Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mangfoldets kremmere

Hundretusenvis av eksotiske fugler, de fleste av dem fra Latin-Amerikas jungler, livner opp mange hjem i Europa med sang og frodige farger. De er blant de få som har overlevd den grusomme og lukrative internasjonale handelen med ville dyr.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Hundretusenvis av eksotiske fugler, de fleste av dem fra Latin-Amerikas jungler, livner opp mange hjem i Europa med sang og frodige farger. De er blant de få som har overlevd den grusomme og lukrative internasjonale handelen med ville dyr.

I hele Europa selges øgler, skilpadder,slanger, små apekatter og fugler som kjæledyr. Og pynteting lages av eksotiske fjær, skilpaddeskall og hvalbarder. I Asia blir leopardpels til vesker, den sjeldne tibetantilopen blir eksklusive sjal og neshorn må bøte med livet for å dekke etterspørselen etter et naturlig potensmiddel.

Junglene i Bolivia, Ecuador, Colombia og Brasil, og andre sårbare økosystemer i Sentral-Amerika, Mexico, Argentina og Paraguay, har blitt hovedkildene til handelen med ville arter i Europa. Latin-Amerika er hovedleverandør av papegøyer, reptilskinn, python- og boaslanger til Europa, og nest største leverandør av aper. Land i Afrika og Asia forsyner også verdensmarkedet med store mengder ville dyr og planter. Den lovlige handelen med dyr og planter er regulert gjennom den internasjonale konvensjonen om handel med artsmangfold (CITES). Men man regner med at en tredel av den årlige omsetningen på nesten 200 milliarder kroner foregår ulovlig. Det gjør smugling av biologisk mangfold og truede arter til verdens tredje største illegale bransje, etter narkotika og våpen.

– Det er enorm etterspørsel etter ville dyr og planter i Europa, der forskjellige arter er populære i ulike land – alt etter moter og tradisjoner hvert enkelt sted. I Italia er man for eksempel veldig interessert i fugler – og landet har alltid vært sterkt
involvert i denne handelen. Det samme har Spania, Nederland og Belgia, sier Massimiliano Rocco, leder for miljøgruppa Traffic International. De fokuserer spesielt på handelen med ville dyr og planter.

Rundt 35.000 dyr importeres for eksempel til Italia hvert år, blant annet papegøyer, iguaner, krokodiller, aper og edderkopper. Ifølge miljøvernere kommer hvert tredje dyr inn ulovlig. Handelen genererer et overskudd på nesten fire milliarder kroner årlig. I Spania er interessen for eksotiske arter så stor at enkelte betaler opptil en syv millioner kroner for en stor Macaw-papegøye.

– Den ulovlige smuglingen av fauna fra Latin-Amerika går ofte gjennom Spania. Fra der blir de ville artene eksportert til resten av regionen, forteller Miguel Angel Valladares, som er talsmann for Verdens naturfond i Spania.

De fleste dyrene kommer fra  Latin-Amerika. Mer enn 38 millioner ville dyr fanges årlig i Brasil. Hele 90 prosent dør; enten under selve fangsten eller under transport. Av de som overlever blir 40 prosent – eller halvannen millioner dyr eksportert. Blant dem finnes ”de mest sjeldne og truede artene”, ifølge Dener Giovanini, som er koordinator i den brasilianske miljøorganisasjonen Det nasjonale nettverket for kampen mot handel med ville dyr (RENCTAS).

De lokale fangstmennene tjener lite på handelen. En ara-papegøye koster for eksempel rundt hundre kroner i jungelen i Brasil, men kan gå for 15.000 i Italia.

Det er ting som tyder på at handelen bare vokser. Mellom 1997 og 2000 utførte italiensk politi tusen aksjoner og beslagla 150.000 dyr, døde og levende, fra Latin-Amerika, Afrika og Øst-Europa. I 2002 ble 206.828 dyr og planter som skulle selges illegalt beslaglagt av myndighetene i Mexico. Det er 110 ganger så mange som i 2001. Smuglerne bruker samme fraktmetoder som de lovlige eksportørene: Fly og båt over Atlanteren. Men de forfalsker tillatelser og blanderulovlig «vare» med den lovlige for å forvirre myndighetene.

– De sender for eksempel giftige slanger sammen med skilpadder, slik at ingen tør sjekke innholdet når det passerer tollen, sierCiro Troiano fra miljøverngruppen LAV. Reisen mellom kontinentene er ofte en forferdelig påkjenning for dyrene. Fuglene får tapet igjen nebbet, blir pakket inn eller dopet. Noen får ødelagt øynene så de ikke skal begynne å synge når de ser lys.

– Mellom 30 og 60 prosent dør under transporten, sier Giovanni Guadagna fra LAV.

Smuglingen har blitt et komplekst problem på grunn av at internasjonale smugler-mafiaer og narkotikakarteller fra Latin-Amerika, Asia og Europa også er involvert i handelen med ville dyr. I Mexico har flere narkotika-baroner vært involvert i ulovlig handel med eksotiske arter. Flere zoologiske hager har fremdeles en del av de 70 artene som ble funnet i 1973 på landstedet til narkotikabaronen Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Handel med truede ville dyr og planter er ulovlig i de aller fleste land. Men strafferammene er lave.

– Blir noen arrestert i Brasil, betaler han 100 dollar i kausjon og blir sluppet fri. Straffen er ofte samfunnstjeneste, forteller Guadagna. 17 ble dømt for dyresmugling i Mexico i 2002. De betalte bøter på til sammen fire millioner kroner. I Spania er straffen maksimalt fem år i fengsel, og i Italia bare to år – men hvis påtalemyndighetene kan bevise at det er forbindelser til mafiaen kan straffen bli tolv år. Norge har en strafferamme på ti år for arter som omfattes av konvensjonen om handel med truede arter.

– Handelen er generelt akseptert av samfunnet, og det betyr at de som smugler ikke blir straffeforfulgt på samme måte som narkotika- og våpensmuglere, sier Oscar Moctezuma fra den mexicanske organisasjonen Naturaleza.