Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Den nye klimabevegelsen

I de siste timene av klimatoppmøtet i København befant jeg meg i en hotell-lobby i nærheten av Kastrup flyplass. Stemningen var uvirkelige og nesten surrealistisk.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I de siste timene av klimatoppmøtet i København befant jeg meg i en hotell-lobby i nærheten av Kastrup flyplass. Stemningen var uvirkelige og nesten surrealistisk.

På store flatskjermer kunne vi følge den kaotiske innspurten av møtet som var i ferd med å bryte sammen, og på utsiden – i den hustrige desemberskumringen – hørtes konstant lyden av
helikopter og sirene fra politi- og følgebiler på vei med statssjefer og ministre som allerede hadde brutt opp og som var på vei hjem. I ettertid vet vi bedre hva som skjedde. Rundt et improvisert
forhandlingsbord klarte et begrenset antall nasjoner å bli enige om en uforpliktende avtale – så skrøpelig at den knapt var en skygge av det gjennombrytende dokumentet som mange håpet kunne bli utfallet av toppmøtet.

Mange har hevdet at selv om møtet langt på vei ble et nederlag, så var til gjengjeld den enorme folkelige mønstringen FN-møtets kanskje viktigste resultat.

Er en ny internasjonal klimabevegelse underveis - med et betydelig bredere nedslagsfelt enn den tradisjonelle miljøbevegelsen? Potensialet er der. De sterke forventningene som ble bygd opp rund møtet i den danske hovedstaden – og deltakelse fra over hundretusen mennesker i ulike møter og protestmarsjer, viser at massemobilisering er mulig. Nye klimanettverk, blant annet, et nytt norsk klimanettverk, er i stand til å samle folk utenfor den harde kjernen av etablerte miljøaktivister.

På globalt nivå har klimaaktivistene ikke klart å samles seg i en mer helhetlig bevegelse. I mange land, har også tiltroen til FNs klimapanel, og forskningen som dokumenterer global oppvarming blitt kraftig redusert. Her hjemme samler et klimanettverk hundrevis av mennesker til møter – langt flere engasjerer seg gjennom sosiale medier og gjennom støtteerklæringer. Men en sterk nasjonal bevegelse har så langt uteblitt.

Det er grunn til å tro at det vi ser er en mellomfase. Klimaspørsmålet har evne til å engasjere og samle folk på tvers av gamle organisasjonsgrenser, nasjonsgrenser, og fra et spekter av religiøse og politiske organisasjoner og tilknytninger. Før eller siden vil en global bevegelse reise seg i full høyde. Neppe i form av en tradisjonell organisasjon, men i form av et tydelig og brennende felles engasjement og en felles forståelse av den avgjørende betydningen kampen mot global oppvarming har for livsmangfoldet og levevilkårene på planeten.

Det paradoksale er at vi ikke har tid til å vente på den perfekte stormen, på den store oppslutningen et sted langt framme i tid. Vi har ikke noen annen mulighet enn å handle nå. Når tilstrekkelig mange innser det – kommer forandringen.

Se stor reportasjen om den nye klimabevegelsen i denne utgaven av Folkevett.