Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grøstad gård er en av produsentene som gir dyrene bedre plass og ikke benytter antibiotika. (Foto: Impuls/Grøstadgris)
Grøstad gård er en av produsentene som gir dyrene bedre plass og ikke benytter antibiotika. (Foto: Impuls/Grøstadgris)

Spis mindre og bedre kjøtt

Slik finner du kjøtt som tar ekstra hensyn til dyr og miljø i produksjonen

Slik finner du kjøtt som tar ekstra hensyn til dyr og miljø i produksjonen

Å redusere kjøttforbruket er et av de viktigste klimatiltakene, og det er nødvendig av hensyn til miljø, dyrevelferd og egen helse. Når du velger kjøtt til middag, så spis mindre og bruk det som tar ekstra hensyn til dyr og miljø i produksjonen.

Se hva du skal se etter i butikken lengre nede i saken.

Billig kjøtt har sin pris som betales av dyrene, miljøet, naturen og din egen helse. Les gjerne mer i artikkelen Vår farlige middagtallerken.

Heldigvis har det også i Norge blitt mer mangfold i markedet, og forbrukere kan nå velge å handle fra produsenter som tar mer hensyn til dyr og miljø i produksjonen. 

Disse varene er enten økologiske eller fra en god lokal produsent, som har latt dyrene få gå fritt med større plass og lengre levetid enn hos vanlige konvensjonelle oppdrettere. Det benyttes heller ikke forebyggende antibiotika i fôret. Som regel et godt utvalg av kjøttprodukter av bedre kvalitet i de store supermarkeder som Meny, Rema 1000, Coop Mega, Mathallen (Oslo) og Jacobs (Oslo).

Svinekjøtt

Grøstad produserer økologisk frilandsgris 
Grøstad har også flere andre gårder som produserer for seg. Felles for alle er at grisene går fritt rundt både ute og inne, og har tilgang til skog og kan grave etter røtter. Ute har de minimum 200 kvadratmeter per slaktegris, tilgang på isolerte hytter med tørr halm, og får et spesialtilpasset økologisk kraftfôr og grovfôr. Alle driver kombinert produksjon, som betyr at grisene har hele sitt livsløp på gården.

Her finner du Ren mats liste over produsenter av økologisk svinekjøtt. 

Fjærfe

Økologisk høne
Velg økologisk høne, hvis du får tak i det. Mellom 3 og 4 millioner verpehøns blir hvert år gasset i hjel her i landet, når de er omkring 15 måneder gamle. Da er de ikke lenger produktive nok. De blir destruert og brent. I beste fall ender de opp som fjernvarme. Før spiste vi hønsekjøtt, men kyllingens seier over høna er nærmest total. Her kan du lese mer: Tre grunner til å spise høna

Homlagarden produserer økologisk kylling og kalkun
Foto: HimlagardFoto: HomlagardenDet betyr at fuglene går ute på beite deler av dagen hele året. De får økologisk fôr, uteliv og mosjon, god plass og god hygiene, noe som styrker trivsel og helse. Det er ikke lov å ha preventiv medisin i fôret. Debio, er et uavhengig sertifiseringsorgan, som garanterer for obligatoriske uanmeldte kontroller på de økologiske gårdene.

holteFoto: Holte gård

Holte gård produserer kylling, gjess og ender – også økologisk
De økologiske Holtekyllingene blir produsert etter strenge økologiske krav, og får gå ute deler av dagen hele året.

Den mer kjente «Gourmetkyllingen» er ikke økologisk, men den har mye større plass og lever mye lenger enn konvensjonelle kyllinger. Narasin eller andre medisiner blir derfor ikke brukt på Holtekyllingene. Ved vanlig oppdrett av slaktekylling er det 23 kyllinger pr. kvadratmeter og framfóring på 32 dager. Denne formen for oppdrett krever bruk av medisin som tilsetting i fôret fra første dag og fram til de to siste dagene før slakting. På Holte Gård har kyllingene god plass når de vokser opp og de lever lenger: 7 kyllinger pr. kvadratmeter og framfóring på 58-100 dager. Denne formen for oppdrett skaper større trivsel, og gir liten grobunn for sykdom og bakterier.

Holte gård har eget slakteri, slik at fuglene slipper transport over lange avstander. Dette minsker skader, og utsetter dem for mindre stress.

stangeFoto: Stange gård

Stange- og Livechekylling produserer kylling
Stange fører noe økologisk kylling. Den selges frossen og kalles landkylling, men de fører mest ikke økologisk. Felles for både Stange og Liveche er at begge har redusert dyretetthet (10 kyllinger per kvadratmet) og at kyllingene får bedre fôr. Stange og Liveche bruker en mer saktevoksende kyllingrase, Ross Rowan som også benyttes i økologisk oppdrett. Livechekyllinger får tilgang til uteverandaer i sommerhalvåret, Stangekyllinger lever innendørs.

Her finner du Ren mats liste over produsenter av økologisk kylling, høne og kalkun.

Som neste valg kan du går for:

  • Den Stolte Hane eller
  • Eventyrsmak

Flere av deres produsenter driver økologisk, men ikke alle. De garanterer ikke at alt dyrehold er fri for antibiotika. Men f.eks. Happy Pigs - går ute i skogen, og Veikåker produserer økologisk for å nevne et par av produsentene. Sjekk gjerne dere hjemmeside.

Lam, kje og geit

Generelt bør du se etter økologiske kjøttvarer, når du handler. Noen kjeder har, i tillegg til det vi har omtalt over, et lite utvalg økologisk storfe- og lammekjøtt. Under finner du en oversikt over bønder som selger økologisk lammekjøtt og kje/geitekjøtt.

Økologisk lammekjøtt

De fleste lam lever gode liv ute på beite det meste av sine korte liv. Men hvis du også vil være trygg på at mødrene deres lever gode liv, de 8 månedene de ikke er ute på sommerbeite, bør du se etter økologisk lammekjøtt. Her finner du Ren mats oversikt over leverandører av økologisk lammekjøtt. Det meste selges rett fra bonden.

Kje og geit

Kje og geitekjøtt selges vanligvis ikke i de store kjedebutikkene. Men spør gjerne etter det, slik at butikkene begynner å ta dette inn i sitt faste sortiment. Her har Ren mat samlet en del produsenter av kje- og geitekjøtt. Det meste selges rett fra bonden. Sesongen for melkeforet kje er rundt siste halvdel av april. Kje som har gresset over sommeren slaktes på høsten. Ring og hør om de har noen til overs!

Du kan også kjøpe økologisk kjøtt på nett

På nettstedet 123levert finner du forskjellig typer økologisk kjøtt. De leverer også en rekke andre økologiske matvarer. Det økologiske kjøttet leverer hjem i følgende områder av landet: Oslo, store deler av Vestfold, Hurumlandet, Oppegård, Vestby, Ås, Ski, Drøbak og fra og med Kongsberg til Lørenskog.