Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oppvarmet med kosmisk energi

Da fysikkprofessor John Rekstad i 1977 monterte solfangere på huset sitt på Fjellhamar, trodde mange av naboene hans at han var en raring. Siden den gang har de sørget for mye av oppvarmingen: 7500 kWh årlig. (Nei, ikke naboene. Solfangerne.) Vedlikeholdsutgiftene: 900 kr til en pumpe som røyk.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Da fysikkprofessor John Rekstad i 1977 monterte solfangere på huset sitt på Fjellhamar, trodde mange av naboene hans at han var en raring. Siden den gang har de sørget for mye av oppvarmingen: 7500 kWh årlig. (Nei, ikke naboene. Solfangerne.) Vedlikeholdsutgiftene: 900 kr til en pumpe som røyk.

John Rekstad tar vennlig imot oss i hagen sin. Det vokser palmer i den kjølig høstlufta. Skyldes det solfanget varme som lekker kraftfullt ut fra huset? Nei, dette er pottepalmer som snart skal tas inn.
Solfangerne? Jo, der er de - en rad ugjennomsiktige vinduer som vender mot sør i husets annen etasje. Som solcellepaneler. Her varmer sola opp vann, som fraktes rundt i huset og blir til gulvvarme. Under gulvet i et av rommene nede ligger et vannbasseng, som på en enkel måte lagrer varme. Sommerstid tas gulvet bort, og familien har et svømmebasseng - som ikke trenger ekstra oppvarming.
Dette anlegget dekker mesteparten av husets varmebehov.

– Når folk tenker på solenergi, tenker de på solstrøm, sier Rekstad. - Men på verdensbasis utgjør sol til oppvarming ni ganger så mye av energien som solstrøm. I et land som Norge ligger sol til strømproduksjon lenger unna enn sol til oppvarming - som både er enkelt og effektivt. Det burde være en selvfølge i nye hus. Ettermontering er en større operasjon, hvis du vil ha gulvvarme. I form av veggvarme er det noe enklere å gjøre i ettertid. Prisen for selve solfangerne er 2000 kr per m2 - som gir mellom 300 og 400 kilowattimer i året. Med imponerende driftssikkerhet blir det etter hvert lønnsomt. Men det enkleste å sette opp i eksisterende eneboliger, er solfangere til eget varmtvann, som utgjør nærmere 20 prosent av energiforbruket i et hus. Solfangere kan stå for mer enn halvparten av varmtvannet.

Vi må også regne med at energi etter hvert blir atskillig dyrere. Da blir regnskapet for solvarme enda gunstigere.

– Men Norge skal jo fange CO2, og fangen skal nedsettes nennsomt og trygt under havbunnen?

– Globalt utgjør strøm 20 prosent av energiforbruket. På 80 prosent har selv en maksimalt vellykket teknologi for CO2-håntering ingen effekt. Men Norge har selvsagt store interesser i petroleumssektoren, og i snever økonomisk forstand begrenset interesse av at verden skal gå over til fornybar, miljøvennlig energi.

Fysikkprofessoren byr på kaffe og snacks. Store vinduer mot sør bringer lysende kosmisk varme inn i oppholdsrommet der vi sitter, selv uten å ta veien om vann. Skillet mellom innerommet og hagen med sterke høstfarger er nesten umerkelig.

– Alle snakker om varmepumper. Ingen snakker om solfangere?

– Nei, enda effekten av varmepumper er usikker, fordi produktet overselges. Om sommeren brukes varmepumpene gjerne som air conditioning. Men i Norge er det sterke krefter som vil holde på strøm til oppvarming. Halvparten av vårt energiforbruk er strøm. Vi ligger suverent i verdenstoppen når det gjelder strømforbruk per innbygger. Da bruker vi mye strøm til gale formål, som oppvarming, der høykvalitetsenergi som strøm ikke er nødvendig. Strøm bør brukes der strømmens unike egenskaper trengs. Du kan ikke få liv i en tv med varmt vann. I Norge har dessverre strømmen vært ekstremt billig - og vi ligger stadig under det europeiske prisgjennomsnittet. Vi har også vært vant til å tenke på nasjonal selvforsyning. Men nå er vi del av et nordisk og europeisk strømmarked. Overskuddstrøm bør eksporteres til dem som trenger den, ikke sløses bort til romoppvarming.

– Så trenger vi selvsagt bedre isolerte hus?

– Det har vi fått. Strengere bygningsforskifter har ført til at husbyggere har brukt milliarder ekstra for å isolere. Likevel bruker vi like mye energi per m2 som før. En hovedårsak er at vi lufter mye mer, nettopp fordi husene er tettere. Vi har også bedre kunnskaper om inneklima og fuktskader. I hus med fjernvarme sløses det gjerne mye, hvis hele borettslaget betaler over fellesutgiftene. For å få ned energibruken, uansett energikilde, er det viktig at den enkelte bruker får regningen direkte. Det stimulerer til sparing.

– Det internasjonale energibyrået opplyser ustanselig om at i 2030 vil 80 prosent av energiforsyningen stadig være fossil. Så vi må nok rense likevel.

– Det er en påstand som kan bli selvoppfyllende - hvis verden ikke satser på fornybar, miljøvennlig energi. Jeg mener jo at sol er den store, globale løsningen, fulgt av vindenergi, og andre, lokalt tilpassede energiteknologier. Fornybar energi vokser med 25 prosent årlig. Volumet er likevel så beskjedent at det vil ta 25 til 30 år før det nærmer seg 30 prosent av totalen. IEA kan få rett - hvis ikke befolkningen krever noe annet, og presser politikerne til en massiv satsing på alternativene.

– Hva med solfangere i nærliggende land, som heller ikke har evig sol?. Er tilstanden like sjaber?

– Nei, heldigvis ikke. I Sverige, Danmark og Tyskland er solfangere mye mer vanlig. Men norsk energipolitikk utformes av petroleumsindustrien og elektrisitetsprodusentene, som har myndighetene som viktigste aksjonær. Sol til oppvarming betyr at du ikke må kjøpe så mye strøm. Løsningen blir mer desentralisert. Folk blir mye mindre avhengige av Hafslund og StatoilHydro. De vil tape. Vi andre og klimaet har mye å vinne på det.