Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Til kamp for hamp

Bomullens overplante er naturens økologiske gave til norske bønder og kan brukes til 24 999 andre ting enn bare klær. Bare synd den er av dårlig familie. I Norge er alle sortene av Cannabis totalforbudt å dyrke, også de uten noen narkotisk virkning.
Viltvoksende hamp (Cannabis Sativa) i utkanten av en åker i Chitwan, Nepal. (Foto: Knut-Erik Helle)
Viltvoksende hamp (Cannabis Sativa) i utkanten av en åker i Chitwan, Nepal. (Foto: Knut-Erik Helle)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Bomullens overplante er naturens økologiske gave til norske bønder og kan brukes til 24 999 andre ting enn bare klær. Bare synd den er av dårlig familie. I Norge er alle sortene av Cannabis totalforbudt å dyrke, også de uten noen narkotisk virkning.

Å stå midt i en liten åker med hamp er en eksklusiv opplevelse her til lands. Iallfall for hampeentusiasten Kim Gebecke, som har arbeidet i flere år for at en av våre eldste kulturplanter skal tilbake på norske jorder. Landbrukshøgskolen på Ås har et lite felt med ulovlig dyrket hamp i forskningens tjeneste.

– For å bli ruset av denne hampen må en røyke hele åkeren. Forsøket ville endt med kullosforgiftning etter første plante, forklarer Gebecke, som står bak Foreningen for Norske Hampedyrkere. Han arbeider for at flere norske bønder skal få øynene opp for hampen. Godt over ti sorter av arten Cannabis Sativa er rusfrie og kan brukes som råvare for tekstiler, byggematerialer, mat og drivstoff.

– Hamp er fortidens og framtidens plante, mener Bård Solheim. Han har satset på å selge klær og andre produkter av hamp. Begge hampeforkjemperne venter på at politikere og myndigheter skal innse potensialet til denne mangfoldige urten.

Holdt for narr

– Å opprettholde et forbud mot industriell hamp er å holde folk for narr. I Danmark får bøndene ekstra tilskudd fra EU for å dyrke industriell hamp, mens vi her i landet holder på et adoptert totalforbud fra USA, mener Solheim. Miljøverstingen bomull var en viktig motivasjon for å starte salg av hampeklær. Sammenlignet med hamp er bomull fattigmanns fiber for hampeentusiasten.

– Klær av hamp er fra tre til ti ganger så slitesterkt som bomull, gir to hundre prosent mer fiber, puster og isolerer bedre enn bomull, brenner naturlig dårligere og egner seg godt til resirkulering.

– I dag lages det Armani-dresser med hamp, Calvin Klein har uttalt at hamp vil bli å foretrekke til tekstilproduksjon og Adidas produserer hampesko, lister Solheim engasjert opp. At miljøbevegelsen ikke har gjort mer for hampen er han skuffet over.

– Enhver som gidder å sette seg inn i fordelene til hamp vil se hvor mange alvorlige miljøproblemer planten kan være løsningen på. Ved å overse hampen har organisasjonene sviktet miljøet for å være politisk korrekte.

Interesserte bønder

En kanadisk hampebonde tjener ti ganger mer enn en amerikansk korndyrker på samme areal. Blant annet fordi hamp krever mindre innsats enn andre avlinger.
Kim Gebecke i Foreningen for Norske Hampedyrkere har kontakt med 12 bønder i Norge som er interessert i å dyrke hamp.

– Jordbrukerne lar seg overbevise. Det trengs mer enn fem minutter for å trenge gjennom fordommer og myter, men med nok informasjon ser de økonomien i det, forteller han. Gebecke er opptatt av at hampen er en plante som er lett å dyrke økologisk. I Ukraina er hamp dyrket på samme åker i 30 år uten at jorda ble utarmet. Planten foredler jordsmonnet og den konkurrerer godt med ugress. Gebecke satser på at hampedyrking skal bli lovlig her til lands innen tre-fire år. I beste fall. Om det skal bli bra inntjening bør hampen også videreforedles her i landet. Da trengs det et fabrikkanlegg.

– Jeg har vært i kontakt med interesserte investorer som ser at dette kan bli god butikk. Men først må råvaregrunnlaget sikres, framholder Gebecke. Til det trengs 1000 mål med hamp fordelt på omkring 50 hampedyrkere. I dag dyrkes hamp i 29 land, inkludert Finland og Danmark. Lovgivningen i den Europeiske Union er også i ferd med å tvinge Sverige til å heve forbudet mot industriell hamp.

Forbyr forskning

Skal hampen igjen utnyttes i Norge er det behov for forskning. Sortene av industriell hamp som utnyttes i dag er franske varianter. De er forskjellige fra sortene som ble dyrket i Norge for et par hundre år siden. Forsker Mauritz Åssveen ved Planteforsk søkte Landbruksdepartementet om dispensasjon fra det norske hampeforbudet for å etablere et lite forsøksfelt. Søknaden om å undersøke hvordan dagens sørlige hampesorter trives i vårt klima ble blankt avslått.

– I Europa øker hampeproduksjonen voldsomt, mens Norge står på sidelinjen med sitt totalforbud. Det kan bli en stor, miljøvennlig og lønnsom produksjon av hamp i Norge. Å ikke utnytte denne råvarenisjen og utnytte miljøgevinsten er dumt, mener Åssveen. At framtidsrettet forskning også rammes av hampeforbudet opplever han som frustrerende.
Myndighetene tror hampesorter med narkotisk virkning enkelt kan skjules i en åker med industriell hamp uten noen ruseffekt. Det tror ikke Åssveen vil være noe problem.

– Gårdbrukere ville trolig fått dyrke hamp med kontrakt fra myndighetene slik som i England og Danmark. At de vil risikere næringsgrunnlaget sitt ved å blande inn hamp med ruseffekt virker lite trolig, mener planteforskeren.

Skeptisk politi

Politiet er lite begeistret for måten hampeproduktene markedsføres på.
– I dag markedsføres disse produktene med cannabisbladet som symbol, med helt klare assosiasjoner til cannabis som narkotika. Det er klart at dette bidrar til å påvirke holdningene til barn og unge, mener politiavdelingssjef Mari Bollingmo ved Manglerud politistasjon i Oslo. Hun tror markedsføringen av disse lovlige cannabisproduktene er noe av årsaken til utviklingen av mer liberale holdninger til cannabis som rusmiddel blant barn og unge. Før dyrking av industriell hamp ble lovlig i Danmark var det politiet som gjorde sterkest motstand mot å tillate rusfrie sorter av cannabisplanten. Der beslagla politiet store mengder ulovlig hamp før lovene ble liberalisert, og mente at de ville få en uoverkommelig oppgave om visse sorter av planten skulle bli tillatt.

Bakgrunn: En gammel kjenning

Det ble laget tekstiler av hamp allerede for ti tusen år siden. Planten kom til Europa fra Asia for omkring 3000 år siden. For seilskipene ble hampefiberne viktig for å lage tauverk og seil. Fra 3000 år siden fram til 1883 var hamp den mest brukte jordbruksplanten i verden. Danskekongen Christian V påla alle danske bønder å dyrke hamp i 1683. Også i Norge ivret embetsmenn for hampedyrking til godt utpå 1800-tallet. Planten ble trolig dyrket i Norge fra år 1000. Mot slutten av middelalderen var det blitt vanlig med tekstiler av hampefiber. «Det første og siste vi blir svøpt i», heter det fra gammelt av om stoffene laget av hamp. Det tyder på at hampestoffene har vært fine nok til å brukes mot huden.

«En fornuftig Bonde avler selv saa megen Hamp som han behøver til sin Gaards Drivt [.]» står det å lese i en artikkel om hampedyrking i Adresseavisen fra februar i 1802. I dag er det ifølge narkotikalisten forbudt i Norge å besitte «de overjordiske deler av alle vekster av slekten cannabis hvis harpiksen ikke er ekstrahert». Fra 1999 ble det også forbudt å ha frøene. Strafferammen for overtredelse er den strengeste norsk lov gir rom for, altså 21 års fengsel. Men klær og andre produkter av hamp kan selges lovlig.Fakta: Mirakelplante?

  • Foruten at hamp egner seg til å lage tekstiler i forskjellige kvaliteter, kan planten brukes til å lage tau, kosmetikk, øl, vaskepulver, maling, trykkerifarge, bygningsmaterialer, papir, drivstoff for biler, bildeler, brensel, dyrefôr, medisiner, plastikk og mat.
  • Hampefiberne kan tåle en temperatur på opptil 600 grader celsius. 
  • En rekke EU-godkjente varianter av hamp, eller Cannabis Sativa på latinsk, inneholder så små mengder av det narkotiske stoffet THC at det er meningsløst å forsøke å bli ruset. 
  • Det er lovlig å selge produkter av hamp i Norge, men ikke å dyrke planten. 
  • Hamp kan dyrkes uten bruk av kjemikalier. 
  • Hampefrø kan mette verden. De er mer næringsrike enn soyabønner. Frøene består av 25 prosent protein, inneholder mer av de essensielle fettsyrene omega 3 og omega 6 enn noen annen kilde, og er dessuten rike på B-vitamin og fiber. 
  • Hampefiber kan erstatte bruk av trær i papirproduksjon. Hamp gir mange ganger mer fiber enn trær på samme areal. 
  • Sponplater av hamp er to ganger sterkere enn trebaserte sponplater ifølge et forsøk gjort ved det statlige universitetet i Washington. 
  • Etterspørselen etter hamp har økt med 233 prosent på verdensbasis mellom 1996 og 1998.

Kilder: Inn i Hampen: Historien om en mangfoldig urt av Jan Bojer Vindheim; The Hemp Industries Association (http://thehia.org); Hemp Times Magazine (www.hemptimes.com)