Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Årets store familiegave?

Lyst til å høste din egen mat direkte fra åkeren, eller kjøpe den fersk direkte fra et gårdsbruk som du har et forhold til? Da er kanskje andelslandbruk noe for deg og familien din. Ordningen har for alvor begynt å få fotfeste i Norge og flere andelsbruk har ventelister. Les om hvordan du kan bli andelsbonde:
Andelslandbruk har økt kraftig i popularitet i Norge de siste to til tre årene. En flott måte å lære barn om mat og matproduksjon på. Illustrasjonsfoto: Kevin Krejci/Flickr/CC
Andelslandbruk har økt kraftig i popularitet i Norge de siste to til tre årene. En flott måte å lære barn om mat og matproduksjon på. Illustrasjonsfoto: Kevin Krejci/Flickr/CC
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Lyst til å høste din egen mat direkte fra åkeren, eller kjøpe den fersk direkte fra et gårdsbruk som du har et forhold til? Da er kanskje andelslandbruk noe for deg og familien din. Ordningen har for alvor begynt å få fotfeste i Norge og flere andelsbruk har ventelister. Les om hvordan du kan bli andelsbonde:


I Norge har vi per desember 2015 omrking 40 andelslandbruk. Det er en tidobling siden 2012, viser tall fra Oikos, den norske medlemsorganisasjonen for økologisk mat. Det aller første andelslandbruket i Norge, Øverland andelslandbruk i Bærum, ble opprettet i 2006. 

Andelslandbruk er en del av en ny stor global mattrend


Siden den gangen har det vært en jevn vekst som ventes å fortsette i årene fremover. - Daglig mottar vi henvendelser fra bønder og forbrukere over hele landet som ønsker å starte opp nye andelslandbruk, opplyser Marte Guttulsrød, rådgiver i Oikos på organisasjonens nettsted.

Også internasjonalt er andelslandbruk blitt populært. I USA finnes det over 15 000 andelslandbruk (Community Supported Agriculture, CSA) I Europa er det rundt 400.000 forbrukere og 5000 matprodusenter som knyttet til et andelslandbruksinitiativ. Frankrike er det europeiske landet hvor andelslandbruk for alvor har tatt av. Til sammen finnes det rundt 2000 andelslandbruk i landet. Kanskje ikke overraskende at et land med en sofistikert matkultur og en unik kjøkkentradisjon, viser interesse for gode råvarer og kortreist mat.


Hva er Andelslandbruk og hvorfor er det så populært?


Andelslandbruk går i korthet ut på at en bonde forhåndsselger hele eller en del av avlingen til et fellesskap av forbrukere. Det kan også være kjøtt, egg og andre produkter fra gården. Deltakerne kan delta i innhøstning og deler av det praktiske arbeidet etter avtale om de ønsker det. Mange fellesskap arrangerer for eksempel egne sammenkomster og dugnad knyttet til innhøstningen. Det sosiale er i mange tilfeller en viktig del av ordningen. Mulighetene er mange og det er opp til hvert prosjekt hvordan de vil organisere seg. 

Andelslandbruk er ypperlig for barnefamilier og andre som ønsker å utvikle et nært forhold til maten de setter på bordet. En ting er å kjøpe mat pakket inn i plast i butikken, noe annet er å vite hvor den kommer fra og kanskje ha vært med på å høste deler av den selv.

-Andelslandbruk er et svar på økende etterspørsel etter fersk, kortreist og ren mat. - Mange gårder har ifølge Oikos lange ventelister, og nye andelslandbruk startes i raskt tempo. 

Hvordan kommer  i gang?


Det er viktig å sette i gang planleggingen tidlig. Tar du kontakt med en gård når sesongen er godt i gang er det ofte for sent. Det er derfor viktig å være tidlig ute i forkant av sesongen. De fleste andelslandbruk har ifølge Oikos oppstartmøter tidlig på året og opptak av medlemmer da. En godt råd er derfor å starte prosessen med å sjekke hvilke muligheter som finnes som snart som mulig etter nyttår. Husk at ordningen er i en vekstfase og at flere bruk har ventelister. 

Øverland gård i Bærum oppgir på nettstedet sitt at de for tiden har over 600 personer på ventelisten. Siden de bare har bare plass til 340 personer kan ventetiden bli lang.

Andelslandbruk er langt mer økonomisk forpliktende enn det å kjøpe en vare i butikken fra gang til gang. Felleskapet deler både risiko og gevinst og må sammen bære virkningene av naturlige sesongvariasjoner. Dersom det blir en dårlig avling er alle felles forpliktet til å dekke kostnader. Blir det mer av en type grønnsak eller frukt et år, vil det også påvirke hva du kan ta med deg hjem til kjøkkenet. 

Her finner du en oversikt over andelslandbruk i Norge

. Listen er ikke komplett, men dekker 29 av de 40 norske andelsgårdene med en kortfattet beskrivelse av hvert enkelt bruk.


De tre hovedprinsippene bak andelslandbruk:


Dialog
Dialog mellom produsent og konsument er avgjørende for et vellykket andelslandbruk. Konsumentenes behov må kartlegges, og produsentens muligheter og begrensinger må presenteres og ut i fra dette kan det lages en skreddersydd produksjonsplan.

Åpenhet
– I et andelslandbruk skal økonomien være åpen og tilgjengelig for alle andelshavere. Det er nødvendig for at konsumentene skal forstå prisen på et produkt og kunne vite at andelsprisen tilsvarer produksjonens kostnader.

Felles risiko
– Andelshaverne tar en felles risiko for at produksjonen blir vellykket. Noen år er mer vellykkede enn andre, og denne risikoen tar bondens ofte helt alene. I et andelslandbruk vil andelshaverne kunne få mindre i et dårlig år, men de vil også nyte overfloden i et godt år. Risiko minskes ved variert produksjon, og oppleves fornuftig ved hjelp av dialog og åpenhet.
(kilde: Oikos og Øverland Gård

 Sjekk disse nettstedene for mer informasjon om andelslandbruk i Norge og internasjonalt.


Facebook-gruppe
for andelslandbruk i Norge med  i underkant av 900 medlemmer.

Øverland gård. Den første av de norske andelsbrukene, startet i 2006
.
Local Harvest amerikansk nettsted drevet av entusiaster og folk med lang fartstid fra økologisk og kortreist mat.

Oikos, norsk organisasjon for økologisk mat og matproduksjon.

Andelslandbruk.origo.no Norsk nettsted med mye nyttig informasjon.