Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

100 prosent bomull

Giftstøvet spres med vinden, regnet uteblir, matavlinger går tapt, 100 arter er utryddet og tusener av mennesker sliter med alvorlige helseproblemer. Aral er bomullsindustriens Tjernobyl. Men bomullen blomstrer fremdeles i Usbekistan.
Kunstig vanning av blant annet bomullplantasjer i Usbekistan har redusert Aral-sjøen med 90 prosent. (Foto: Arian Zwegers / CC / Flickr)
Kunstig vanning av blant annet bomullplantasjer i Usbekistan har redusert Aral-sjøen med 90 prosent. (Foto: Arian Zwegers / CC / Flickr)
Giftstøvet spres med vinden, regnet uteblir, matavlinger går tapt, 100 arter er utryddet og tusener av mennesker sliter med alvorlige helseproblemer. Aral er bomullsindustriens Tjernobyl. Men bomullen blomstrer fremdeles i Usbekistan.

En gang var aralsjøen verdens fjerde største innsjø med et rikt fiske av laks, stør, karpe og 20 andre arter. Et mangfoldig fugle- og dyreliv var det også ved innsjøen. Fisket gav 10.000 arbeid og et utbytte på 44.000 tonn i 1950. I dag er fiskeindustrien nedlagt og Aralsjøen utpekt som økologisk katastrofeområde. Opp mot syv millioner mennesker er rammet av at drikkevannet er forurenset av sprøytemidler fra bomullsproduksjonen og hundretusener er truet av tørke som tar matavlingene.

Luftveisinfeksjoner, strupekreft, blodsykdommer hos barn, rester av plantevernkjemikalier i brystmelk og økning i fødselsdefekter er noen av problemene befolkningen sliter med. Det tidligere Sovjetunionens eventyrlige bomullsatsing har fått en pris ingen ville ha vært villige til å betale i dag.

En hvitmyk skrekkhistorie

I 1960 satte sovjetlederen Nikita Khrusjtsjov i gang med storstilte planer om bomullsdyrking i Usbekistan. På karrig jord og ørkenlignende områder skulle bomullen blomstre, og i løpet av et par tiår var tre millioner hektar blitt til plantasjer. Dyrkingen kunne bare skje med store vannmengder fra elvene Amu Darya og Sur Darya, med utløp i Aralsjøen. I 1999 kom det ikke en eneste dråpe vann ut i sjøen. Nå er vannstanden 17 meter lavere enn i 1960. De uttørkede områdene er blitt til sanddyner fulle av plantevernkjemikalier fra bomullsindustrien. Den giftige aralsanden har blåst helt til Grønlandisen og er også funnet i norske skoger. Sanden er en stor trussel mot jordbruksområdene i Usbekistan. Mellom 40 og 150 tonn giftig sand virvles opp og fraktes med vinden årlig.

Giftige dødsmarker

Usbekistan er skrekkeksemplet på bomullens miljø- og helseeffekter. Men Usbekistan er ikke alene om problemene. 70 prosent av verdens bomullsproduksjon er avhengig av kunstig vanning. I tillegg krever den sårbare bomullen store mengder sprøytemidler, noe som gjør planten til en av klodens mest problematiske. At enkelte av skadedyrene har blitt resistente hjelper ikke på situasjonen. Dette fører til bruk av enda sterkere og større mengder miljøgifter. Bomullsdyrkingen er ansvarlig for flere titalls tusen dødsfall hvert år som følge av kronisk forgiftning av mennesker og miljø. Fattige bønder i sør er spesielt utsatt. De har ikke råd til utstyret som beskytter mot forgiftning og kunnskapen om sprøytemidlene er også liten. Natur og miljø har det likvel verre enn bøndene. Millioner av fisk og fugler dør ved bomullsmarkene. Bare i USA blir omkring 67 millioner fugler drept hvert år.

Miljøsynderne skånes

Å lage klær av bomullen er også en sterkt forurensende prosess, med bruk og utslipp av en rekke kjemikalier. Spesielt under bleking, farging og trykking av motiver på klærne. Å gjøre disse prosessene både økonomisk lønnsomme og miljøvennlige har vist seg vanskelig. Ettersom europeisk og amerikansk lovgivning om vannkvalitet og helsen til tekstilarbeiderne har blitt strengere, har industrien blitt mindre lønnsom. Produksjonen er derfor i stor grad flyttet til land i sør der lovgivningen ikke er så streng eller mangler. Slik blir vi skånet for den alvorlige forurensingen som stammer fra vårt eget klesforbruk.

En økologisk framtid?

Interessen for økologisk bomull har økt ettersom bevisstheten om problemene rundt den vann- og sprøytemiddelkrevende produksjonen har økt. Det er mulig å dyrke bomull uten skadelige plantevernkjemikalier, genmodifiserte frø og kunstgjødsel. I tillegg finnes det sorter av bomullsplanten som gir naturlig farget bomull, noe som reduserer kjemikalieforbruket i klesproduksjonen.

Afrikanske jordbrukere som har satset på økologisk bomullsproduksjon får 30 prosent mer betalt for avlingen og slipper kostnader til dyre sprøytemidler, som koster rundt 10 ganger mer enn selve bomullsfrøene. Problemet er at den økologisk bomullsdyrkingen bare utgjør 0.7 prosent av den totale verdensproduksjonen. Om produksjonen kan vokse fra å dekke en nisje i markedet til å dekke hele verdens behov for bomull er usikkert. Fram til det skjer vil 100 prosent bomull være ensbetydende med 100 prosent problematisk.

 

Farvel bomull?
  • Bomull står for nesten halvparten av verdens behov for tekstilfiber, med en produksjon på rundt 30 millioner tonn i året.
  • Bomull dyrkes i rundt 90 land. Siden 1930 er avlingene i verden mer enn tredoblet på samme totale areal gjennom enormt forbruk av kjemikalier, storstilt kunstig vanning og store mengder kunstgjødsel.
  • Rundt 25 prosent av verdens samlede bruk av insektmidler og 10 prosent av alle andre typer plantevernkjemikalier går til bomullsproduksjon, til tross for at bomull bare dyrkes på fire prosent av klodens dyrkbare areal.
  • Hver nordmann bruker mellom fire og fem ganger mer bomull enn verdensgjennomsnittet.

Kilder: Om Aralsjøen, Om bomull og miljø

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!