Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bestemor på barrikadene

ILDSJELEN: Hvor henter hun inspirasjonen og pågangsmotet fra? Eva Braseth har stått på barrikadene for miljøet og verdens fattige i mer enn tretti år – alltid like engasjert og alltid tilstede.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
ILDSJELEN: Hvor henter hun inspirasjonen og pågangsmotet fra? Eva Braseth har stått på barrikadene for miljøet og verdens fattige i mer enn tretti år – alltid like engasjert og alltid tilstede.

Bestemoren fra Fivh Bodø hører med blant grasrot-entusiastene som den norske miljø- og solidaritetsbevegelsen ikke ville klart seg uten. For i det frivillige organisasjons-Norge er det kvinnene som utgjør selve grunnmuren og som oftest driver det lokale arbeidet framover.

Mens mange har vært innom organisert solidaritetsarbeid, kanskje vært glødende engasjert for så stille å forsvinne – og i beste fall finne seg en tribuneplass med god utsikt til arenaen – har Eva Braseth alltid vært der, og alltid deltatt.

Det er grått høstvær i Bodø. Dagslyset er på snarvisitt noen formiddagstimer, og små dråper av kaldt høstregn siler ustanselig over byen og en nesten folketomt bykjerne. Jeg er på besøk for å møte folk fra FIVHs lokallag i nordlandsbyen og for å intervjue Eva Braseth til Folkevett. Redaksjonen har bestemt seg for å presentere en serie av lokale ildsjeler og entusiaster. Ordet ildsjel er trolig særnorskt. Det har smak av dugnad og det beste i den norske, frivillige tradisjonen.

Det er nesten umulig å skrive om FIVHs lokale idealister uten å skrive om Eva Braseth. Hun er æresmedlem sammen med blant andre Johan Galtung, Arne Næss sr. og Erik Dammann. Hun har sittet i organisasjonens landsstyre, hun har ledet landsrådet og ikke minst har hun i en kvinnealder deltatt aktivt i det lokale arbeidet; som leder og styremedlem og knyttet til ulike prosjekter hun gjerne har tatt initiativet til.
Et utsalg med rettferdige og økologiske produkter startet i en pappeske hjemme hos Braseth og andre aktive FIVH-medlemmer. Nå samarbeider lokallaget med Internasjonalt senter om salg, og iherdige lokale entusiaster stiller opp annenhver lørdag i butikken. Gjennom mange år har overskuddet av salget gått til Utviklingsfondets arbeid i den tredje verden.

Til daglig arbeider Eva Braseth som språklærer for flyktninger og innvandrere. For noen år siden tok hun initiativet til samtalegrupper for etnisk norske kvinner og innvandrerkvinner i kommunen. Tiltaket ble en stor suksess. Det ble knyttet mange og verdifulle vennskap i forbindelse med samtalegruppene. – Vi oppdaget for alvor betydningen av dialog og vennskap som virkemiddel for å bekjempe uvitenhet og fordommer, forteller Braseth.

I utkanten av Bodø ligger Rønvikjordene, et verdifullt rekreasjonsområde med matjord og gårdsdrift. Lenge har kommunen hatt lyst til å slå kloa i jordene. FIVH Bodø ser på kampen om Rønvikjordene som en viktig prinsippsak og har nærmest adoptert det omstridte området utenfor byen. Eva Braseth forklarer det slik: Matjord er som truede arter. Dersom de først forsvinner, får vi de ikke tilbake igjen. Slik er det også med jord som gjøres om til parkeringsplasser eller legges under asfalt. Det er en plikt for oss å ta vare på matjorda i Norge og sørge for at vi kan opprettholde den lokale matproduksjonen vår, forteller Braseth, mens hun viser meg rundt.

Nordlandsvinden blåser friskt over Rønvikjordene. Kampen om å verne den fruktbare matjorda har pågått i flere år: Byråkrater mot ildsjeler. Næringsinteresser og politisk prestisje mot folkevett og idealisme. Hvem vinner til slutt? Politikerne i kommunen bør ikke ta seieren for gitt. En bestemor har stilt seg på barrikadene. Og har ikke tenkt å gå ned med det første.