Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Spørreundersøkelsen: Livet i det 21. århundre

Vi ser mørkt på framtiden ved utgangen av årtusenet. Folkevetts spørreundersøkelse viser at et stort flertall av den norske befolkning tror at fattigdoms- og miljøproblemene bare kommer til å øke. Vi har heller ingen tro på at problemene kan løses med vårt nåværende politiske og økonomiske system. Derimot mener flertallet at forbruket i de rike land må gå ned, dersom vi skal få orden på kloden. Men at dette vil skje er lite sannsynlig. Flertallet mener nemlig at vi alle vil bli mer opptatt av materielle verdier.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vi ser mørkt på framtiden ved utgangen av årtusenet. Folkevetts spørreundersøkelse viser at et stort flertall av den norske befolkning tror at fattigdoms- og miljøproblemene bare kommer til å øke. Vi har heller ingen tro på at problemene kan løses med vårt nåværende politiske og økonomiske system. Derimot mener flertallet at forbruket i de rike land må gå ned, dersom vi skal få orden på kloden. Men at dette vil skje er lite sannsynlig. Flertallet mener nemlig at vi alle vil bli mer opptatt av materielle verdier.


Miljøproblemene

Svært få nordmenn har noen tro på at miljøproblemene blir mindre i årene som kommer. Det viser seg likevel at menn er langt mer positive til miljøutviklingen enn kvinner­ (M 18%, K 9%).
 • 63 % tror at jordkloden vil ha flere miljø- og forurensnin­gsproblemer om 20 år enn i dag.
 • 14 % tror at de vil være mindre.
Fattigdomsproblemene

Enda færre tror at fattigdomsproblemene vil bli mindre. Men nøyaktig like mange som de som tror det går den gale veien med miljøet, tror at fattigdomsproblemene vil øke.
 • 63 % tror at fattigdomsproblemene i verden vil være større 20 år fram i tid enn i dag.
 • 7 % tror at de vil være mindre.
Hvordan løse problemen­e?

Tre av fire nordmenn mener at løsningen ligger i at vi i de rike landene senker forbruket. Et fåtall har troen på dagens system, og blant disse er det mest menn. (M24%, K 11%).

 • 74 % mener at det kreves lavere forbruk i de rike land, dersom vi både skal løse miljø- og fattigdomsproblem­ene og sikre en god livssituasjon for oss selv og våre egne.
 • 17 % mener at dagens politiske og økonomiske system er egnet til å løse miljø- og fattigdomsproblemene og sikre en god livssituasjon for oss selv og våre egne.
De som har mest tro på dagens politiske og økonomiske system er unge menn og Høyrevelgere.

Mer sosialt samvær

I løpet av den siste generasjon har den gjennomsnittlige arbeidstiden blitt redusert. Fortsetter utviklingen, ønsker folk å bruke fritiden på følg­ende måte:
 • 77 % vil bruke mer tid på sosialt samvær.
 • 75 % vil bruke mer tid på reising.
 • 66 % vil bruke mer tid på sport og friluftsliv.
 • 53 % vil bruke mer tid på kulturaktiviteter.
 • 39 % vil bruke mer tid på ideelt arbeid.
 • 47 % vil bruke like mye tid som i dag.
Mindre tv-titting og shopping

Mer overraskende er det at folk ikke ønsker å bruke mer tid på tv-titting og shopping.
 • 26 % vil bruke mindre tid på aviser, radio og tv.
 • 52 % vil bruke like mye tid som i dag.
 • 33 % vil bruke mindre tid på shopping.
 • 55 % vil bruke like mye tid som i dag.
Økt levealder

Folk er splittet på midten i om de ønsker å oppnå høyere levealder, dersom forskningen gjør det mulig. Menn er mer positive til å øke levealderen enn kvinner. (M 50 %, K 37 %).
 • 43 % sier ja til å øke levealderen.
 • 40 % sier nei.
Genteknologi

Motstanden mot at genteknologi tas i bruk for å endre egenskaper hos mennesker er stor. Blant dem som er positive er flertallet menn.
(M 15 %, K 5 %)
 • 80 % stiller seg negative.
 • 10 % stiller seg positive.
Verdier

Til tross for verdikommisjoner og større interesse for religion­, filosofi og etikk i samfunnet, tror flertallet at nordmenn vil bli enda mer opptatt av materielle verdier i årene framover.
 • 63 % tror vi blir mer opptatt av materiel­le verdier.
 • 10 % tror vi blir mindre opptatt­ av materielle verdier.
 • 24 % regner med at vi vil være like opptatt av materielle verdier som i dag.