnes død

De ti store asiatiske moderelvene er truet av global oppvarming og isbresmelting. Himalaya-massivets 15.000 isbreer utgjør klodens tredje største ismasse. De enorme ismengdene dekker et område på mer en 33.000 kvadratkilometer og kalles ofte for Asias vanntårn.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
De ti store asiatiske moderelvene er truet av global oppvarming og isbresmelting. Himalaya-massivets 15.000 isbreer utgjør klodens tredje største ismasse. De enorme ismengdene dekker et område på mer en 33.000 kvadratkilometer og kalles ofte for Asias vanntårn.

De siste årene har isbreforskerne blitt stadig mer bekymret. For Himalayas isbreer krymper. “Fortsetter smeltingen i samme grad som i dag og fortsetter temperaturen å øke i samme grad som i dag, er sannsynligheten meget stor for at de vil forsvinne innen 2035,» advarer FNs klimapanel i sin siste store rapport om menneskeskapt global oppvarming.

Elvene, blant dem Gule-elva, Yangtze-elva, Brahmaputra og Ganges, utgjør livsgrunnlaget for mer enn 1,3 milliarder mennesker og enda flere dyr.

Nedsmeltingen av breene på verdens tak har potensial til å skape en katastrofe ulikt nesten alt annet vi kjenner i et menneskehistorisk tidsperspektiv. Dersom breenes magasinfunksjon svikter, vil det ramme leve- og bosettingsgrunnlaget for en befolkning som utgjør mer enn tjue prosent av innbyggerne på kloden.

Verken politikere eller eksperter har forutsetning og kunnskaper nok til å overskue mulige konsekvenser. Vi risikerer en helt uhåndterlig strøm av mennesker på flukt fra miljøkollaps, politisk ustabilitet og i ytterste konsekvens sivilisasjonssammenbrudd, frykter ledende klimaeksperter.

Folkevett-journalist Laurie MacGregor har reist langs moderelven av alle moderelver – Ganges. I en omfattende reportasje i denne utgaven av Folkevett kan du lese hennes beretning om en reise som startet høyt oppe i Himalaya, deretter ned bratte elvedaler, over det nesten endeløse nord-indiske slettelandet og til sist inn i det tett befolkede Bangladesh, der hvor elven møter havet og sammen med Brahmaputra, Irrawaddy og flere andre store elver skaper verdens største elvedelta.

Både ekspertene hun har snakket med og hundrevis av lokale øyenvitner synes å samle seg om de samme skremmende observasjonene: Elvekrisen har begynt. Breene krymper, flommene øker i frekvens og varighet, jordtapet skyter fart og nedbørsmønstrene blir mer uforutsigbare. På lengre sikt vil sykdommer som malaria og denguefeber spre seg raskere og dekke større områder enn før. Matvareproduksjon vil rammes og tilgangen til vann skrumpe kraftig inn. Nødvendigheten av en global og gjennomgripende klimapolitikk er åpenbar.