Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Artsvern please!

Miljøvernminister Erik Solheims postkortaksjon hvor ordførere over hele landet ble oppfordret til å verne en utrydningstruet art med spesiell tilknytning til sin kommune er fantasifull og effektiv offentlig kommunikasjon.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Miljøvernminister Erik Solheims postkortaksjon hvor ordførere over hele landet ble oppfordret til å verne en utrydningstruet art med spesiell tilknytning til sin kommune er fantasifull og effektiv offentlig kommunikasjon.

Men er det er neppe tilstrekkelig som politisk tiltak for å verne det sterkt økende antallet av norske arter som befinner seg på utryddelsens rand.

Miljøvernministeren og medarbeiderne hans fortjener ros for et kreativt grep som har bidratt til å rette søkelyset mot kommunenes ansvar for vern av arter. Men det er samtidig nødvendig å peke på at det ikke kan stoppe der. Det trengs forpliktende reguleringer og et solid lovverk dersom vi skal makte å berge det norske artsmangfoldet.

Den dystre utviklingen på området som miljøvernministeren selv bekrefter i sin postkortaksjon krever at artsmangfoldet gis en sterkere beskyttelse enn i dag. Mer enn 3800 arter er oppført på den norske rødlista over truede arter. Av disse er 285 definert som kritisk truet. Halvparten av rødliste-artene har tilknytning til skog og skoglandskap. Internasjonalt framstår Norge som en av de dårligste elevene i klassen når det gjelder vern av skog. Bare halvannen prosent av produktiv norsk skog er omfattet av vernetiltak, mens utviklingslandet Costa Rica tar vare på tjuefem prosent av skogene sine, det samme gjelder Chile. Brasil som topper listen over antall arter har innført vernetiltak for 17 prosent av sine enorme skogområder.

Også globalt er situasjonen alvorlig. Tempoet i artsutryddelse anslås å være fra hundre til tusen ganger raskere enn ved naturlig evolusjon. På toppmøtet om biologisk mangfold i Bonn tidligere i år nærmest resignerte politikerne i forhold til målet om tydelig tilbakegang i artstap innen 2010. Uten en dramatisk omlegging i vernepolitikken internasjonalt, nasjonalt og lokalt har vi ingen mulighet til å nå den beskjedne målsettingen om tydelig nedgang i artstapet.

Dagens konvensjoner, som Bernkonvensjonen, har mer preg av kardemommebys politimester Bastians embetsutøvelse enn av hard juss. Det får ingen konsekvenser selv om overenskomstene brytes på det groveste.

Behovet for juridisk bindende avtaler om vern av klodens biologiske mangfold er skrikende. Men vi trenger også opplyste og engasjerte lokale politikere eller lokale pressgrupper som handler ut fra en overbevisning om at ingenting er viktigere enn å ta vare på klodens mangfold av biologisk liv. Vi slutter oss derfor gjerne til miljøvernministerens postkortbønn til landets ordførere: Artsvern, please!