Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Meninger: El-bil som klimaredder?

Vil overgang til el-bil være med på å nå klimamålene? Det er forenklet framstilling av den krevende omstillingen fra et fossilt til bærekraftig samfunn med fornybar energi  tilpasset verdens lager av ressurser, dyrkingsjord og vann.
Thorbjørn Bjørson med Aulestad-bygningene i bakgrunnen. (foto:Arne Storrønningen)
Thorbjørn Bjørson med Aulestad-bygningene i bakgrunnen. (foto:Arne Storrønningen)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil overgang til el-bil være med på å nå klimamålene? Det er forenklet framstilling av den krevende omstillingen fra et fossilt til bærekraftig samfunn med fornybar energi  tilpasset verdens lager av ressurser, dyrkingsjord og vann.
 
Troen på at en klode i økologisk ubalanse og en verden med dypt urettferdig fordeling av ressurser skal kunne endres i hovedsak gjennom bruk av ny grønn teknologi, kan i verste fall tilsløre og skygge for de virkelige løsningene. Miljøorganisasjonene og Framtiden i våre henders lovprisning av elbilen som klimaredder er kanskje det tydeligste eksemplet på feilslått teknologioptimisme. 
 
El-biler trenger like mye veg - og parkeringsplasser - som andre biler. Trafikkbildet i byene vil bli like kaotisk om alle kjører el-bil. Svevestøv som følge av asfalt og dekk-slitasje blir like stort eller kanskje til og med større ettersom noen synes å tro at bare vi kjører elektrisk, så forurenser vi ikke. 
 
Dermed kan vi kjøre enda mer. Elektriske biler trenger energi til framdriften. Hvordan skal denne energien produseres når vi vet at det er stor mangel på fornybar elektrisk kraft i Europa og vi er tilknyttet samme kraftmarked.  Produksjon og vedlikehold av el-biler er også minst like ressurskrevende som produksjon av fossilbiler.
 
El- bilen har helt feilaktig fått betegnelsen «nullutslippsbil», som om produksjon, bruk og destruksjon ikke belaster klima og miljø. Det vi trenger, er å redusere bilbruken betydelig og legge til rette for god kollektivtransport. Å erstatte fossilbilen med el-bil innebærer ingen slik reduksjon.
 
(Thorbjørn Bjørnson er medlem i Framtiden i våre hender og har i en årrekke vært engasjert
i spørsmål om helhetlige og globale miljøutfordringer. Han er oldebarn av Bjørnstjerne Bjørnson og har i 35 år drevet Aulestad gård. I dag drives gården av 5.generasjon Bjørnson).