Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimapredikanten

Ved forrige valg stemte 87 prosent av de evangelisk troende på president Bush. Det er det mange av de nygrønne klima-aktivistene i den amerikanske evangeliske bevegelsen som angrer på.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Ved forrige valg stemte 87 prosent av de evangelisk troende på president Bush. Det er det mange av de nygrønne klima-aktivistene i den amerikanske evangeliske bevegelsen som angrer på.

Glem gamle tiders svovelpredikanter. I det kristenkonservative USA bølger tidenes miljøvekkelse. Møt Richard Cizik, Washington-lobbyist og fremste talsmann for rundt 100 millioner amerikanske evangelisk kristne. Richard Cizik

I et ombygd anonymt bolighus i hjertet av det politiske Washington holder National Association of evangelicals til. Richard Cizik, den mektige sjefslobbyisten for organisasjonen, har siste årene blitt en glødende miljøforkjemper og en av de mest profilerte grønne lederne i det religiøse USA.

Tro og vitenskap

Da Folkevett møtte Cizik kom han rett fra et intervju med CNNs internasjonale reporter Christiane Amanpour for å medvirke i tv-stasjonens dokumentarserie «Guds krigere», om religiøse fundamentalisme i USA.

I CNN-programmet hevdet Cizik at selve årsaken til at mange konservative kristne tviler på den omfattende vitenskapelige dokumentasjonen om global oppvarming er at de ofte tviler på vitenskap og fornuft i seg selv. De konservative kristnes historiske motstand mot utviklingslæren og ideen om evolusjon som årsak til liv har gjort mange resistente mot naturvitenskap i sin alminnelighet. Det er ingen logisk grunn til at skepsis mot evolusjonsteorien skal overføres til andre vitenskapsområder, sier sjefslobbyisten. Det er en feilaktig kobling. Selv tror richard Cizik på brobygging mellom tro og vitenskap. Mange av hans nærmeste allierte hører med blant USAs fremste klimaforskere, biologer og meterologer.

Dypt splittet

Det kristenkonservative USA er fortsatt dypt splittet i synet på global oppvarming. Men flere og flere yngre ledere for de store middelklassekirkene har skiftet standpunkt og har valgt å inkludere nye temaområder inn i sitt teologiske repertoar. De yngre pastorene ønsker å utvide den evangeliske agendaen utover det som kritikere har kalt ”teologi under beltestedet”, temaer knyttet til personlig moral og seksualitet. Kristne bør engasjere seg i spørsmål om sosial rettferdighet, fredsarbeid og konfliktløsning, fengselsreformer og kamp mot utnyttelse av kvinner, hevder mange av de nye grønne pastorene. Dette er en uakseptabel forflytning av fokus, bort fra det som er de kristne kjernesakene som abortmotstand, homofile ekteskap og stamcelleforskning, svarer de tradisjonelle og ofte eldre evangeliske lederne.

Mektig bevegelse

– De evangelisk kristne utgjør omkring en tredjedel av befolkningen. en grønn fornying av denne mektige bevegelsen er i stand til å omforme hele det amerikanske samfunnet, hevder richard Cizik i samtale med Folkevett. Han henviser til undersøkelser fra 2006 som viser at omkring hundre millioner amerikanere ukentlig deltar i minst en evangelisk- kristen gudstjeneste. National Associations of evangelicals er den største organisasjonen på området og omfatter mer enn 54 hovedkirkesamfunn, 45.000 lokale menigheter og omkring 30 millioner medlemsfamilier.

– Det finnes ingen presidentkandidat som kan overse en samlet kristen evangelisk bevegelse, hevder Cizik. Derfor er vi som pressgruppe i en unik situasjon og kan mer enn andre bidra til at USA tar ansvar i kampen mot global oppvarming. Dersom de strømningene som nå flyter i hele bevegelsen for alvor får fotfeste vil det ha innvirkning på millioner av menneskers personlige valg av transportmidler, bilbruk, forbruksnivå med mye mer.

Angrer

Ved forrige valg stemte 87 prosent av de evangelisk troende på president bush. Det er det mange av de nygrønne klima-aktivistene i den evangeliske bevegelsen som angrer på. – Bush har sviktet og mange av oss er skuffet, sier Cizik. Noen hadde håpet at presidenten skulle komme på bedre tanker og har fantasert om at mannen i Det Hvite Hus skulle foreta en u-sving på tampen av sin siste periode.

– Han er for dypt i lommene til olje og petroleumsindustrien. Han går tom for tid, men han vil bli stilt til ansvar. Vær sikker, han vil bli stilt til ansvar, sier Cizik og vifter for første gang i intervjusamtalen med en stor pekefinger. Når den fremste talspersonen for de amerikanske kristenevangeliske hevder at den evangelisk troende bush vil bli stilt til ansvar, sikter han neppe til et oppgjør med jordiske myndigheter.

Den grunnleggende tanken i den nye grønne teologien er at Gud har pålagt mennesket et unikt ansvar for naturen og skaperverket. Å ødelegge skaperverket blir dermed en alvorlig synd og et svik mot et guddommelig beordret forvalteransvar. bush har sviktet det guddommelige oppdraget.

Åndelig plikt

– Det evangelisk kristne klima- og miljøengasjementet kan ikke forstås som et politisk engasjement eller som et tradisjonelt samfunnsengasjement. Å verne om natur, bekjempe en massivt ødeleggende global oppvarming, er en dyp og sentral kristen, åndelig plikt. Det er ikke et rødt, blått eller grønt tema, men et dypt religiøst tema. Mange konservative kristne frykter at den kristne klimakampen er et knefall for liberale eller venstrevridde ideer. Når de forstår at dette er en avgjørende del av det kristne forvalteransvaret får kristenlivet en ny dimensjon, hevder Cizik.

Han gir et eksempel: Ofte blir frelse og forløsning i kristen sammenheng privatisert og knyttet til sjelens redning. Guds barmhjertighet og forsoning strekker seg langt utover dette. Det omfatter hele skaperverket.

– For å benytte en evangelisk språkbruk: Du mener altså at Jesus ikke bare døde for menneskenes skyld?

– Riktig.

– Han døde for elvene, innsjøene, dyrene og blomstene også ? Nettopp. For alt sammen. Selv den minste lille delen av livsveven omfattes av Guds agenda.

– Kristne ledere og menighetsmedlemmer trenger fornyet innsikt i dette, hevder Cizik. Selv fikk han han øynene opp for sammenhengen mellom miljøkamp og kristenliv på en stor faglig Oxford- konferanse i 2002. ”Skjellet falt fra øynene mine”, forteller lobbyisten og benytter et gammel bibelsk bilde på åndelig oppvåkning.

Spørsmålene kristne ofte har gitt høyest prioritet har handlet om personlig moral og samfunnsmoral. Men verken likekjønnende ekteskap eller selvbestemt abort er en trussel mot planeten vi lever på. Det er derimot den globale oppvarmingen. Dypest sett er det en trussel mot selve vår overlevelse. Det finnes ingen større oppgave enn å ta vare på dette mangfoldet av liv som Gud har skapt og som Gud elsker.

Cizik strekker seg mot en bokhylle og henter fram en bok. Det er ikke bibelen, men et praktverk med bilder av utrydningstruede arter. Se!, sier han og viser meg noen av de flotte fotoillustrasjonenen.

– Forstår vi alvoret ved at vi som art og forvaltere av skaperverket er i ferd med å true alt dette, spør richard Cizik.