Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Utopia i praksis

Å presentere en utopi er ikke så vanskelig. Problemet er hvordan en kommer dit. I romanen "Walden Two" fra 1945 tar psykologen Burrhus Frederik Skinner opp hvordan jakten på det gode samfunn kan lykkes.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Å presentere en utopi er ikke så vanskelig. Problemet er hvordan en kommer dit. I romanen "Walden Two" fra 1945 tar psykologen Burrhus Frederik Skinner opp hvordan jakten på det gode samfunn kan lykkes.

Twin Oaks er den andre amerikanske drømmen. Omkring 100 mennesker bor i dag i landsbyen nær Louisa i Virginia. Det lille samfunnet holder sterkt fast ved sine grunnprinsipper: Sosial likhet, konsensus, mangfold av verdier og ikke-vold. Twin Oaks har sterkt redusert bruken av pengesystemet. De gjør alt fra å dyrke grønnsaker til å ta vare på de eldre selv. Twin Oaks har også sitt eget arbeidssystem for beboerne. Her teller vasking av klær og barnepass like mye som å reparere et hustak og høste avlinger. Resultatet er mye fritid. Kollektivet ble dannet i 1967 etter inspirasjon fra Burrhus Frederik Skinners bok.

Skinner mener at menneskelig adferd avhenger av miljøet. Hvis en spesiell adferd blir stimulert av miljøet rundt menneskene i et samfunn, vil adferden befeste seg. Hvis den ikke blir stimulert av miljøet, vil den forsvinne. For å skape et samfunn med adferd basert på samarbeid framfor konkurranse, må miljøet og felleskapet gi positiv stimulering og oppmuntring.

Noe av det Skinner mente kunne gjøres var blant annet å gi barna en bedre oppdragelse og utdanning, som ville forberede dem bedre på livet i samfunnet som voksne. Ubehagelig arbeid må dessuten reduseres til et minimum, mens arbeidsforholdene må bli mer hyggelige. Personlige relasjoner kan forbedres ved å redusere behovet for dominerende og konkurransefokusert adferd. Skinner vil ha mer rom for hyggelige ting i livet. Blant målene for et "Walden Two"-samfunn er reduksjon i forbruk, lite søppel og minimalt med forurensning. Skinner framholder også sosiale strukturer der det er færre grunner til å få barn, og hvor en deler på foreldregleden mellom flere.

Skinner og hans "radikale behaviorisme", som han ville forme samfunnet ved hjelp av, har fått hard kritikk. Kritikerne mener behaviorismen innebærer et reduksjonistisk syn på mennesket og har en mangelfull forståelse av menneskets verdighet og frihet. Noen tolker Skinners "Walden Two"-modell i retning av at en autoritær person må kontrollere alle andres adferd.

Utgangspunktet for "Walden Two", er som tittelen tilsier, fra boken "Walden" av Henry David Thoreau, som skildret sin egen flukt fra samfunnet tilbake til naturen. Både Thoreau og Skinner beskriver en løsning på problemene til det moderne livet, en radikal ny begynnelse, en flukt fra det etablerte samfunnet og avvisning av politiske og økonomiske løsninger. Men der Thoureau fokuserer på individet, sikter Skinner seg inn på samfunnsendring med et vitenskapelig og teknologisk fundament.

Skinners livsstilsråd for et godt samfunn (Fra boken "Walden Two"):

  • Ingen måte å leve på er uunngåelig. Utforsk livsstilen din grundig.
  • Hvis du ikke liker levemåten din, så legg den om.
  • Prøv ikke å forandre den gjennom politisk handling. Selv om du oppnår makt, vil du ikke kunne bruke den mer fornuftig enn dine forgjengere.
  • Gjør behovene dine enklere. Lær hvordan du kan bli lykkelig med færre eiendeler.
  • Etabler en måte å leve på hvor folk lever lykkelig sammen uten krangling, i et sosialt klima preget av tillit mer enn mistenksomhet, av kjærlighet mer enn sjalusi, av samarbeid framfor konkurranse.
  • Oppretthold en verden med myke, men overbevisende, etiske sanksjoner i stedet for politi eller militær makt.
  • Anse ingen praksis som uforanderlig. Gjør forandringer og vær klar til å forandre igjen. Ikke aksepter evige sannheter. Eksperimenter.