Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Juleegg med god samvittighet

Du kan neppe smake eller se forskjell på økologiske egg og andre egg, men forskjellen i dyrevelferd og hvor bra det er for miljøet og kanskje kroppen din er stor. Se vår sjekkliste for kjøp av egg med god samvittighet: 
Foto: James Lee/Flickr/CC
Foto: James Lee/Flickr/CC
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Du kan neppe smake eller se forskjell på økologiske egg og andre egg, men forskjellen i dyrevelferd og hvor bra det er for miljøet og kanskje kroppen din er stor. Se vår sjekkliste for kjøp av egg med god samvittighet: 


Ikke la deg forføre av fristende kartonger med flotte motiver, begrep som glade høner eller frittgående høner. Matindustrien vet hva de gjør når de bruker navn som gårdsegg og solegg.

I følge produsentenes egne tall utgjør økologiske egg 3,1 prosent av markedet, mens frittgående høner har lagt 20 prosent av eggene som selges, og burhøns står for 76,9 prosent av eggproduksjonen, følge NRK.

Konkurransen i eggmarkedet i Norge står altså mellom egg fra burhøns og egg fra frittgående høner og egg fra de frittgående blir stadig mer etterspurt.

-En undersøkelse gjort av Nortura, og tall fra Toten Eggpakkeri, viser at burhøns er de som har lavest dødelighet med 3,4 prosent. Frittgående besetninger har en dødelighet på 4,5 prosent, mens økologiske frittgående har 4 prosent dødelighet. (kilde NRK). Men tallene sier bare noe om dødeligheten innen ulike typer hønsehold og ikke noe om livskvaliteten til fuglene.

Egg fra burhønerDette er den aller største kategorien av egg som du kan kjøpe i norske butikker. I 2012 kom det nye bestemmelser om hvordan burene skal se ut, såkalt berikede bur eller miljøbur.

 Den nye burtypen er regnet som en liten forbedring, men er ifølge dyrebeskyttelsen.no ikke tillatt i Sveits og Tyskland, nettopp av hensyn til fuglene I Sveits og Østerrike er bruk av bur avviklet, skriver organisasjonen.

Fortsatt er det trang om plassen med 6 til 9 høner i hvert bur. Hvert dyr skal ha 675 kvadratcentimeter bruksareal (litt mer enn et A4-ark).

Buret skal inneholde en pinne av tre eller plastikk som skal være en «vagle» Et hjørne i buret skal avskjermet med en metallvegg eller plastgardin slik at det kan brukes til å legge egg.Oppå det avskjermede hjørnet skal det være et plastbrett med flis som skal være et sandbad. I følge flere av dyrevernorganisasjonene hindres fortsatt hønene naturlig utfoldelse og livsførsel.

Fuglene er særlig plaget med svak beinstruktur, noe som har to årsaker. Den ene er at fuglen ikke har mulighet til å røre seg nok, den andre er fordi det trekkes store mengder kalsium fra hønens skjelett for å kunne produsere eggeskall, ifølge Dyrebeskyttelsen.

 En undersøkelse (Gregory and Wilkins 1989) viser at så mange som 30% av alle høner i bur lider av beinbrudd ved transport til slakteriene, ifølge organisasjonen. Burhøns er langt fra lykkelige høner, egg fra ulykkelige høns ville være en mer passende betegnelse.

Egg fra frittgående hønerDet som kalles egg fra frittgående høner er en annen stor kategori i det norske egg-markedet. Rundt 20 prosent av eggene som selges kommer fra de frittgående hønene.

Begrepet frittgående høne er et smart markedsføringsgrep, men sterkt villedende. Det er lett å se for seg fornøyde og høner som spankulerer naturlig omkring med masse plass til disposisjon. Ikke noe er mer feil enn det. I virkeligheten går de såkalte frittgående hønene inne i store haller, hvor gjerne flere tusen fugler deler på plassen. I et norsk hønsehus med frittgående høner kan de gjerne være 7000 til 8000 høner under samme tak. En stor eggprodusent i Østfold uttalte i et intervju med NRK at han mente burhønene hadde det bedre enn de frittgående, men at han valgte å satse på de frittgående fordi det er dette som gir best økonomi.

 De har som regel ikke tilgang til utearealer og naturlig sollys.

Økologiske eggBare tre prosent av eggene som selges i Norge kommer fra økologisk hønsehold. Til gjengjeld er det bare økologiske egg som sikrer at hønene har hatt tilgang til sol, frisk luft og utearealer. Du er også sikret at fuglene bare får økologisk for.

Økologisk hønsehold tar mer hensyn til hønas naturlige atferd. Fuglene skal ikke holdes i bur, men være frittgående. I tillegg er det krav om at minst en tredel av gulvarealet skal være tett (ikke spalter eller netting) og være dekket med strø i form av halm, flis, sand, torv eller annet. Hønene skal også ha tilgang til vaglepinne, verpekasser og dagslys. Kunstig lys er bare tillatt som tilleggsbelysning.

Fakta om egg:

Hver nordmann spiser i gjennomsnitt 11,8 kg egg i året. Det vil si ca. 185 egg pr. person pr. år eller ca. 1/2 egg om dagen. Dette er inklusive egg i baking og annen matlaging. Forbruket har vært stabilt i flere år, men helt i det siste har vi sett en svak økning i forbruket, ifølge nettstedet til Prior, Norges største leverandør av egg og hvitt kjøtt.

Egg har lange tradisjoner i kostholdet vårt, men fjørfe, kom forholdsvis sent med blant husdyrene våre i Norge. Man tror at det ikke har vært noe særlig utbredelse av tamt fjørfe før i vikingetiden, ifølge Prior. I dag har vi omkring 3,5 millioner høner her i landet og er selvforsynt med hønseegg.