Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Er globale storselskap endel av klimaløsningen?

Er de internasjonale storselskapene en del av løsningen på klimakrisen? Halvparten av verdens største virksomheter skrubber i mot i kampen mot globale klimaendringer, avslører ny rapport, men det er store forskjeller selskaper og bransjer imellom.
Foto: Duc/CC Flickr COP21 Paris desember 2015
Foto: Duc/CC Flickr COP21 Paris desember 2015
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Er de internasjonale storselskapene en del av løsningen på klimakrisen? Halvparten av verdens største virksomheter skrubber i mot i kampen mot globale klimaendringer, avslører ny rapport, men det er store forskjeller selskaper og bransjer imellom.


Noe av det første som møter de som besøker det internasjonale klimatoppmøtet i Paris er plakater med store logoer som viser de mer enn 50 private sponsorene bak COP21. Mange miljøorganisasjoner har reagert kraftig på at selskaper med et frynsete miljørykte og et elendig klimarulleblad, får lov til å framstå som om de er genuint opptatt av miljø og klimaforhold. 

Halvparten motarbeider

Nå viser en ny stor undersøkelse at halvparten av verdens største selskaper har en uklar holdning til klimapolitiske tiltak, noen motarbeider, mens andre arbeider for bare minimale reduksjoner i klimagassutslippene.

Rapporten som ble publisert tidligere i desember er laget av den den frivillige organisasjonen Influence Map i London.

Undersøkelsen omfatter også 30 av verdens største bransje- og industriorganisasjoner. Mange av disse kommer også dårlig ut i undesøkelsen.

Eksempler på dette er det amerikanske American Petroleum  Institute (API) som oppnår laveste score i hele undersøkelsen.Nesten like dårlig er The National Association of Manufacturers (NAM). I Europa kommer den mektige Business Europa dårlig ut. De to bransjespesifikke organisasjonene CEFIC (kjemikalier) og ACEA (bil) for også dårlig karakter. Organisasjonen for japanske bilprodusentene, Keidaren, får også sviende kritikk. Ifølge rapporten motarbeider de åpent de fleste av klimareguleringene, og argumenterer hardt for at industrien er i stand til å styre og regulere seg selv fullt ut.

Rapportforfatterne har sjekket selskapenes offentlige uttalelser om klimaforskning og gransket selskapenes lobby- og påvirkningsarbeid. De fremhever at selskapene og bransjeorganisasjonens innsats mot klimapolitiske løsninger, strekker seg langt forbi tradisjonelt lobbyarbeid. Det handler om et langvarig og sammensatt påvirkningsarbeid. 

Siden 1990-tallet har mange selskaper og interesseorganisasjoner som representerer selskapene, investert tungt i kommunikasjon, pr, sosiale medier, egne publikasjoner, forskning, bakgrunnssamtaler, og alliansebygging. Flere organisasjoner, som franske Attac, sammenligner fossilbransjens lobby- og påvirkningsarbeid mot klimaforskning og klimakamp med den tobakksindustrien førte for å svekke resultatene fra kreftforskningen om sammenheng mellom tobakksrøyking og forekomst av kreftsykdommer.

De gode og de dårligeUndersøkelsen viser at det er stor forskjell på selskapenes holdninger til klimapolitikk. De beste har tatt tydelige standpunkt for utslippsreduksjon og spiller en konstruktiv rolle opp mot lovgivere og andre politiske aktører. Det er verdt å merke seg at bare tre prosent av selskapene framstår som det som  karakteriseres som "klimafornektere", det vil si som forkaster funnene og konklusjonene i det vitenskapelige materialet fra IPCC om menneskeskapt global oppvarming.


51 prosent av selskapene etterlyser aktivt en avkarbonisering av verdens energiproduksjon.


61 prosent støtter kravet om et sterkt resultat av COP21-møtet.


53 prosent støtter aktivt opp om kravene om utslippreduksjoner i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel, IPCC-

Bare 3 prosent fornekter funnene i dokumentasjonen fra IPCC.

Rapportutgiveren InfluenceMap røper at de har flere store undersøkelser på lager for snarlig publisering. Her ser de grundigere på de ulike bransjene og industrisektorene.

Av bilprodusenter kommer blant annet Nissan og Honda bra ut av det. Av mat- og drikkeprodusenter gjør Unilever det aller best og oppnår høyere score enn noe annet selskap som er gransket. En samlet score på 95 prosent, gjør at det britiske-hollandske selskapet får topp-plasseringen, framgår det av rapporten.

Unilever er verdens tredje største produsent avi sin kategori (omsetning 2012) etter Procter & Gamble og Nestlé.Andre produsenter som utmerker seg positivt i segmentet mat og drikke er Nestle og Coca Cola.

Energibransjen verst


Innenfor feltet informasjonsteknologi blir Google, Cisco og Apple ranket høyest. Samtlige tre er tilknyttet Silicon Valley i California.

I alt tretten energiselskaper blir gått etter i sømmene. På topp med størst grad av positiv innstilling til klimareguleringer kommer ENI, Shell og Total.

Det betyr ikke at energibransjen og selskapene isolert sett framstår som spesielt miljøvennlige. Som ventet kommer denne sektoren langt verre ut av det enn noen av de andre bransjegrupperingene, konkluderer InfluenceMap i London.

Lengst nede på listen kommer Chevron, Exxon Mobil og Philips 66 og helt i bunnen Koch Industries, viden kjent for sin åpenlyse kamp mot klimaforskning og alle som jobber mot global oppvarming.