Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

År null

I disse dager samles verdens ledende politikere og klimadelegasjonene fra over 90 land i den danske hovedstaden. Målet er en forpliktende avtale som skal erstatte Koytoavtalen når den utløper i 2012.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I disse dager samles verdens ledende politikere og klimadelegasjonene fra over 90 land i den danske hovedstaden. Målet er en forpliktende avtale som skal erstatte Koytoavtalen når den utløper i 2012.
I skrivende stund peker dessverre mye i retning av at klimatoppmøtet i København ikke vil munne ut i en endelig avtale.
Den globale oppvarmingen som med overveiende sannsynlighet skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser – har i seg et potensial til en varmekatastrofe som i løpet av vårt århundre vil kunne ramme planetens biologiske livsgrunnlag. Ingen av oss har forutsetninger til å kunne fatte rekkevidden og omfanget av en planetarisk biologisk krise. Vi mangler begreper og forestillingsevne til å forstå hvordan hverdagen vil arte seg på en klode hvor biosfæren er påført alvorlige skader.

Den den menneskelige sivilisasjonen, tilfanget av rent vann- og mat og de bærende økologiske systemene, vil kunne svekkes og langt på vei bryte sammen. Dette er ikke et teoretisk scenario.


Den geologiske kloden er robust og vil overleve. Det biologiske livet har tiden foran seg og vil finne nye veier og ny gjenopprettelse i løpet av århundrer og årmillioner som kommer. Men den menneskelige sivilisasjonen, tilfanget av rent vann- og mat og de bærende økologiske systemene, vil kunne svekkes og langt på vei bryte sammen. Dette er ikke et teoretisk scenario. Det er virkeligheten slik den kan arte seg dersom vi ikke bruker de neste årene til en nødvendig og omfattende omlegging.

Den gode nyheten er at vi har løsningene for hånden. Ifølge Al Gore har vi allerede kunnskap og teknologi til å løse 3 eller 4 klimakriser. Det vi trenger er et historisk momentum, en viljefast beslutning i flertallet av verdens nasjoner om et endelig oppbrudd og farvel med en fossil tidsalder. Vi trenger et veiskille – et år null – en ny tidsregning – et punkt vi kan peke på og si: Der skjedde det. Der kom gjennombruddet. En hendelse som tar plass i historiebøkene og som går inn i rekken av de store, banebrytende handlingene i vår felles historie.

Det hendte i de dage at hele verden var samlet i København.