Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Evaluering av klimapolitikken til Rødt..

Rødt

Vil satse på energisparing og arbeidsplasser i grønn industri
Sier lite om hvordan Norge kan bidra til utslippskutt i fattige land
Evaluering av klimapolitikken til Rødt..
Evaluering av klimapolitikken til Rødt..
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil satse på energisparing og arbeidsplasser i grønn industri
Sier lite om hvordan Norge kan bidra til utslippskutt i fattige land

Evalueringen tar hensyn til programmenes ulike oppbygging og omfang. Det er også lagt vekt på å vurdere helheten i partienes programmer.  Partiene får en hovedkarakter for helheten, og for hvert av fem kriterieområder på en seksdelt skala der seks er best. Evalueringen vurderer partiprogrammene og ikke partienes tidligere eller fremtidige gjennomføringsevne. Dette er også viktig, men ligger utenfor denne vurderingen.

Helhetlig inntrykk

Rødt anerkjenner alvoret i klimaendringene og vil at Norge skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med FNs anbefalinger. Kuttene skal tas innenlands og partiet vil avvikle kvotehandelen som klimatiltak. Partiet vil sikre arbeidsplasser i Norge og ha en nasjonal satsing på grønne arbeidsplasser innen fornybar energi, kraftforedlende industri og framtidsretta matproduksjon. Rødt vil gjennomføre en kontrollert nedtrapping av oljevirksomheten og går inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
Karakter: 5

1. Utslippskutt i tråd med FNs anbefalinger

Rødt har ambisiøse kuttmål. De vil redusere Norges klimagassutslipp i tråd med FNs anbefalinger. Det tilsvarer mellom 25-40 % kutt i forhold til 1990 innen 2020. Rødt konkretiserer likevel ikke disse målene i arbeidsprogrammet.
Karakter: 5-

2. Tar det historiske ansvaret på alvor

Rødt ønsker at naturen skal sette rammene for menneskelig aktivitet og ser klimaendring i et generasjonsperspektiv. De vil bidra til å «få på plass en global og rettferdig klimaavtale i samråd med de fattige landene og deres behov». Partiet ønsker en kraftig omlegging i den internasjonale klimapolitikken. Rødt anerkjenner Norges ansvar som petroleumsnasjon og sier at det gjør oss til en «klimaversting».  Oljefondet skal brukes aktivt til miljøvennlig næringsutvikling internasjonalt, og norsk teknologi for fornybar energi skal gjøres kostnadsfritt tilgjengelig for på denne måten å bidra til klimatiltak i sør. Utover dette er programmet litt tynt om Norges rolle internasjonalt og om finansiering av klimatiltak- og tilpasning i sør.
Karakter: 5

3. Skaper grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling

Rødt ønsker en radikal omstilling av økonomien for å utvikle langsiktig, miljøvennlig næringsvirksomhet. Rødt vil avvikle kvotehandelen og sikre arbeidsplasser i hele landet. Rødt vil bruke oljefondet aktivt til å investere i infrastruktur og omstilling til en bærekraftig framtid og bort fra olje- og gassavhengigheten. Dette inkluderer utbygging av høyhastighetstog, og oppgradering av kraftproduksjon og ?distribusjon. Det statlige eierskapet skal brukes til å kjøpe opp utsatte miljøbedrifter slik som REC. Rødt vil satse på arbeidsplasser innen fornybar energi, kraftforedlende industri og framtidsrettet matproduksjon, men har noe mangelfullt klimaperspektiv innenfor nettopp landbrukssektoren.
Karakter: 5

4. Norsk oljeindustri

Rødt går inn for en kontrollert nedtrapping av oljeindustrien og for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja samt andre sårbare områder. Statoil skal trekke seg ut av tjæresand og oljeskifer og Oljefondet skal brukes til å «fremme arbeidsfolks kamp for ei framtidsretta, miljøvennlig næringsutvikling.»
Karakter: 5+

5. Folket en viktig del av løsningen

Rødt har en ambisiøs politikk for energieffektivisering med blant annet innføring av hvite sertifikater for energisparing. Rødt vil investere i klimavennlig infrastruktur som høyhastighetstog, sammenhengende sykkelveinett, gratis kollektivtrafikk, innføring av klimavennlig drivstoff, samt restriksjoner på flytrafikken. Rødt har noe fokus på emballasje og avfallsproblematikk, men ønsker i liten grad å bruke skatte- og avgiftssystemet til å skape forbruks- og atferdsendring. Isteden vil partiet fjerne merverdiavgiften på husholdningsvarer generelt.
Karakter: 5