Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mustad snyter arbeiderne

MANILA: Mustad fiskeutstyrsfabrikk i Filippinene har i flere år trukket trygdepenger fra arbeidernes lønninger og stukket dem i egen lomme, ifølge fagforeningen. Som følge av dette blir arbeiderne nektet sykepenger, svangerskapspermisjon og andre sosiale ytelser. Mustad-ledelsen i Norge innrømmer somm­el med innbetalingene og skylder på likviditetsproblemer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
MANILA: Mustad fiskeutstyrsfabrikk i Filippinene har i flere år trukket trygdepenger fra arbeidernes lønninger og stukket dem i egen lomme, ifølge fagforeningen. Som følge av dette blir arbeiderne nektet sykepenger, svangerskapspermisjon og andre sosiale ytelser. Mustad-ledelsen i Norge innrømmer somm­el med innbetalingene og skylder på likviditetsproblemer.


– Da en av jentene som jobber her søkte myndighetene om å få utbetalt trygdepenger i forbindelse med svanger­skapspermisjon, fikk hun som svar fra trygdekontoret at hun ikke hadde krav på dem fordi Mustad ikke betalte inn pengene de trekker fra våre lønninger, samt selskapets egenandel, forteller fagforeningsleder Rosita G. Calindas, som i 10 år har jobbet i Mustads heleide datterselskap Mustad Terminal Tackle Philippines Inc. utenfor Manila.
Hun legger fram brevet med avslag fra myndighetene og lønningsslippene som viser at Mustad i flere år ukentlig har trukket arbeiderne – hovedsakelig yngre kvinner mellom 18 og 22 år – for en viss sum penger som skulle vært innbetalt til Social Security System (SSS).
– Hvor pengene er blitt av, vet vi ikke. Men de har i hvert fall ikke blitt innbetalt til trygdevesenet, fortsetter styrelederen i fagforeningen, Cristina Pablo, som har 8 år bak seg ved samle­båndene hvor fiskekroker, sluker og fluer i alle varianter håndlages for sportsfiskere i Europa og Nord-­Amerika.

– Vi må lide
Etter flere avslag fra SSS om trygde­ytelser, oppdaget arbeiderne i fjor sommer at Mustad ikke hadde inn­betalt trygdepengene. I januar i år gikk de til sak mot fabrikkens ledelse.
Saken er reist av fagforeningen for dem som jobber på gulvet og er undertegnet av 217 av de totalt 381 ansatte i bedriften.
– Da vi klaget på forholdet i 1998, begynte Mustad å betale inn noe av det de skyldte. Men de har for eksempel ikke betalt inn trygdepengene de trekker fra våre lønninger i 1999. I mellomtiden er det vi som må lide. Noen får avslag og andre har måttet vente i 5–6 måneder før de har fått utbetaling fra SSS, sier Pablo.
Hvor mye Mustad i løpet av de siste årene har unnlatt å innbetale, er uvisst. Men Calindas og Pablo viser fram lister over noen av arbeidernes utestående trygdeutbetalinger fra mars/april i år som utgjør nesten 100000 pesos (ca. 20000 kroner). Dersom dette har pågått i flere år, kan det dreie seg om millionbeløp.

Ingen svar
I mars i fjor sendte fagforeningen et brev til ledelsen ved Mustads hovedkontor på Gjøvik, hvor de tok opp saken. Ifølge brevet, som er under­tegnet av fagforeningsledelsen, hadde trygdesvindelen da pågått i 10 måneder. Fagforeningen påpeker i brevet også at Mustad ikke har innbetalt arbeidernes og selskapets egenandel til Pag-Ibig-fondet, som gir de ansatte sosiale ytelser i form av blant annet lån til bolig.
– Men over ett år etterpå har vi ennå ikke fått noe svar fra Norge, forteller Calindas.
I brevet appellerer fagforeningen til Mustad-ledelsens rettferdighetssans og ber dem rydde opp i saken.
Fungerende administrerende dire­k­tør Hans Mustad i selskapets hovedkvarter, sier at det hele er en misforståelse.
– Saken er den at vi har betalt inn pengene til SSS i bydelen Makati, hvor vi har vårt kontor i Manila. Dette har ikke SSS i området hvor arbeiderne bor fått med seg. Men nå har dette blitt oppklart, og arbeid­erne har trukket tilbake saken sin, sier Mustad, som mener dette er en ikke-sak.

Fremdeles problemer
Fagforeningen tilbakeviser imidlertid dette. I et brev skriver de at det er retten­ som har avvist saken, på bakgrunn av at selskapet har overbevist dem om at trygdeinnbetalingene er i orden.
Men ifølge fagforeningen er problemet med SSS ikke løst av den grunn. Fremdeles får arbeiderne avslag fra SSS og Pag-Ibig-fondet med henvisning til Mustads forsømmelser.
Konfrontert med dette, gjør Hans Mustad visse innrømmelser:
– Selskapet har riktignok ligget etter med innbetalinger til trygde­ordningene på grunn av dårlig lik­viditet, men dette er nå i ferd med å rettes opp, sier han.
Dette sammenfaller med arbeidernes versjon: I rykk og napp har selskapet betalt inn til trygdevesenet, men fordi Mustad ligger etter, er det arbeiderne som får svi for selskapets forsømmelser.
Til tross for at arbeiderne i over ett år har klaget på forholdet, har ledelsen i Filippinene ikke informert morselskapet i Norge. Nå når saken er kjent, har arbeiderne bare ett ønske:
«…vi er villige til å samarbeide med ledelsen og løse dette rolig uten rettslige skritt. Vi håper bare at Mustad Norge kjenner til hva som skjer her i Filippinene», skriver fagforeningen avslutningsvis i brevet til Folkevett.