Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

De udødelige ved Genèvesjøen

Trodde du at den internasjonale bilindustrien er i ferd med å bli grønn? På verdens største bilutstilling i Genève er fortsatt bensin og diesel kongene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Trodde du at den internasjonale bilindustrien er i ferd med å bli grønn? På verdens største bilutstilling i Genève er fortsatt bensin og diesel kongene.
Lite grønt
Det er en utbredt forestilling at selskapene i den globale bilindustrien på eget initativ har kappkjørt om å være først med de mest miljøvennlige løsningene. Slik er det dessverre ikke. Utviklingen foregår med små skritt og ofte under press fra politikere og regjeringer Sett i forhold til de internasjonale bilgigantenes enorme utviklingskapasitet og behovet for hurtig utslippreduksjoner er utviklingen av lavutslippkjøretøyene heller langsom.

Et spørsmål er hvor interessert bilindustrien egentlig er i at bensin- og dieselbilene feies av banen av mer framtidsrettet transport? Bilindustrien snakker gjerne i festtaleform om miljøvennlig bilbruk, men de jobber ikke sjelden bak kulissene for å utvanne og forsinke miljølover og bestemmelser som kan true bransjenes lange hegemoni.

I California, ett av områdene i verden med størst biltetthet har bilprodusentene gjennom godt betalte lobbyister vist sitt sanne ansikt. Da flere delstatspolitikere på midten av 90-tallet foreslo at et visst antall av bilene skulle være nullutslippsbiler, kjøpte Ford-konsernet den norske elbilprodusenten Think . Elbilene ble leaset ut til miljøbevisste amerikanske kunder. At Ford valgte å lease ut bilene og ikke selge de på vanlig måte, viste seg å ha en klar hensikt. Selskapet jobbet nemlig samtidig for å hindre at loven ble vedtatt. Så snart det ble klart at de hadde lykkes i dette, begynte de å tilbakekalle og knuse el-bilene. Hvorfor la noen titusen elbilentusiaster få lov til å kjøre rundt som levende reklameskilt for ny bilteknologi? Da var skroting et bedre alternativ, syntes Ford.

Høsten 2008 underskrev Californias guvernør Arnold Schwarzenegger det banebrytende miljø lovforslaget SB (Senate Bill) 375. Den nye loven gir politikerne muligheter til å stille nye utslippskrav til bilprodusentene. Sammenslutningen av amerikanske bilprodusenter hørte med blant de som lenge forsøkte å stikke kjepper i hjulene til lovmakerne. SB 375 blir av mange regnet som en foregangslov i USA. Motstanden mot loven ble derfor gitt høy prioritet av den amerikanske bilbransjen. Men i denne sammenhengen tapte de kampen mot politikere og myndigheter.

På den 79. bilutstillingen i Genève står blankpolerte biler og stråler om kapp i det skarpe lyset fra hundrevis av små og store lyskastere. Sju store utstillingshaller er pakket med nyheter. CO2 har blitt det nye trendordet. Nesten alle de store produsentene kan vise fram modeller med redusert utslipp eller med drivstoffalternativer til bensin og diesel. Men hva er da problemet?

Det er meningløst å hevde at ikke bilene blir mer utslippsvennlige og mer energigjerrige. På utstillingen i Genève florerer det med bitte små og av til litt større miljønyvinninger. Retningen er klar. Men alle som har fulgt klimapolitikken vet at bilindustrien ikke har hatt hastverk med å utvikle teknologien som virkelig kan føre til at kjøretøyene med tradisjonell forbrenningsmotor kan parkeres for godt. Fortsatt er bensin og diesel konger i den internasjonale bilverdenen. Historien om bilgigantenes vei mot det økonomiske stupet, handler om langvarig markedsmistilpasning og mangel på framtidsrettet tenkning. Hardest har det gått utover den amerikanske bilindustrien. Lenge fikk ”de tre store ”,General Motors, Chrysler og Ford knapt med seg at kravene til bilene var i grunnleggende forandring. Det forsto derimot de japanske konkurrentene som fikk trenge dypt inn i det amerikanske hjemmemarkedet..

I 79 år har bilbransjen samlet seg i Genève. I nesten hele denne perioden har bil vært den suverene transportformen selve symbolet på det tjuende århundres velstandsutvikling. Slikt kan lede til tro på kommersiell udødelighet og skape manglende evne til omstilling og utvikling. ”Industriell autisme”, kaller den franske storavisen Le Monde dette fenomenet for.

I stedet for aktivit utnytte bransjens enorme potensial av penger og utviklingsressurser til å skape en ny generasjon nullutslippsbiler, har bilprodusentene på overtid og under voldsomt press, lansert interessante, men små og bare supplerende grønne løsninger. Derfor er det et faktum at bilbruk slik vi er vant til, med lang rekkevidde og enkel tilgang til drivstoff fortsatt bare gjelder for biler som kan bruke diesel eller bensin. Tilgangen til etanol, biodiesel og biogass er begrenset.

Elbilene lider under begrenset kjørelengde og lang ladetid. I 2012 lanseres de første plug-in hybridbilene i Europa. Nok et interessant skritt framover. Men det er tre år til og fortsatt aner vi knapt de ekte nullutslippsbilene et sted framme i horisonten. Bilindustrien har ikke kjent sin tid og sine muligheter. Nå er det trolig for sent. I løpet av et halvt år har krisen rammet bilbransjen over hele verden. Mange produsenter er avhengige av subsidier.

Ekte nullutslippbiler vil komme. Men det er sannsynlig at den viktigste utviklingen vil skje gjennom mindre og spesialiserte selskaper som vokser ut av en vaklende hovedindustri. Når stormen rundt bilindustrien har lagt seg vil vi se en nytt og annerledes landskap. Forhåpentligvis vil den ledes av menn og kvinner som forstår at bensin- og dieselbilen hører hjemme på museum og ikke på veiene.