Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Atomkraftens gjenoppvåkning

LEDER: Kan kjernekraft redde oss fra klimakrisen? Flere og flere regjeringer og tunge innflytelsesrike politiske organisasjoner mener det. Atom-renessansen er i full gang, hevder industrien selv.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
LEDER: Kan kjernekraft redde oss fra klimakrisen? Flere og flere regjeringer og tunge innflytelsesrike politiske organisasjoner mener det. Atom-renessansen er i full gang, hevder industrien selv.

Over tjue land planlegger eller har startet bygging av nye reaktorer. I Europa og USA er kjernekraftmotstanden fra 80-tallet i ferd med å svekkes. I mange fattige land skapte aldri Harrisburg og Tsjernobyl-ulykkene de samme reaksjonene som i vestlige land.

Den internasjonale miljøbevegelsen er ikke fullt så begeistret for kjernekraftens oppvåkning. Den grønne støtten til kjernekraftindustrien er marginal og klima-argumentene til industrien gjør lite inntrykk. Kjernekraftlobbyen bygger sin klima-argumentasjon på uttalelsene fra den britiske miljøveteranen James Lovelock.

I sin siste bok «Gaias hevn» hevder Lovelock at bare kjernekraft er i stand til hurtig å erstatte fossilt brensel. Hans hovedargument er at klimakuttene må skje hurtig og i stor skala. Begge delene er nødvendig for å unngå livstruende global oppvarming lenger ute i dette århundret. I løpet av noen få tiår må verden ha gjennomført en gigantisk energiomlegging. Vi kan ikke kutte kraftig i bruk av fossil energi uten å ha en erstatning som gradvis kan ta over, hevder Lovelock med rette. Men har han rett i at kjernekraft er vårt eneste alternativ?

Den britiske miljøveteranen synes å undervurdere mulighetene til de fornybare energi-kildene. For det første finnes det modne, fornybare energikilder som vind, sol og biodrivstoff – som kan spille en avgjørende rolle dersom vi satser nok på utvikling og tilrettelegging. Videre finnes det et betydelig uutnyttet potensial for energi-effektivisering og smart energibruk. I tillegg vil en reduksjon i det vestlige overforbruket også være av betydning.

En mangedobling av antallet reaktorer i verden som kjernekraftindustrien håper på vil også kreve store investeringer – og tid til planlegging og bygging. Det er ingen grunn til å tro at en massiv omlegging fra fossil energi til fornybar energi vil være mer tidkrevende og kostbart enn omlegging til kjernekraft.

Satsing på kjernekraft vil gi framtidas generasjoner store mengder atomavfall. Ingen nasjoner har til nå fått til trygg langtidslagring av det farlige avfallet. Satsing på ekte fornybar energi vil derimot gi verden energiløsninger som er uendelige sett i et menneskelig tidsperspektiv – og vi slipper et gigantisk avfallsproblem. Vi vil neppe se en enkeltstående energiløsning dominere i framtiden. For å komme i mål med de store kuttene i CO2-utslipp som klimasituasjonen krever trengs en kraftfull miks av løsninger og tiltak. I denne miksen bør de store, fornybare energiformene være et dominerende innslag. Det er verdenssamfunnets sjanse til å skape en bærekraftig, nesten risikofri og helt framtidsrettet energiproduksjon. Det oppnår vi ikke ved å satse i stor skala på kjernekraftutvikling.