Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Betatt av vinden

Den danske vindkraftpioneren Preben Maegaard forstår ikke motstanden i den norske miljøbevegelsen mot vindkraft. – Naturfundamentalisme, hevder 75-åringen som regnes blant de fremste drivkreftene bak utviklingen av dansk vindkraft.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Den danske vindkraftpioneren Preben Maegaard forstår ikke motstanden i den norske miljøbevegelsen mot vindkraft. – Naturfundamentalisme, hevder 75-åringen som regnes blant de fremste drivkreftene bak utviklingen av dansk vindkraft.


Der hvor den smale grusveien møter Skibsted fjord, ligger Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Dette er Preben Maegaards rike, mannen som har fått tilnavnet ”den danske vindkraftens gudfar”.

På et område som utgjør 80 mål har den danske vindveteranen og medarbeiderne hans, siden starten i 1983, skapt et unikt senter, som kanskje best kan karakteriseres som en mellomting mellom en dansk folkehøyskole og et avansert test og utviklingssenter for ulike former for fornybar energi.

Vinden fra Vesterhavet feier gavmildt over det jyllandske flate åkerlandskapet i Thy og gjør at hundrevis av vindmøller i området snurrer nærmest døgnet og året rundt. Jeg befinner meg i hjertet av det som mange kaller det danske vindkrafteventyret.

Mannen jeg skal møte er kanskje det nærmeste man kommer en personifisering av dansk vindkraftutvikling.

Preben Maegaard født i 1935, har brukt hele sitt voksne liv til å arbeide for utvikling av fornybar energi. Det er derfor urettferdig å begrense ham bare til en vindkraftpioner. I flere år var han en viktig deltaker i utviklingen av

Maegaards hovedtilnærming er at de ulike formene for fornybar energi må spille sammen og utfylle hverandre. Et annet hovedpunkt er at eierskapet må være lokalt. – helst i form av små kooperativer . Eierskapsmodellen fra fossilt basert energiproduksjon – med store gigantselskaper – egner seg kort og godt ikke for produksjon av fornybar energi, mener han.

- Fossilt kan ikke lages smått, men det kan fornybar energi. Det er nøkkelen til suksess for den nye grønne energien, forteller Preben Maergaard, mens han viser seg rundt på det sommerstille og nesten folketomme senteret.

Muligheten er tilstede for at vi kan få et langt mer desentralisert kraftproduksjon, mer demokratisk og med et langt mer folkelig eierskap enn i dag.

Fortsatt står vi ved begynnelsen til den fornybare energiens tidsalder, tror Maegaard.

Vi fortsetter å klistre litt fornybar energi utenpå foreldede og ineffektive systemer. Den fulle verdien i forhold til miljø, ressursutnyttelse, økonomi og sivilisasjon, oppnår vi først når vi lykkes med en mer omfattende og dypere bruk av de fornybare ressursene, hevder han.

” Å mobilisere fornybar energi krever et mentalt kvantesprang, på linje med det den polske astronomen Kopernicus foretok da han provoserte verden med sin iakttakelse om at jorden dreide rundt solen, og ikke omvendt”. De største utfordringene er ikke de tekniske, men de politiske, mener Preben Maegaard:

- Det er helt uansvarlig, og et av vår tids paradokser, at vi har store internasjonale, regjeringsstøttede organisasjoner, som fremmer bruk av energiformer vi er i ferd med å slippe opp for, og som forårsaker alvorlige miljøog klimaproblemer. Derimot har vi ikke en internasjonal instans som fremmer fornybar energi, sier den danske pioneren.

2,4 milliarder mennesker på kloden bruker biomasse til matlaging. 1.1. milliarder av oss har ikke adgang til elektrisitet. Folk i afrikanske land sør for Sahara bruker 20% av inntektene til brensel og 5 av døgnets timer til å samle brensel.

Folkesenterets satelittvirksomhet i Mali og Uganda sitter med omfattende erfaringer som viser at det er mulig å gi folk grunnleggende, men begrenset elforsyning, uten å gå veien via det sentrale el -nettet og fossile energikilder.

Desentralisert off-gridproduksjon av fornybar energi, er blant våre mest virkningsfulle våpen i kampen mot den ekstreme fattigdommen, tror den danske miljøveteranen.

Atomkraft? Spør jeg og hører straks at ordet ikke passer inn her på Folkesenteret for fornybar energi.

Preben Maegaard, blir skarp i blikket, som en streng sogneprest som har hørt at konfirmanten uttaler et stygt ord. For det var kampen mot atomkraft, som mer enn noe annet samlet danske miljøvernere i en felles front for å utvikle et dansk alternativ, vindkraft.

- Det er en ren provokasjon, når IAEA, ved bruk av atomkraft vil skape bærekraftig utvikling i utviklingslandene, mener Maegaard. Det byrået gjør er å bidra til å bane vei for produksjon av kjernevåpen. De har brukt milliarder av kroner og en hær med rådgivere for å overbevise regjeringene i 16 fattige land at de bør bygge atomreaktorer.

Maegaards karakteristikk av Norges tilnærming til vindkraft er skarp og tøff. Jeg mister nesten tekoppen i forfjamselse over det brå frafallet av lun, dansk høflighet. Norge bør naturligvis ta vare på den lange kyststripen sin, men i alle fall en del av den kunne avsettes til bygging av vindmøller, mener han. Han innrømmer at han ikke forstår motstanden mot norsk vindkraftutbygging som finnes i deler av norsk naturvern- og miljøbevegelse. Det er en slags form for fundamentalisme, naturfundamentalisme, mener Maegaard.

Vår generasjons utfordring består i å utvikle de nødvendige teknologiene og de menneskelige ferdighetene som skal til for å gjøre overfloden av ren energi tilgjengelig for menneskeheten, avslutter Preben Maegaard. Den jobber har han tatt til fulle.