Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Uvaner gir et alt for høyt forbruk av drivstoff. (Foto: Istockphoto)

Konge i trafikken

Grønn kjøring kan redusere drivstoff-forbruket og CO2-utslippet fra bilen med mer enn 20 prosent. Folkevett satte seg bak rattet sammen med svenske Joakim Gudmundsen, en av nordens frem ste instruktører og talsmenn for grønn kjørestil.
Uvaner gir et alt for høyt forbruk av drivstoff. (Foto: Istockphoto)
Uvaner gir et alt for høyt forbruk av drivstoff. (Foto: Istockphoto)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Grønn kjøring kan redusere drivstoff-forbruket og CO2-utslippet fra bilen med mer enn 20 prosent. Folkevett satte seg bak rattet sammen med svenske Joakim Gudmundsen, en av nordens frem ste instruktører og talsmenn for grønn kjørestil.

Göteborg en kald og solklar formiddag i februar: Jeg sitter bak rattet sammen med sjåførlæreren Joakim Gudmundsen som jobber på oppdrag fra de svenske trafikk-skolene for å introdusere en ny og mer drivstoffvennlig kjørestil blant menige sjåfører og yrkessjåfører. 

– Ideen er enkel og genial, sier Gudmundsen, mens han gjør seg klar til å lose meg ut i trafikken.

– Sjåfører som sitter bak rattet i nesten alle typer kjøretøy har lagt seg til helt unødvendige uvaner som skaper et alt for høyt forbruk av drivstoff. Det gjelder enten de kjører en liten personbil, en stor trailer, en truck, en grave maskin – ja til og med kapteiner og styrfolk på båter manøvrerer farkostene sine slik at de sluker unødvendige store mengder ben sin eller olje, hevder den grønne sjåførlæreren.

– Vi har utviklet konseptet eco-driving for i praksis alle typer petroleumsdrevne fremkomstmidler. Det eneste vi ikke har jobbet med er fly, men det kom mer nok, sier Gudmundsen spøkefullt. Ideen er patentert og har fått merkenavnet «ecodriving«. Den har opprinnelse i Finland, men er videreutviklet for flere sjå førergrupper i Sverige. En ny lov som trer i kraft til høsten pålegger alle som tar kjørekort i Sverige å fullføre et kurs i grønn kjøring. I Norge utvikles eco-drive-konseptet av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), men vi ligger uansett langt bak svenskene både når det gjelder bruk av miljøkjøretøyer og utbredelse av Eco-driving.

Nå er det altså min tur. Jeg er elev i Gudmundsens Citröen C5 for anledningen utstyrt med et måleinstrument som røper bensinbruket til en hver tid, og som gir en god historikk overkjøre mønsteret. Vaner og uvaner blottstilles nådeløst.

Jeg har kjørt bil i omkring tretti år og etablert mine grunnleggende kjøreferdigheter i en tid med motorteknologi som for lengst er utgått på dato.

Vi svinger ut på en av Göteborgs utfartsveier. Jeg legger bilen rutinemessig i tredje gear. Trafikken går jevnt og gjennom snittsfarten i trafikken foran ligger i omkring 50 til 60 kilometer. Kjørelærer Joakim Gudmundsen gjør seg klar for den første leksjonen: Du kan med fordel skifte til femte gear. Jeg har lært at femte gearet er «motorvei-gearet» for søker jeg å forklare. Det legger jeg inn når farten har passert 80 kilo meter i timen, sier jeg.

– En vanlig misforståelse, særlig hos etablerte sjåfører, svarer min grønne coach diplomatisk. – Du kan bruke femte gearet mye mer. Legge det inn så fort farten passerer rundt 50 kilometer og det ligger an til en jevn kjørestrekning, lærer Gudmundsen. Du sparer en desiliter eller kan skje to ved å geare riktig.

Vi kommer til en knutepunkt, jeg somler med skifte av kjørefelt og må bremse hard for å finne plassen min. Gudmundsen har mer på lager: Nok en kardinalfeil. Mange bilister mangler oversikt og kan derfor ikke planlegge kjøringen godt nok. Hold tilstrekkelig avstand til trafikken foran deg. Det hever trafikksikkerheten også, og er mer behagelig for deg selv og passasjerene. Du skåner kjøretøyet ditt. Dessuten øker de kraftige nedbremsningene drivstoff-forbruket.

Den svenske sjåførlæreren er tydelig i innhold og mild i form. Å belære etablerte, mannlige sjå fører er krevende og et psykologisk kunststykke. Mannen i passasjersetet ved siden av meg har lang trening.

– Du kan vanskelig fornærme en mann mer enn å kalle ham for en elendig sjåfør, forklarer han. Noen yrkessjåfører nekter i utgangspunktet å ha en kjørelærer med i passasjersetet. De opplever det som nesten ærekrenkende å bli alminnelig korrigert.

Det er en myte at hard og kontant kjøring er mer effektivt enn en fleksibel og avslappet kjørestil. Det er gjennomsnittshastigheten som teller. Eco-driving gjør deg til «konge» i trafikken. Du blir mer avslappet og får bedre oversikt og har i større grad selv kontroll over situasjonen.

– Lær av syklistene, oppfordrer Gudmundsen. En rutinert syklist unngår å stanse helt opp så lenge det er mulig. Alle som sykler vet at det kreves mye energi for å komme i gang igjen. Slik er det med bilkjøring også.

Undersøkelsene våre viser at omkring 30.000 sjåfører som har gjennomgått kurs i eco-driving klarte å redusere forbruket av drivstoff med gjennomsnittelig 13 prosent. Noen klarte å kutte forbruket med så mye som 47 prosent, mens andre sparte bare åtte prosent, forteller han.

– Hva slags lufttrykk har du vanligvis i dekkene på bilen din? skyter Gudmundsen inn mens vi venter på grønt i et veikryss.

– Vet du at feil trykk kan føre til at bilen bruker nesten en halv desiliter mer drivstoff per mil enn nødvendig? Jeg må innrømme at jeg ikke er helt oppdatert.

Vi passerer et lager hvor det losses varer fra en stor trailer. Den går på tomgang og sender ut en liten sky av eksos.

– Tomgangskjøring er et utbredt fenomen blant yrkessjåførene. Det er oftest helt unødvendig og bortkastet.

Vi svinger inn på en bensinstasjon. Kjøretimen er over. Gudmundsen har et siste godt råd før jeg slippes tilbake til min egen bil igjen.

– Skaff deg også tekniske kunnskaper om hvordan bilen og motoren fungerer. Da blir det lettere å forstå hva som egentlig foregår under panseret.