Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Flagger ut Kongens klær

Forsvaret vet knapt hvem som produserer deres uniformer eller hvordan arbeidsforholdene er ved fabrikkene. Hos Forsvarets underleverandører i Kina har Norwatch funnet bruk av hemmelige skyggefabrikker og brudd på kinesisk arbeidsmiljølov. Forsvaret legger seg flat, lover bot og bedring, og innfører nå etiske retningslinjer fra og med 1. mai.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Forsvaret vet knapt hvem som produserer deres uniformer eller hvordan arbeidsforholdene er ved fabrikkene. Hos Forsvarets underleverandører i Kina har Norwatch funnet bruk av hemmelige skyggefabrikker og brudd på kinesisk arbeidsmiljølov. Forsvaret legger seg flat, lover bot og bedring, og innfører nå etiske retningslinjer fra og med 1. mai.


Tekst:
Pia A. Gaarder og Eirik Steindal

Forsvaret kjøper ikke bare nye jagerfly og tanks, men bruker årlig flere hundre millioner kroner på innkjøp av uniformer og andre bekledningsvarer. Som all annen klesindustri har også produksjonen av soldatenes uniformer for lengst tatt veien ut av landet til lavkostland i øst.

Forsvaret bestiller uniformene fra nordiske leverandørselskap. Disse har på sin side kontakt med fabrikker i Øst-Europa eller Asia som produsere uniformene på bestilling. I praksis blir uniformer i dag produsert i Kina.

Framtiden i våre henders Norwatch-prosjekt har sett nærmere på arbeidsforholdene i leverandørkjeden til to av Forsvarets største nordiske uniformsleverandører, og reist til Kina for å snakke med syerne som lager de norske uniformene. Til tross for at fabrikkene er blant de bedre, fremkommer det likevel en rekke kritikkverdige forhold. Det dreier seg om alt fra ulovlig overtid, underbetaling, lange arbeidsdager på 11 timer syv dager i uken og disiplinærreaksjoner i form av lønnstrekk.

– Vi trekkes i lønn dersom vi glemmer å skifte sko når vi går inn i produksjonslokalet, fortalte en av arbeiderne.

Skyggefabrikker

Norwatch fikk også bekreftet at Forsvaret bare har innsyn i ”overflaten” av sin leverandørkjede. Flere av Forsvarets uniformer og annet utstyr produseres i såkalte ”skyggefabrikker” som unndrar seg enhver kontroll. Forsvaret kan dermed ikke vite om det forekommer enda grovere brudd på arbeidsmiljøloven enn det som skjer i fabrikkene som offisielt syr norske flagg på forsvarsmaktens uniformer.
En av fabrikksjefene innrømmet overfor Norwatch at de hadde satt ut produksjonen av Forsvarets snøkamuflasjeuniformer til andre. Ved et annet tilfelle måtte et helt parti på 70.000 uniformer sendes tilbake til Kina fordi sømmene var for dårlig sydd og holdt et lavere kvalitetsnivå enn lovet. Bruken av skyggefabrikker ble utpekt som årsak.

Skyggefabrikker er svært utbredt i Kina. Fabrikkene som offisielt produserer for det internasjonale markedet, tar ofte på seg oppdrag som langt overgår deres kapasitet. Deretter setter de ut deler eller hele produksjonen til disse skyggefabrikkene. Hvilken fabrikk som faktisk produserer varene, forblir dermed ukjent for de vestlige oppdragsgiverne. Og det er her i skyggefabrikkene at man kan finne de mest alvorlige menneskerettighetsbruddene, ekstrem overtid, underbetaling og helsefarlige arbeidsforhold.

Skviser arbeiderne

På toppen av det hele har Forsvaret startet en omfattende omlegging av sitt innkjøpssystem. Bestillingene er blitt desentralisert. Hvert enkelt depot bestiller direkte fra leverandøren ved behov. Forsvaret unngår dermed kostnadskrevende lagerføring, et ansvar som dermed overføres til selskapene som har fått kontrakten. 

På denne måten får Forsvaret både i pose og sekk: De ”kjøper” stort gjennom rammeavtaler, men unngår å bygge opp store og dyre lagre.
Eksperter Norwatch har vært i kontakt med mener dette vil føre til at leverandørfabrikkene i sin tur vil belaste sine arbeidere.

– Om Forsvaret mener alvor med sine etiske målsettinger, så er dette ikke veien å gå, kommer det kontant fra Geoffrey Crothall ved China Labor Bulletin. En slik omlegging mener han vil føre til langt større press på arbeiderne. Selskapene vil trolig skifte fabrikker oftere, og skyggefabrikker vil øke sin del av produksjonen.

For alle som arbeider med å forbedre forholdene for arbeiderne i leverandørkjedene, understreker betydningen av at produksjonen er forutsigbar. Det er en klar sammenheng mellom fravær av produksjonsplanlegging på en side og utstrakt bruk av overtid og skyggefabrikker på den andre.
Det er dermed en overhengende fare for at arbeidere som til syvende og sist produserer uniformer for Forsvaret, vil berøres negativt av omleggingen i Forsvarets innkjøpspolitikk.

Legger seg flat

Forsvaret legger seg helt flat for kritikken, og innrømmer at de overhodet ikke har etisk kompetanse. Og forsvarsminister Grete Faremo understreker på sin side alvoret som ligger i saken.

– Forsvaret er ikke tjent med at underleverandører har uverdige forhold for sine medarbeidere. Det jobbes med etiske retningslinjer og de skal selvsagt på plass så fort som mulig, sa Faremo før jul til NRK Dagsrevyen etter at Norwatch først hadde skrevet om saken.
Forsvarets svenske søsterorganisasjon har stilt etikkrav til sine leverandører helt siden 2001. Og norske myndigheter har lenge  oppfordret offentlig sektor til å stille etiske krav ved innkjøp. Likevel har Forsvaret lenge hengt etter. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som er ansvarlig for samtlige av Forsvarets anskaffelser, har prøvd seg med etiske krav for enkelte bestillinger, men har lenge ventet på etiske føringer fra Forsvarsdepartementet.

Først etter Norwatchs avsløringer er det blitt fart på sakene: I en i en e-post til Norwatch  nylig opplyser Forsvaret nå at etiske retningslinjer for innkjøp er blitt utarbeidet og vil tre i kraft fra og med 1. mai i år.

– Krav til grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter skal heretter ivaretas for anskaffelser i forsvarssektoren - i alle ledd av produksjonen, skriver Forsvaret.
Så gjenstår det å se hvordan Forsvaret løser problemene når de etiske retningslinjene skal innarbeides og implementeres i leverandørkjeden. For som Forsvarets innkjøpsavdelingen selv sier:

– En ting er å stille krav i kontrakter med norske "hovedleverandører", men å følge opp underleverandører i utlandet er en helt annen sak.


Les mer om saken her:
30.04.10 Forsvaret: Villig til å betale mer for etikk (intervju med Forsvarets økonomiavdeling)
11.12.09 Forsvaret innrømmer lav etikk-kompetanse
08.12.09 Forsvaret må skjerpe innkjøpsrutinene
08.12.09 Forsvaret uten etiske retningslinjer

08.12.09 Nytt innkjøpssystem skviser arbeiderne
08.12.09 Mer om forholdne ved uniformsfabrikkene i Kina