Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Borteseier for miljøet

REPLIKK: Tradisjonen tro bekrefter regjeringen Norges rolle som pådriver for miljøet <EM>utenfor</EM> landets grenser i forslaget til statsbudsjett.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
REPLIKK: Tradisjonen tro bekrefter regjeringen Norges rolle som pådriver for miljøet <EM>utenfor</EM> landets grenser i forslaget til statsbudsjett.

Vi naturvenner jubler over et historisk gjennombrudd for miljøbistanden og gleder ossover at regjeringen nå endelig prioriterer arbeidet for å ta vare på biologisk mangfoldog fremme bærekraftig naturressursforvaltning med 355 millioner nye bistandskroner.

Gledesdrapet er at regjeringens pengesterke engasjement for miljøet ikke er så sterkt at de vil ta et krafttak også for den truede og utsatte naturen her hjemme. Tvert i mot har de funnet en passende anledning til å kutte i bevilgningene til vern av våre truede arter og skogene de lever i, og rundhåndet bevilget ekstra titalls millioner til skogbruket som er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet her i landet.

Skognæringen og Landbruksdepartementet har de siste tjue årene underslått og dekket til behovet for skogs og artsvern her i landet. Det er lettere å snakke om tropisk regnskog og neshorn enn gammel granskog og huldrestry. På samme måte har politikere skaffet seg et falskt miljøalibi for seg selv og landet ved å snakke vakkert om biomangfold i et globalt perspektiv, uten å følge opp med konkrete tiltak som monner i egen bakgård.

Det er lettvint både for norske myndigheterog organisasjoner å skyve verneansvar for planetens biomangfold over på fattige land hvor motstanden og protestene fra skogbrukere, bønder og næringsinteresser ikke er så overveldende og mektige som her hjemme.

Mange av landene i sør som får bistand fra Norge har allerede gjort langt mer enn oss for å verne arter og leveområdene deres. De har ofret mye for å ta dette globale ansvaret. Nepal, som er ett av hovedsamarbeidslandene til NORAD, har vernet mer enn 10 prosent av sine artsrike, produktive skogsområder. Norge har så vidt klart å verne én prosent.

Nepal har gjort en så god jobb med å ta vare på viktige arter som neshorn og tiger at det ikke er plass til de voksende bestandene i nasjonalparkene lenger. Resultateter at Nepal, i samarbeid med India, nå arbeider for utvide vernet med 49.000 kvadratkilometer for å lage korridorer mellom de største nasjonalparkene. I disse nye, gigantiske verneområdene bor det tre millioner mennesker som lever for under syv kroner om dagen.

Jeg traff bonden Hariram Chaudhary på grensen til nasjonalparken og tigerparadiset Bardia i Nepal for to år siden. Han fortalte om menneskeetende tigere som ikke ble skutt, men «fanget og fengslet i den zoologiske hagen» i Katmandu, om naboen som ble dømt til syv års fengsel for å ha drept ett rådyr som mesket seg blant grønnsakene hans, og hvordan de må kvitte seg med geiter og kyr fordi belastningen på vegetasjonen blir for stor. Jeg fortalte om ulvebestanden i Norge og hvordan myndighetene jaktet på dem med pumpehagle fra helikopter hvis det ble «for mange» av dem. Han himlet med øynene og bad meg fortelle myndighetene i landet mitt at «det måtte finnes en annen måte».

Jeg lurer på hva Hariram og millioner avandre i sør som har ofret mye for miljø og biomangfoldet vil mene om at vi i Norge ikke tar belastingen med å ta vare på vårt eget naturmangfold. Å gi 355 millioner kroner i miljøbistand er en håndfull sølvmynter sammenlignet med hva fattige land har ofret for miljøet. Det skulle vært milliarder, ikke til mer vern først og fremst, men til å hjelpe hele befolkninger i sør til å omstille og tilpasse seg et samliv med vår biologiske verdensarv.