Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

– Tvunget av dårlig økonomi

Etter et voldsomt underskudd i 2000 befant Norsk Folkehjelp seg på konkursens rand. I april året etter inngikk de avtalen om minerydding for Norsk Hydro i Iran. – Den svake egenkapitalen var et viktig argument for at vi tok oppdraget, innrømmer informasjonssjef Ivar Christiansen.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Etter et voldsomt underskudd i 2000 befant Norsk Folkehjelp seg på konkursens rand. I april året etter inngikk de avtalen om minerydding for Norsk Hydro i Iran. – Den svake egenkapitalen var et viktig argument for at vi tok oppdraget, innrømmer informasjonssjef Ivar Christiansen.

Avtalen om å rydde miner for Hydro Zagros i Iran var den første i sitt slag for Norsk Folkehjelp. Etter kjempesmellen i kjølvannet av 10-millionersunderskuddet i 2000 var det ikke nok å kutte 50 årsverk. Organisasjonen måtte også kommersialiseres.
– Forut for dette drøftet både administrasjonen og styret det å ta kommersielle oppdrag, og menneskerettssituasjonen i Iran. Norsk Folkehjelps svake egenkapital var et viktig argument for at vi tok oppdraget, opplyser informasjonssjef Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp i en e-post til Folkevett.

Måtte vaske hendene først

En videre debatt førte til at landsstyre i 2001 vedtok følgende uttalelse: «Norsk Folkehjelp skal ikke kunne gjøres ansvarlig for eller benyttes til å legitimere de beslutninger samarbeidspartnere treffer på forretningsmessig eller politisk grunnlag.»
Foreløpig kan Norsk Folkehjelp skilte med et overskudd på nesten 30 millioner kroner fra oppdraget i Iran. Til sammen har Hydro-oppdraget tatt beslag på 27 årsverk. Det er 27 av de kanskje mest effektive minerydderårsverkene i verden, skal vi tro president Robert Fredriksen i Hydro Zagros – og Folkehjelpas formidable ry som sådan.
På spørsmål om det er folkehjelp

Norsk Folkehjelp bedriver i Iran, svarer informasjonssjefen blant annet:
– Svaret her avhenger av hvordan man forstår ordet «folkehjelp». Dette er ikke «folkehjelp» i tradisjonell forstand, men oppdraget bidrar avgjort til en økt bevissthet om mine-problemet i det aktuelle området i Iran.

Enige om medieavtale

For øvrig benekter Christiansen at det eksisterer en avtale som sier all mediekontakt om virksomheten i Iran skal gå gjennom Norsk Hydro. Isteden forklarer han:
– Partene er enige om å orientere hverandre om henvendelser fra media. Og:
– Norsk Hydro er oppdragsgiver og Norsk Folkehjelp kontraktør for Anaran-prosjektet i Iran. Norsk Folkehjelp uttaler seg derfor ikke om Hydros prosjekt som helhet.

Christiansen utelukker ikke at det kan bli aktuelt å ta kommersielle oppdrag også i fremtiden. Det avhenger, slik Folkevett forstår det, av den økonomiske situasjonen i organisasjonen.