Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny leder for framtiden

Miljø- og solidaritetsbevegelsen i landet har gode tider. Statsminister Jens snakker om rettferdig fordeling og debatten om klimautfordringen engasjerer høyt og lavt. – Vi står overfor et tidsskille, mener Anne Skranefjell, Framtiden i våre henders nye styreleder.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Miljø- og solidaritetsbevegelsen i landet har gode tider. Statsminister Jens snakker om rettferdig fordeling og debatten om klimautfordringen engasjerer høyt og lavt. – Vi står overfor et tidsskille, mener Anne Skranefjell, Framtiden i våre henders nye styreleder.

Tidlig på 70-tallet startet hun bokkafeen Rosenkrantz i Oslo med radikale møter og bøker, har stått på barrikadene for Kvinnefronten, startet kvinnegruppen «Brød og roser» som var engasjert i abortsaken og har lang fartstid som lokalpolitiker for Sosialistisk Venstreparti. Rettferdig fordeling og løsninger på klimaproblemet er det mormoren Anne Skranefjell (56) brenner mest for som ny styreleder av Framtiden i våre hender (FIVH). Til daglig arbeider hun for å gjøre tall og statistikk om rikets tilstand forståelig i stillingen som formidlingsdirektør i Statistisk Sentralbyrå.

De rette valgene

Skranefjell er ikke redd for at FIVH skal komme i bakgrunnen nå som politikerne har begynt å diskutere det organisasjonen har kjempet for i tretti år. I dag er det ikke mulig å la klimautfordringen gå forbi i stillhet. – Det er bedre å ha Jens og co med seg enn mot seg, poengterer hun. – Vi må være der for å bidra til at de rette løsningene blir valgt og utviklet. Det er mange mulige løsninger, men de er ikke nødvendigvis gode, mener Skranefjell.

Urbane fristelser

At Framtiden i våre hender skal være en organisasjon som appellerer til de urbant anlagte synes Skranefjell er viktig. – Å bo i by er veldig miljøvennlig. At de mest urbane av oss fenges er viktig for at miljøbevegelsen skal vokse. Jeg trives veldig godt på Grünerløkka, med kaféliv og et glass vin, avslører styrelederen. GrasrotarbeidLokal bevisstgjøring engasjerer FIVHs nye styreleder. – Vi kan bli bedre på lokalt engasjement i organisasjonen. Vi trenger flere lokallag. I dag gjør lokallagene viktig bevisstgjørende arbeid som for eksempel bytteringer. Det hjelper ikke bare å komme i media nasjonalt med utspill, mener Skranefjell.

Hvor er jentene?

Det er langt mellom kvinnene i ledelsen av miljøbevegelsen i landet. Styrelederen mener de kommer. Det vil bare ta litt mer tid. – Vi henger framdeles litt igjen i todelingen fra syttitallet der jentene var opptatt av kvinnesak og mennene engasjerte seg mer i miljø- og solidaritetskampen.

Utfordringer for Framtiden

Før hun tok vervet som styreleder hadde Anne Skranefjell et inntrykk av at Framtiden i våre hender ikke var tydelige nok i budskapet utad. – Som en tverrpolitisk organisasjon skal FIVH ha ulike svar. Der vi står sterkt nå er at vi er tydelige på redusert forbruk. Den forbruksorienterte lykken er på vei ut og vårt budskap blir mer og mer aktuelt, mener hun. – Å gjøre noe med veksten og økt forbruk er det helt sentrale. Er det mulig å bekjempe veksten innenfor et kapitalistisk system?