Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En historisk konferanse?

- Det dere gjør her i dag er historisk.-Et samarbeid mellom trossamfunn, fagbevegelse og miljøorganisasjoner om klimatiltak er svært uvanlig, sa Kumi Naidoo, generalsekretæren i Greenpeace International da han avsluttet den store klimakonferansen Broen til framtiden i Oslo fredag 13. mars.
Full sal og mer enn 400 deltakere fulgte klimakonferansen Broen til Framtiden i Oslo fredag 13. mars
Full sal og mer enn 400 deltakere fulgte klimakonferansen Broen til Framtiden i Oslo fredag 13. mars
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
- Det dere gjør her i dag er historisk.-Et samarbeid mellom trossamfunn, fagbevegelse og miljøorganisasjoner om klimatiltak er svært uvanlig, sa Kumi Naidoo, generalsekretæren i Greenpeace International da han avsluttet den store klimakonferansen Broen til framtiden i Oslo fredag 13. mars.

Noen konferanser er viktigere enn andre. Noen få blir i ettertid en milepæl i samtiden, et veiskille som sparker i gang noe nytt og viktig.

Krevende utfordring

Hva som kan bli resultatet av konferansen Broen til framtiden i Oslo i dag er det naturligvis ikke mulig å vite noe om. Om vi vil ende opp med en allianse som fortjener det sterke utrykket historisk avhenger i stor grad av om aktørene lykkes i å transformere stemningen og følelsen av felleskap inn i et langsiktig og enda mer forpliktende samarbeid.

-Klimautfordringen er så krevende at ingen enkelt aktør kan vinne denne kampen alene. Et samarbeid mellom mange organisasjoner og grupper er helt nødvendig, minnet Greenpeace-lederen de rundt 400 konferansedeltakerne om.

 Han har et stort og viktig poeng. Det å bygge og forsterke store allianser mellom samfunnsaktører med sammenfallende syn på klimakampen er viktig. Ingen virkelige store gjennombrudd i politikk, og samfunnsliv har normalt skjedd uten store og grensesprengende allianser.

Samspill

 Klimakampen og byggingen av et fornybart samfunn er en utfordring som krever en grad av samspill og samarbeid vi kanskje aldri har sett i moderne internasjonal politikk tidligere. Klimautfordringen er global, den er  dypt sammensatt, den krever langsiktige tiltak og den er eksistensiell. Den kan bare i begrenset grad løses innenfor de normale strukturene og tidsperspektivene som finnes i partipolitikk og organisasjonsliv.

De tre gruppene som samlet seg i Folkets hus til konferansen Broen til Framtiden er ikke kjent for nært samarbeid, i alle fall ikke i den størrelsesorden som kom til uttrykk på samlingen i Oslo- Samarbeidet som er der i dag har vokst fram i løpet av få år. Miljøbevegelsen og fagbevegelsen har fra 70-tallet og framover heller delvis framstått som motparter. 

Game Changer

Allianser betyr ikke full enighet. Det har det aldri gjort. Det er ikke engang poenget med politiske og faglige allianser. Derimot kan de gi en sak en styrke som det ellers er umulig å få til. En allianse mellom så viktige men forskjellige aktører som fagorganisasjoner, en stor nasjonal kirke og miljøorganisasjonene utgjør en kraftfull blanding.

 I beste fall kan den være en «game-changer» i norsk klimapolitikk og bidra til å flytte tradisjonelle og etablerte maktforhold. Samlet har organisasjonene som slo seg sammen om Broen til Framtiden en medlemsmasse som utgjør en stor del av befolkningen. 

Om det lykkes å mobilisere bare en del av denne, kan det slå kraftig ut på det nasjonale klimapolitiske barometeret.

Kanskje ikke så rart at Greenpeace-sjef Naidoo ønsket å nevne eksemplet om samarbeidskonferansen i Oslo på sine foredrag rundt omkring i verden. Norge kan sette et internasjonalt eksempel om en ny type klimaallianse. Muligheten er der. (Framtiden i våre hender er en av organisasjonene bak konferansen)