Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tigernes siste utpost

Kineserne feirer tigerens år i år. Kattedyret selv kjemper for å overleve kinesisk naturmedisin og overbefolkning. Tigerne i mangroveskogen i Bangladesh klarer seg best av alle.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kineserne feirer tigerens år i år. Kattedyret selv kjemper for å overleve kinesisk naturmedisin og overbefolkning. Tigerne i mangroveskogen i Bangladesh klarer seg best av alle.

I et hjørne av Bangladesh finnes det en skog der land og hav møtes. Mangroveskogen vokser der asias mektige elver Ganges og Brahmaputra skjærer gjennom landet og renner ut i Bengalbukta. Denne tåkete verdenen er verken fastland eller saltvann, men begge deler. Havet flommer inn og dekker skogen med saltvann to ganger daglig, før det trekker det seg smidig tilbake og legger skogen til tørk frem til strømmen snur igjen. Her blir land om til vann, og vann om til land igjen, i en rytme som gjør dette til et av verdens mest fascinerende og utfordrende landskaper.

Det biologiske mangfoldet i Sundarbans-skogen tiltrekker seg en strøm av turister, forskere og fotografer. Rådyr, apekatter, villsvin, fargerike fuglearter, og noen av verdens giftigste slanger finnes her. Besøkende kommer seilende langs de bredeste kanalene, med kikkertene og kameralinsene klare. Håpet er å oppleve dyrelivet på nært hold; å få et glimt av en orange isfuglfjær eller et rådyr som legger på sprang og gjemmer seg, med halen i været. Øverst på alles ønskeliste står bengaltigeren, skogens spøkelse, og selve grunnen til at Sundarbans både beæres og fryktes i like store deler av alle som tilbringer tid her.

Mens slektningene lever vel på flomflater og i jungelen ellers i Sør-Asia, har bengaltigeren (Panthera tigris tigris) i Bangladesh tilpasset seg livsvilkårene i den tykke mangrovejungelen. I motsetning til tigerbestandene ellers i Asia, som er på vei nedover, holder Sundarbans-bestanden seg på et stabilt nivå. Dette er tigerens siste utpost.

Mot krisepunktet

– Verdens tigerbestand er sterkt truet, og tallene viser til at vi nærmer oss et krisepunkt, konstaterer Dr Rinjan Shrestha, biolog ved Verdens Naturfond i Nepal.

– I løpet av de siste hundre årene har verdens tigerbestand gått ned fra rundt 100,000 katter til bare 3200 i dag. På verdensbasis dekker tigerens leveområder i dag bare syv prosent av det de gjorde i 1910, forteller tigerbiologen.

– Tenk at tigeren før fantes over store deler av Asia: Fra Tyrkia til Korea, og fra nord i Russland til helt sør i India. I dag har vi noen få lommer igjen i Sør- og Sørøst-Asia og øst i Russland. Tigerbestandene i hver lomme begynner å bli farlig lave, ifølge Shrestha.

Shrestha er med på en omfattende tigerstudie i Nepal som har som mål å kartlegge nøyaktig hvor mange tigere som i dag finnes i landet, slik at det kan legges bedre til rette for at bestanden øker.

– Når jeg snakker om krisepunktet mener jeg at det snart ikke vil finnes nok ville tigere i enkelte områder for å sikre en bærekraftig bestand i framtiden. For at en tigerbestand skal overleve trengs det både genetisk variasjon samt en sunt forhold mellom hunn- og hannkatter. Krisepunktet er allerede nådd i enkelte tigerlommer. Derfor jobber vi nå for å kjempe mot trenden i andre områder. Vi vurderer flytting av enkelte dyr for å bidra til en levedyktig bestand i de sterkest truede tigerområdene, sier Shrestha.

Offer for overtro

Årsakene til at tigerbestanden er truet er velkjent. Det asiatiske markedet for tigerprodukter er nærmest umettelig, og en krypskytter kan tjene stort ved å selge et tigerlik på svartebørsen. Likene fraktes som regel til Kina, der dyrets penis, ben og andre kroppsdeler brukes i forskjellige tradisjonelle medisinske preparater. Tigerprodukter skal motvirke potensproblemer og gir en pasient økt styrke, tror brukerne. Selv om kjøp og salg av tigerprodukter har vært ulovlig i Kina siden 1993 foregår omsetningen fremdeles, og krypskyting fortsetter ettersom etterspørselen er stor. Ifølge en rapport fra dyrehandelsorganisasjonen TRAFFIC ble minst 60 tigere skutt og drept av krypskyttere bare i India i 2009.

Reduserte leveområder er en ytterligere grunn til at tigerbestanden er truet. Befolkningen øker i alle landene der tigeren lever, og dette har ført til at kattedyrets leveområder har blitt stykket opp og kraftig redusert. Landbruk, avskogning og utbygging har ført til at tigerne har trukket seg tilbake til mer og mer isolerte områder, omringet av mennesker. Med redusert tilgang til hverandre blir den genetiske balansen i hver tigerlomme svekket. I tillegg har bestandene av byttedyr i leveområdene til tigerne blitt tilsvarende redusert.

Av totalt ni tigerarter som levde for hundre år siden er tre arter allerede forsvunnet. Fortsetter trenden som i dag kan de gjenlevende artene stå for tur. Sibirtigeren (Panthera tigris altaica) er det i dag bare 450 dyr igjen av øst i Russland, Kina og Korea. Færre enn 350 av den indokinesiske tigeren (Panthera tigris corbetti) som lever i de tropiske skogene i Sørøst-Asia er igjen. Sørkinatigeren (Panthera tigris amoyensis), som er den eldste av alle tigerarter, har ingen sett de siste 25 årene.

Verdens naturfond frykter at den ville tigeren ikke lenger vil finnes neste gang det kinesiske tigeråret skal feires i 2022.

Folk må innse at deres egen framtid og framtiden til tigeren er tett vevd sammen. Adam Barlow, Sundarbans Tiger Project

Der tigeren trives

Ny forskning tyder på at tigerbestanden i mangroveskogen Sundarbans holder seg stabil, og at den til og med øker. Adam Barlow leder Sundarbans Tiger Project, en organisasjon som forsker på tigerbestanden in Bangladesh og beskytter dyrene i mangroveskogen.

– Det er umulig å telle hvert enkelt dyr i en jungel som er så tykk og ugjennomtrengelig som Sundarbans. Vi kartlegger derfor tigerbestanden i skogområdet ved å telle tigerspor ved kanalbreddene. Vi går ut fra at flere tigerspor betyr at flere tigere bor i området. Metoden gir oss ikke nøyaktige tigertall, men vi får en indikasjon på hvor tigerne er, og hvor de bor tettest. Vår siste undersøkelser i 2009 tyder på at tigerbestanden i Sundarbans faktisk er litt høyere enn i 2007, forklarer Barlow.

Barlow anslår at det lever mellom 350 og 500 Bengaltigere i Sundarbans – et solid antall for et område på litt over 4000 kvadratkilometer. Han tror også at det er plass til flere tigere mangroveskogen.

– Vi ser at det lever relativt få tigere nord-øst i Sundarbans - trolig på grunn av mye menneskelig aktivitet i dette området. Hvis vi klarer å begrense påvirkning fra mennesker i denne delen av skogen, så tror jeg at flere tigere vil ’flytte inn’ her. Det er bra med byttedyr i hele skogen, så sjansen er god for at tigerbestanden kan øke ytterligere, mener Barlow.

Skjult trussel

Tigerne i Sundarbans står overfor en ny trussel som kan ødelegge det unike økosystemet for godt. Mesteparten av tørt land i Sundarbans-skogen står mindre enn én meter over havet i, og forskerne mener klimaendringene kan føre til at havet stiger. En ny rapport støttet av WWF anslår at en stigning av havnivået på 28 centimeter i forhold til målingene tatt i 2000 vil føre til at tigerens leveområde i Sundarbans vil reduseres med 96 prosent.

Ifølge FNs klimapanel kan en slik økning i havnivået skje i løpet av de neste 50 til 90 årene, og nyere forskning tyder på at havet stiger raskere enn det FN tidligere har anslått. Dessuten konkluderte en undersøkelse gjennomført i 2003 ved SAA RC meteorologiske forskningssenter (SMRC) i Bangladesh med at havnivåene i Sundarbans stiger raskere enn det globale gjennomsnittet. Enkelte naturorganisasjoner har brukt fargerike metaforer i sitt kampanjearbeid for å trekke oppmerksomheten mot skjebnen til mangrovetigerne om ikke klimaforandringene bremses.

– Vårt prosjekt måler ikke havnivåene, så vi kan bare trekke konklusjoner basert dataene til andre forskere. Vi ser med bekymring på de siste vitenskapelige rapporter som peker på at den anslåtte globale havstigningen vil utgjør en betraktelig trussel for tigerne i Sundarbans. Det kan likevel være at andre faktorer vil motvirke havstigningen, som for eksempel økt sedimentering og dermed økt landmasse her, sier Adam Barlow.

I september 2010 møtes myndighetene og konserveringseksperter fra verdens 13 tigerland til et toppmøte i Vladivostock, Russland, der en felles strategi for den fremtidige beskyttelsen av tigeren skal drøftes. Håpet er at møtet vil føre til en internasjonalt bindende avtale for økt vern av leveområdene i alle land der kattedyrene lever i dag. De ønsker også å styrke det internasjonale samarbeidet for å få slutt på handelen med tigerprodukter.

– Om ville tigere skal finnes i naturen når det neste tigeråret markeres i 2022, må det til omfattende endringer i miljøpolitikken i flere land, hevder Barlow.

– Folk må innse at deres egen framtid og framtiden til tigeren er tett vevd sammen. Det må jobbes hardt for å beskytte tigernes leveområder om de skal overleve. Menneskelig utvikling og hensyn til tigeren må gå hånd i hånd, og til dette trengs det en omfattende endring i tilnærming, både blant vanlige folk og myndigheter, mener Barlow.

Fakta: Tigerarter og bestander


 • Sibirtiger (P.t. altaica)
  Russland og Korea: 450 individer igjen.
 • Bengaltiger (P.t. tigris)
  India, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Kina, Nepal: 1850 individer igjen.
 • Indokinatiger (P.t. corbetti)
  Kambodsja, Laos, Kina, Malaysia, Burma, Thailand, Vietnam: 350 individer igjen.
 • Malaysiatiger (P.t. jacksoni)
  Thailand, Malaysia: 500 individer igjen.
 • Sumatratiger (P.t. sumatrae)
  Indonesia: 400 individer igjen.
 • Sørkinatiger (P.t. amoyensis)
  Kina: Muligens utdødd.
 • Balitiger (P.t. balica), Kaspitiger (P.t. virgata), og Javatiger (P.t. sondaica):
  Utdødd siden år 1900.