Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Det finnes mange måter å ta seg fram på. Kamel er blant de mer miljøvennlige - og spennende! (Foto: Knut-Erik Helle)
Det finnes mange måter å ta seg fram på. Kamel er blant de mer miljøvennlige - og spennende! (Foto: Knut-Erik Helle)

Hvordan reise ansvarlig?

Her er noen tips til hvordan ferien din kan bli litt mer miljøvennlig og ansvarlig.
Her er noen tips til hvordan ferien din kan bli litt mer miljøvennlig og ansvarlig.

Vi reiser mer enn før, men turismen kan også medføre belastninger på miljøet. Samtidig er det fullt mulig å reise ansvarlig ved å ivareta miljø og natur, fremme lokal kultur og tradisjoner og bidra til økonomisk vekst lokalt. Som ansvarlig turist kan du unne deg unike opplevelser med god samvittighet.

Hva er ansvarlig turisme?

De tre grunnpilarene innen ansvarlig turisme er miljøansvar, samfunnsansvar og lokal økonomisk vekst. Større reiseoperatører som tilbyr pakker der alt er inkludert er kanskje det enkleste, men disse turene har få positive ringvirkninger i lokalmiljøet. Denne type turisme kan i verste fall føre til at lokalbefolkningen mister land og tilgang på viktige ressurser som vann og strøm.

Ødeleggelse av natur- og kulturarv er også en konsekvens av uansvarlig turisme. Hensikten med ansvarlig turisme er derfor å minimere negative økonomiske, sosiale og miljøkonsekvenser.

Reisearrangører som baserer seg på ansvarlig turisme involverer lokale leverandører og småskalaprodusenter i sine reiser, og sørger for at inntektene kommer lokalsamfunnet til gode. Lokalbefolkningen tas med i avgjørelser, og natur og miljø blir ivaretatt på best mulig måte.

Hvor kan du reise?

Ansvarlig turisme kjennetegnes ved at reisene skreddersys ut i fra hva hvert enkelt sted har å tilby og blir på denne måten unike. Reiser til utviklingsland og mindre kjente områder kan bidra til å løfte lokalsamfunn og utvikle deres potensiale hvis det blir tatt hensyn til lokal kultur og miljø.

Gjennom å støtte bønder, fiskere, håndverkere er de positive effektene større enn hvis pengene går direkte til de store reiseselskapene. Å reise over lengre tid bidrar til mer kjennskap og er mer miljøvennlig. En reise hvor du er lenger borte om gangen er som regel mer minneverdig enn de flyktige helgeturene.

Flere operatører tilbyr også reiser der turistene kan gi noe tilbake til samfunnet gjennom frivillig arbeid. Ethical Travel Portal tilbyr alt fra sykkeltur i Romania, besøk hos småskalabedrifter i Gambia, yogaferie i Nepal, så vel som ekskursjoner til Vesterålen.

Hvordan opptre som ansvarlig turist?

På såkalte «homestays» kan du bo og spise hos lokalbefolkningen, og får dermed innsyn i hvordan vanlige folk lever. Du kan besøke verksteder der det produseres lokalt håndverk basert på tradisjoner og kjøpe suvenirer som har en reell verdi. Varer og tjenester selges til rettferdig pris, og på denne måten kan en bidra til gode arbeidsforhold. Økologisk mat og lokale råvarer er ofte tilgjengelig.

Ved å skaffe seg noe bakgrunnskunnskap før man legger ut på tur kan en unngå ubehagelige misforståelser, og være mer åpen og forståelsesfull for det som er annerledes. Økt tilgang på informasjon gjør det samtidig enklere å legge ut på tur på egen hånd. Å reise med til fots, med sykkel eller tog er også mer gunstig med tanke på miljøet, og kanskje også mer berikende?

Hvorfor velge ansvarlig turisme?

I verdens rikeste land er det å reise noe de mange setter av tid og penger til i motsetning til størsteparten av verdens befolkning. Denne muligheten burde oppfordre flere til å reise ansvarlig.

Ansvarlig turisme byr på unike muligheter til å bli kjent med lokalbefolkningen og bidrar til gode opplevelser også for de som livnærer seg av turismen. Gjennom involvering av lokalbefolkningen og partnerskapsbygging kan turisme føre til økt kunnskap om andre kulturer (også innad i Norge). Som ansvarlig turist kan man bidra til konservering av natur- og kulturarv og dermed ivareta verdens biologiske og kulturelle mangfold.

Denne type reiser har også til hensikt å bidra til økt velstand i lokalsamfunnet, forbedre arbeidsforhold og sikre at flere får tilgang til å leve av turisme. Målet med reisene er å bidra til forståelse for lokale kulturelle, miljømessige og sosiale problemstillinger.