Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Apostelen Thomas

ILDSJELEN: Briten Mike Thomas har etablert FIVH-grupper i 10 afrikanske og asiatiske land. Han er forundret over at moderorganisasjonen er lite opptatt av det han har holdt på med.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

ILDSJELEN: Briten Mike Thomas har etablert FIVH-grupper i 10 afrikanske og asiatiske land. Han er forundret over at moderorganisasjonen er lite opptatt av det han har holdt på med.

Han fikk en bok i hendene. Møtet med bestselgeren «Framtiden i våre hender» og forfatteren Erik Dammann for mer enn tjue år siden snudde opp ned på livet til den britiske sivilingeniøren Mike Thomas. Siden tidlig på 80-tallet har Mike Thomas ledet og utviklet Framtiden i våre henders internasjonale nettverk og etablert Fivh-grupper i den tredje verden.

– Jeg har savnet engasjement fra moderbevegelsen i Norge, røpet Thomas i en samtale med Folkevett for 2 år tilbake. Da var han på et av sine få besøk her i landet og fortalte organisasjonens sentrale tillitsvalgte om nettverket.

Fivh i verden
Fra sitt hjemmekontor i Swindon i England har han langsomt bygd opp et nett av små uavhengige grupper i mer enn 10 land i Afrika og Asia. Det finnes i dag Fivh-grupper etablert eller under igangsettelse i Kenya, Ghana, Sierra Leone, Filippinene, Tanzania, Zimbabwe, Pakistan, Liberia, India, og Kamerun. I vinter ble Framtiden i våre hender, USA stiftet med tilhold i Buffalo i staten New York. Guppen består av et titalls aktive. I første omgang ønsker de blant annet å opptre som en støttegruppe for Future in our hands i Kenya. Flere av amerikanerne har jobbet frivillig for nettverket til Mike Thomas i Afrika og blitt inspirert og motivert av det de har opplevd der.

De fleste av gruppene er kommet i stand som resultat av reisene til Mike Thomas og hans sterke - og ikke minst langvarige personlige engasjement. Gruppene er knyttet sammen i et ikke - hierarkisk nettverk. de fleste har et sterkt, lokalt utviklingsfokus. Det er naturlig i land hvor folk ikke har fått dekket de grunnleggende behovene sine, sier Thomas.

Uferdig og dynamisk
Mike Thomas har liten tro på den byråkratiske og toppstyrte organisasjonen. Utviklingen av nettverket har vært sterkt inspirert av ideene om «det uferdige» og «det opphevende» som Erik Dammann presenterte i boka «Revolusjon i velferdsstaten«. Grunntanken er at en organisasjon eller gruppe i stor grad må være åpen og i bevegelse. Altså uferdig. Dersom den blir «ferdig» og låses fast i et detaljert politisk program og sementeres i en endelig og byråkratisk struktur, vil de levende og dynamiske elementene som skal drive arbeidet framover og bidra til kontinuerlig nyskaping gradvis tape terreng og bli borte, tror Thomas.

Mange av gruppene som har blitt dannet har kommet i stand som følge av det som enkelte vil kalle for «tilfeldigheter«.

– Egentlig handler det om å være åpen for muligheten og fleksibel nok til å gripe mulighetene når de er der. Det handler om komme i kontakt med de rette menneskene og forstå når døren er åpen, mener Mike Thomas.

Avgjørende møte
Møte med Fivh-bevegelsen og ideene fra Norge ga Mike Thomas et helt nytt perspektiv på fattigdom og utvikling.

– Jeg har vært opptatt av fattigdomsbekjempelse og utviklingsarbeid siden jeg var omkring sytten, forteller den 65 årige briten. Som mange andre den gangen trodde jeg at den ekstreme fattigdommen i sør skyldes forhold som naturkatastrofer, kriger, overbefolkning eller kriser som rammet vilkårlig og blindt. Jeg så ikke strukturene bak og den ekstremt urettferdige politikken som skapte slike forhold. Først da jeg passerte tretti, skjedde ting som skulle gi engasjementet mitt en helt annen retning, forteller han.

Et BBC-program med tittelen «Global Report» om ulike forandringsaktivister verden rundt satte Thomas på sporet av Fivh. En av aktivistene i programmet var norske Berit Grønvold, medlem i Framtiden i våre hender og blant annet aktiv i en kampanje for samenes rettigheter i tilknytning til Alta-utbyggingen.

Universelle ideer
Mike Thomas bestemte seg for å ta initiativet til å opprette en grein av Fivh i Storbritannia.

Future in our hands, UK ble stiftet i 1982. Arbeidet tok imidlertid ikke ordentlig av og har til Thomas sin og mange andres skuffelse aldri fått skikkelig fotfeste på de britiske øyer. Det ble de fattige landene, først og fremst i Afrika som ble arbeidsområdet til Mike Thomas.

– Ideene om fordeling og livskvalitet som Fivh bygger på har et stort potensial i verden, tror Mike Thomas. Ideene er universelle og kan anvendes og tilpasses både rike og fattige land. Naturligvis er det meningsløst å snakke om forbruksreduksjon i land hvor hovedutfordringene er å skaffe folk rent vann, medisiner, helsetjenester og nok mat på bordet. Men det gir mening å snakke om grasrotutvikling som bygger på prinsipper om økologisk balanse og som skaper ressurser for den jevne mann og kvinne i titusenvis av landsbyer og slumkvarterer. Den vanlige mann og kvinne i sør forstår at politikere og storselskaper ofte stikker av med gevinstene og de selv sitter igjen med smulene. Når folk skjønner at det finnes mulighet til å rive seg løs fra en håpløs situasjon og kampen består i å skaffe seg makt over eget liv og egen hverdag setter det i gang små revolusjoner i folks omgivelser, tror den britiske ildsjelen.

Også i sør handler det om at folk skal få mulighet til å skape sin egen framtid, bokstavelig talt ta framtiden i sine egne hender, sier Thomas.