Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bestefar mot hardt vær

Den nybakte bestefaren Halfdan Wiik vil bekjempe maktesløshet og trangen til flukt i møte med klimatrusselen. – Det er uverdig at vi bidrar til å undergrave framtiden til våre barnebarn, mener han. Wiik vil ha flere besteforeldre med på laget i en aksjon for en ansvarlig klimapolitikk.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Den nybakte bestefaren Halfdan Wiik vil bekjempe maktesløshet og trangen til flukt i møte med klimatrusselen. – Det er uverdig at vi bidrar til å undergrave framtiden til våre barnebarn, mener han. Wiik vil ha flere besteforeldre med på laget i en aksjon for en ansvarlig klimapolitikk.– Å bli bestefar er en berusende glede, men også en kilde til bekymring for framtiden, konstaterer Halvdan Wiik (59) fra Stord. Det som bekymrer den nybakte bestefaren mest er klimatrusselen.

Generasjonsregnskap

– Før var det snakk om at problemene lå hundre år fram i tid, nå forteller forskerne at problemene kan komme langt tidligere. For våre barnebarn kan det bety uhyre store problemer, konstaterer han. For Wiik er det et generasjonsregnskap
som må gjøres opp.
– Vi besteforeldre er den virkelige dessertgenerasjonen. Vi har nytt godt av en uhemmet vekst hinsides økologiske rammer. Det er et generasjonsregnskap som er stygt, medgir Wiik. For sitt barnebarn og alle andre barnebarn under alle himmelstrøk søker han likesinnete besteforeldre for å legge press på myndigheter og politikere.
– Vi må på banen med vårt engasjement og kjempe mot dagens politikk der klimatrusselen ikke blir tatt på alvor. Det handler om anstendighet.

Godt skikket

– Vi besteforeldre har et spesielt ansvar. Vi har både livserfaring og et livsalvor som gjør oss godt skikket til å gjøre noe positivt for våre og andres barnebarns framtid, mener Wiik bestemt. Tidligere var det snakk om uforutsette konsekvenser av vekst – nå rykker det hele mer brutalt inn på oss, poengterer bestefaren.
– Vi har kunnskapen, nå må vi handle. Klimatrusselen er et kollektivt
problem og en politisk-moralsk utfordring. Det er ikke nok å kjøre litt mindre bil. Dette må tas tak i av myndighetene og politikerne som har en uansvarlig politikk
i dag, sier Wiik. Han mener klimamålene må få førsteprioritet i både samfunnsutvikling og politikk.

Mot maktesløsheten

Allmektighetsfølelsen og handlingslammelse er et stort problem stilt overfor klimatrusselen, erkjenner Wiik. Mediene fokuser ensidig på klimaflyktninger, humanitære katastrofer og sammenbrudd av økonomiske og økologiske systemer.
– Det er lett å bli pessimist - i teorien, men man må uansett være optimist i handling, bedyrer Wiik. Han mener det er helt vesentlig å fokusere på hva som faktisk kan gjøres og bryte systemtvangen som hindrer endring.
– Klimatrusselen truer velferd og velstanden til våre barnebarn. Vi kan ikke fortsette å skyve problemene foran oss. Det er det vi gjør i dag, og det er dypt umoralsk, mener Wiik, som har vært medlem i Framtiden i våre hender i en mannsalder og vært engasjert i Naturvernforbundet.