Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

WTO fremmer ikke rettferd

Helene Bank mener WTO ikke bør utvides før dagens regelverk er grundig evaluert. – Vi må vite at WTO faktisk bekjemper fattigdom og urettferdighet før vi kan godta større makt til Verdens Handelsorganisasjon. WTO må også bli mer demokratisk.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Helene Bank mener WTO ikke bør utvides før dagens regelverk er grundig evaluert. – Vi må vite at WTO faktisk bekjemper fattigdom og urettferdighet før vi kan godta større makt til Verdens Handelsorganisasjon. WTO må også bli mer demokratisk.


– WTO er et redskap for globali­sering; økt flyt av penger, varer, arbeidskraft og teknologi. WTO gir markedene fordeler på bekostning av statene. Formelt sett har alle medlemsland en stemme, og dermed like stor makt. Alle vedtak krever også konsensus. Men det er den formelle side ved WTO, understreker Helene Bank, seniorforsker ved Diakon­hjemmets internasjonale Senter og nestleder i Norges Naturvernforbund.

Konsensus

– Realitetene er at for hver afrikaner er det minst åtte representanter fra OECD-området i WTO-systemet. De rike landene har mange represen­t­anter på alle møter, mens et afrikansk land gjerne har samme person overalt. Resultatet er fravær når beslutninger tas.

I tillegg kommer at viktige avgjør­elser ofte er blitt tatt i interne møter mellom EU og USA og i såkalte «Green Room»-møter der kun utvalgte land får lov til å møte, forteller Bank. Dette udemokratiske beslutningssystemet gjorde utviklingslandene opprør mot i Seattle i fjor.
På ministermøtet i Seattle hadde USA håpet at WTO skulle vedta en avtale om «Åpenhet i offentlige innkjøp». U-landene var imot fordi offentlige budsjetter gir muliget til å utvikle eget næringsliv.

Lokket og presset


– OECD-landene visste om USAs forslag et halvt år i forveien, og hadde rikelig anledning til å forberede seg på et vedtak. Men forslaget ble lagt fram for alle medlemslandene først tre uker før møtet i Seattle. Det var selvsagt altfor sent til en forsvarlig politisk behandling. I stedet for
å undertegne avtalen oppfordret vi og andre frivillige organiassjoner u-landene til ikke å undertegne og å be om en høringsrunde i stedet, sier forskeren ved DiS.

Hun kan fortelle at representanter fra USA besøkte en rekke finans­ministre i u-land for å lokke dem til å undertegne avtalen.

– Da ingen lot seg kjøpe, ble de utsatt for trusler om økonomiske sanksjoner. Vi tok det opp med norske myndigheter, men fikk dem ikke til å protesterte mot USAs handlemåte. Seattle sveiset u-landene sammen –?både mot lokkemidler og trusler fra USA. De udemokratiske prosedyrene vil neppe la seg videreføre etter Seattle.

WTO-avtaler


Som eksempel på hvordan systemet kan virke, nevner Bank landbruks­avtalen:
– Før forhandlingene startet, sørget de rike landene for å heve tollsatsene på import av jordbruks­produkter. WTO vedtok så å fryse tollsatsene. Da var det for sent for u-landene å heve sine tollsatser. Nå må de bare vente og håpe at de rike landene bygger ned sine tollsatser slik de har lovet.
Helene Bank konkluderer med at både forhandlingssituasjon og regelverk er skjevt, og fremholder patentavtalen som nok et eksempel.

– Da Europa først utviklet patent­regler, nektet Japan og USA å være med. De ville ha mulighet til å kopiere. Nå som de har utviklet høy teknologi, går de inn for et verdensomspennende regelverk for patentering for å hindre at de fattige landene kopierer deres oppfinnelser og oppdagelser. WTO-reglene innebærer at den som først har nedskrevet oppdagelsen, får patent på den. Dette favoriserer skriftkultur fremfor muntlig tradisjon. Slik mister u-land retten til å markedsføre sine egne oppdagelser. Etiopia valgte å ikke bli med i WTO fordi patentavtalen bryter med
Biodiversitetsavtalen, mens Norge undertegnet avtalen nesten uten debatt.

Framtidens WTO


På spørsmål om hva som skal til for at WTO kan fremme internasjonal handel uten å virke urettferdig, svarer Bank at kanskje utviklingsland bør gå inn i regionale grupper for sammen å posisjonere seg foran viktige møter.

– Jeg kan også tenke meg at de nekter å betale gjelden sin til den rike del av verden. Lånene ble ofte opp­rettet før disse landene hadde demokratier. Og så må blant andre Norge føre en bistandspolitikk som ikke er underlagt våre utenrikspolitiske interesser. Det er også et problem at Norge sitter i Pengefondet og Verdensbanken og gir USAs utenrikspolitikk og umenneskelige politikk et menneskelig ansikt. Vi burde i hvert fall møte med finans- i stedet for med bistandsministeren. Og så må WTO selv tåle å bli demokratisk og bidra til vekst også i utviklingslandene, sier Helene Bank.