Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Den endelige dommen

FNs klimapanel med over to tusen forskere i ryggen har talt: Den globale oppvarmingen kommer raskere og blir mer ødeleggende enn tidligere antatt. Det er meget sannsynlig at klimakrisen skyldes menneskelig virksomhet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
FNs klimapanel med over to tusen forskere i ryggen har talt: Den globale oppvarmingen kommer raskere og blir mer ødeleggende enn tidligere antatt. Det er meget sannsynlig at klimakrisen skyldes menneskelig virksomhet.

The final verdict – «Den endelige dommen» var overskriften da den britiske kvalitetsavisen The Observer kunne lekke detaljer fra det omfattende forskningsdokumentet – før den endelige publiseringen tidlig i februar i år.

Stadfestelse

Det nøkterne nyhetsorganet hadde god dekning for den dramatiske overskriften.
Det var nedslående lesning klimapanelet kunne legge fram da hovedkonklusjonene i den fjerde tilstandsrapporten om global oppvarming ble lagt fram på en pressekonferanse i Paris 2. februar. Oversatt til lekmannsspråk må den nye klimarapporten leses som en vitenskapelig og endelig stadfestelse av at den globale oppvarmingen skyldes menneskene. I alt har FN–panelet nå publisert fire tilstandsrapporter, henholdsvis i 1990 med tilføyelser i 1992, deretter i 1997, 2001 og 2007.

Panelet uttaler seg med økt sikkerhet om årsakene til oppvarmingen siden den forrige tilstandsrapporten for seks år siden. Nå sier panelet at det er meget sannsynlig at hoveddelen av oppvarmingen vi har opplevd siden midten av det tjuende århundre skyldes menneskelige aktiviteter.

Klar språkbruk

I den forrige rapporten i 2001 het det bare at det var «sannsynlig » at menneskelig aktivitet var hovedriftkraften bak de økte temperaturene. Begrepet «meget sannsynlig» regnes som meget sterkt i akademisk språkbruk og vurderes vanligvis som det samme som over 90 prosent sikkert. Mens «sannsynlig» – som var den mer moderate betegnelsen som ble brukt for 6 år siden – betyr at konklusjonene kan regnes som i overkant av 60 prosent sikre. Forskerne tror at den globale middeltemperaturen vil øke med fra 1,1 til 6,4 grader i dette århundret og med 3,5 grader som det mest sannsynlige. Dette er uansett den raskeste økningen i klodens gjennomsnittstemperatur siden den forrige istiden for over 11.000 år siden. I tidligere tilstandsrapporter har IPCC, (Intergovernmental Panel on Climate Change) anslått at slike temperaturstigningsscenarier er sannsynlige. Nå beskriver panelet anslagene som langt sikrere. Beregningsmodellene som brukes har blitt mer sofistikerte og treffsikre.

Global krise

Skadevirkningene av oppvarmingen vil slå ut over hele kloden, tror klimapanelet, men uten tvil hardest i fattige land i sør. Forskerne oppsummerer de mest omfattende virkningene i disse punktene.

• Sterk økning i skadelige stormer og ekstremvær over hele verden.

• Stigning i havnivået med en halv meter i løpet av dette århundre.

• Snøen vil forsvinne fra alle deler av kloden, med unntak av de høyestliggende fjellområdene.

• Ørkenspredningen vil skyte kraftig fart.

• Vannet i verdenshavene vil forsures.

• Nedbryting av korallrev og atoller.

• Kraftige hetebølger mange steder.

• Smelting av isbreer, dramatiske virkninger for befolkningen langs de store elvene som forsynes av brevannet.

• Isfritt i de artiske områdene og på Nordpolen om sommeren.

• Stor reduksjon i artsmangfoldet.

Konservativt dokument

FNs klima–rapport regnes som et forsiktig dokument. Dette gjør de alvorlige konklusjonene enda mer skremmende mener mange som følger klimaforskningen på nært hold. Flere tusen forskere som er uenige om mange enkeltpunkter må stille seg bak alle konklusjonene. Bare det som regnes som nesten helt udiskutabelt overlever den beinharde redigeringsprosessen.

For mer info se klima–panelets hjemmeside: http://www.ipcc.ch/