Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Den femte energikilden

REPLIKK: I Stjørdal har familien Selven og mer enn 50 andre familier flyttet inn i nybygde lavenergiboliger. I følge fagfolkene kan husholdningene i de nye terasseleilighetene redusere energiforbruket med omkring femti prosent.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
REPLIKK: I Stjørdal har familien Selven og mer enn 50 andre familier flyttet inn i nybygde lavenergiboliger. I følge fagfolkene kan husholdningene i de nye terasseleilighetene redusere energiforbruket med omkring femti prosent.

Lavenergiboliger er tidligere lansert i blant annet Tyskland, Sveits og Sverige. Uforståelig nok har boligkjøperne, boligbyggerne og politikerne foreløpig ikke oppdaget det nye konseptet. Dersom bygging av slike boliger gjennomføres i stor skala vil energiforbruket synke dramatisk. Vi snakker om et besparelsespotensiale i et omfang som knapt noen har våget å drømme om.

I følge energi-ekspertene står energibruken i boliger og bygningene i tertiærsektoren for omkring 40 prosent av all sluttbruk av energi i Norge. Dersom alle norske boliger og næringsbygninger bygges som lavenergibygg vil man kunne redusere den samlede energibruken i det norske samfunnet med minst tjue prosent.

 Samfunnet sitter med andre ord på en gigantisk sparemulighet de aller fleste ikke har oppdaget. Effektivisering av energibruken vil gi miljøgevinster og økonomiske gevinster et hvert samfunn ikke har råd til å gå glipp av.

Det er derfor betryggende å slå fast at Husbanken har pekt ut lavenergiboligene til et hovedsatsingsområde. Bankens mål er at 50 prosent av nye boliger i Norge i løpet av 2010 skal bygges som lavenergiboliger.

De umiddelbare byggekostnadene for en lavenergibolig er i følge Husbanken 6 prosent høyere enn for nåværende normalbolig. For de fleste boligkjøpere vil sluttprisen øke fra 50.000 til 100.000 kroner avhengig av boligtype. Regner man ut kostnadene over et trettiårsperiode kommer imidlertid lavenergibolig like godt ut som den konvensjonelle boligen.
Totalt kapitaliserte kostnader over 30 år som omfatter investeringer i bygningen, planlegging og bygningsservice og andre løpende kostnader er ikke høyere enn for normalboligen.

Den største besparelsen og det mest forlokkende incentivet ligger imidlertid på samfunnsnivå. Energi-effektivisering generelt blir på langt nær tatt på alvor i Norge. Tall fra Fivhs økologiske årstale for 2006 viser for eksempel at danske skolebygninger har en energibruk som utgjør en åttendedel av tilsvarende energibruk i norske skoler. Det lavere danske forbruket skyldes ene og alene god gammeldags energisparing og energistyring.
Kinesiske myndigheter som kontinuerlig jakter på ny energi,mener at energi-effektivisering utgjør en femte energi-kilde. Effekten av å spare og effektivisere energien er med andre ord så stor at den i seg selv tilsvarer en ny – helt ren energikilde.

I et internasjonalt samfunn hvor det er avgjørende nødvendig å redusere bruken av energi basert på fossile brensler – er effektivisering av nåværende bruk, et virkemiddel vi ikke har råd til å utelate.

Det beste er jo at effektivisering av energi – som for eksempel bygging av lavenergiboliger – verken er teknologisk krevende eller vanskelig å gjennomføre. Det handler i siste omgang om å gjøre det!