Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Liaos lange grønne marsj

BEIJING: Fra sine bortgjemte og spartanske lokaler i utkanten av den kinesiske hovedstaden oppnår TV-journalisten og miljøforkjemperen Liao Xiaoyi internasjonal oppmerksomhet og stor gjennomslagskraft i hjemlig opinion. Myndighetene i landet reagerer med stolthet - og frykt.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
BEIJING: Fra sine bortgjemte og spartanske lokaler i utkanten av den kinesiske hovedstaden oppnår TV-journalisten og miljøforkjemperen Liao Xiaoyi internasjonal oppmerksomhet og stor gjennomslagskraft i hjemlig opinion. Myndighetene i landet reagerer med stolthet - og frykt.

Hver uke følger over 40 millioner kineserne miljøsendingene hennes på CCTV 10, en av de store statlige TV-kanalene. Programmet blir også sendt i reprise i regionale kanaler i Anhui,  Fujian  og Shanxi,  provinser som samlet har omkring 105 millioner innbyggere.

To ganger har hun fått hedersprisen for beste TV-dokumentar, som hvert år deles ut av Kinas statlige TV-selskap.  

I 1996 stiftet hun organisasjonen Global Village of Beijing (GVB). I tillegg til produksjon av TV- og radioprogram bidrar organisasjonen med faste spalter i de største kinesisk-språklige kvinne- og forbrukermagasinene. Mer enn 10 millioner mennesker over hele landet deltok i miljøarrangementet "Jordens Dag" etter initiativ fra Beijing Global Village og flere andre miljøorganisasjoner.

Nylig utga organisasjonen en egen miljøguide for barn - om resirkulering, gjenbruk og ivaretakelse av dyreliv og biologisk mangfold.

Boken er produsert med støtte fra kinesiske miljømyndigheter. Tidligere har organisasjonen også laget en tilsvarende guidebok for voksne, også denne i  samarbeid med miljømyndighetene.

Prisvinner

For et år siden fikk hun Jostein Gaarders Sofiepris på hundre tusen dollar for sin banebrytende miljøinnsats i hjemlandet. De som kjenner henne, mener hun er en mester i kunsten å balansere på grensen til det som er akseptabelt i et land hvor myndighetene utøver  kontroll med mediene. Selv sier hun det slik: Vår organisasjon legger vekt på å samarbeide med myndighetene, ikke bare  kritisere dem. Dette gjør at vi kanskje ikke oppfattes som fullt så truende"

Globale Village of Beijing er organisert som en privateid og uavhengig frivillig organisasjon.
Tradisjonen med "non-govermental organizations" er ny i Kina. Den kinesiske TV-journalisten har sterk tro på utvikling av frivillige organisasjoner og informasjons- og opplysningsarbeid rettet mot befolkningen. - Å skape et omfattende offentlig miljøengasjement er et av de viktigste enkeltvirkemidlene som skal til for å løse Kinas miljøproblemer, hevder hun.


Svak miljøbevissthet

Fortsatt er bevisstheten om natur og miljø svak i den kinesiske befolkningen, medgir Liao. Det er nødvendig med et massivt informasjons- og opplysningsarbeid. Det mangler ikke på lovgivning, men på offentlig oppmerksomhet og engasjement. Publikum må oppmuntres til å reagere når for eksempel bedrifter ikke følger miljølovgivningen, ja til og med overfor myndighetene dersom de ikke gjennomfører sin egen politikk, sier Liao.

-Samtidig er miljøbevisstheten og interessen for miljøvern og bærekraftig forbruk på vei opp. For bare noen år siden var temaet knapt nok på dagsorden i kinesiske medier. Det var vanskelig nok  å finne en bok på kinesisk om emnet, og miljøvern var for mange kineserne det samme som treplanting og forbud mot offentlig spytting. Nå har miljøvern blitt et varmt politisk tema - og millioner av grasrotaktivister over hele landet tar del i en gryende kinesisk miljøbevegelse, mener Liao Xiaoyi


Grønne krefter i anmarsj

Liao er overbevisst om at de grønne kreftene i Kina vil bane seg vei, uavhengig av offentlig politikk eller gjennomslagskraften til de frivillige organisasjonene.  Den menige kvinne og mann er bekymret, mener hun. Daglig merker de virkningen av Kinas omfattende miljøproblemer på kroppen. Derfor vil de engasjere seg.

Moderniseringen av Kina har ført til alarmerende miljøproblemer. I det overbefolkede beltet av byer og byregioner langs østkysten av Kina lider befolkningen på grunn av stadig dårligere luftkvalitet og vannkvalitet. Sju av verdens mest forurensede byer ligger i Kina. Stadig flere munner å mette har ført til dramatisk overbelastning av dyrkbar mark og synkende grunnvannstand.

Mens amerikanske miljøforskere som Lester R. Brown fra World Watch Institute i Washington ble betraktet som useriøs da han for noen år siden hevdet at det kinesiske vekst-eventyret var helt uforenlig med tilgangen på naturressurser, er bekymringen nå iferd med å smitte over på kinesiske forskere.


Ledende miljøaktivist

Liao Xiaoyi regnes etter hvert som en av Kinas mest markerte miljøforkjempere. Hun er født og oppvokst i Chonqing, i dag verdens mest folkerike by med over 30 millioner innbyggere og sannsynligvis et av de mest forurensede bysamfunn på kloden. Senere tok hun en mastergrad i filosofi ved Zhongshan-universitet i Guangzhou (Kanton). Fra 1993 til 1995 studerte hun internasjonal miljøpolitikk ved North Carolina-universitet i USA. Møtet med slagkraftige vestlige miljøorganisasjoner overbevisste henne om betydningen av å etablere et nettverk av frivillige organisasjoner i hjemlandet. Hun ble også sjokkert  over den vestlige uvitenheten om tilstandene i Kina. Da hun reiste som kinesisk TV-journalist for å lage en dokumentarfilm om den amerikanske miljøbevegelsen, trodde de færreste at hun kom fra fastlands-Kina. Medarbeidere i FN-systemet spurte rett ut om det var mulig for private kinesere å engasjere seg i miljøspørsmål slik hun gjorde. Liao Xiaoyi sa fra seg sitt grønne kort og sin oppholdstillatelse i USA, tok med seg datteren og reiste tilbake til en usikker framtid i hjemlandet. Det har ikke gått upåaktet hen i patriotiske kinesiske medier.

Fra en knøttliten leilighet bygde hun opp Beijing Global Village, etter hvert i nært samarbeid med åtte andre kvinner. - Det er kvinner som i hovedsak står bak miljøarbeid på grasrotnivå i Kina, forteller Liao til Folkevett.  Kvinner står i utgangspunktet nærmere naturen enn menn, mener hun. Kvinnene kan spille en nøkkelrolle i det framtidige miljøarbeidet i Kina. De er bekymret for barnas framtid og ser hvordan livsgrunnlaget til kommende generasjoner blir borte


Motstander av vestlig livsstil

- Det  er dessverre slik at mange mennesker her i landet tror at den vestlige livsstilen, og særlig den amerikanske, er moderne og framtidsrettet. Dette er en av de store hindringene for å øke interessen for miljøvern og bærekraftig utvikling i Kina. Vi kan utmerket godt skape økt velstand i Kina uten å gjenta de vestlige feilgrepene. Et bærekraftig forbruk og en bærekraftig vekst er ikke gammeldags eller ensbetydende med askese og knapphet. Snarere tvert imot.

- Jeg er imot den vestlige forbrukermentaliteten, fordi den i praksis avviser ideen om harmoni og balanse mellom mennesker og natur. Forholdet mellom yin og yang - grunntanken om kreftene som balanserer hverandre og står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, er viktig i tradisjonell kinesisk filosofi. I det vestlige forbrukersamfunnet er mennesket redusert til en maskin som produserer og forbruker. Menneskene kommer dermed i ubalanse i forhold til naturen, selve livsgrunnlaget på kloden, sier optimistiske Liao Xiaoyi. Og hun vet at verdens øyne er rettet mot Kina og de andre befolkningsrike landene i Asia. "Kampen om klodens økologiske skjebne vil stå her", hevder ledende miljøforskere. Og målbevisste Liao vil bidra med sitt: Å bygge opp et grønn bevegelse og et nettverk av frivillige miljøorganisasjoner i hjemlandet.