Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

«Økologiske høner» har det bedre enn «frittgående», fordi de har tilgang til uteareal, kan flakse, sandbade og vagle på sittepinner. Frittgående høner går fritt inne, men får ikke gå ute. De fleste verpehønene i Norge holdes i nettingbur med 3 høner per bur, og et A4-ark størrelse til hver høne.

Økologiske merker

Alle merkene i denne oversikten garanterer at maten er økologisk dyrket.

Alle merkene i denne oversikten garanterer at maten er økologisk dyrket.

Økologisk mat er framstilt uten bruk av:

- Kunstgjødsel
- GMO
- Kjemisk-syntetiske sprøytemidler
- Og med strenge restriksjoner på medisinbruk.

E-stoffer
Det er ikke tillatt med kunstige tilsetningsstoffer (E-stoffer), og bare 1/10 av tilsetningsstoffene som er tillatt i konvensjonell mat er tillatt i økomat. Økologiske tilsetningsstoffer er naturlig framstilt, og tryggere å spise enn kunstige tilsetningsstoffer. Her finner du en oversikt over tillatte tilsetningsstoffer i økologisk mat (Kilde: Oikos).

Dyrevelferd
I økologisk matproduksjon står dyrevelferd sentralt. Alle økologiske husdyr skal leve under forhold som stemmer mest mulig overens med deres naturlige adferd og behov. Derfor skal alle økologiske dyr, - også griser og høner, få gå ute i frisk luft.

Økologiske metoder ivaretar miljø og biologisk mangfold og slipper ut mindre klimagasser. Økologiske metoder fremmer god helse hos planter, jorda, dyra og mennesker – både produsentene og forbrukerne.


Grundig kontroll
De økologiske varene er kontrollert gjennom hele prosessen fra starten hos bonden til varen ligger i butikken. Den norske forbrukerportalen for økologisk mat heter Ren Glede – okologisk.no, www.okologisk.no . Oikos - Økologisk Norge er en ideell organisasjon for alle som har interesse for økologiske produkter, www.oikos.no, Bioforsk Økologisk er et forsknings- og kompetansesenter innen økologisk produksjon og mat www.bioforsk.no, og i tillegg har vi Biologisk-dynamisk Forening www.biodynamisk.no.

Produkter som bare er merket "usprøytet", "frittgående", "miljø", "naturlig" eller "Öko-Tex" er ikke godkjent økologisk. Det må være et godkjent økologisk merke på produktet. Slike merker er:

DebiomerketØ-merket
Dette er det offisielle norske økologimerket. Merkeordningen administreres av Debio, den norske godkjenningsinstansen for økologisk produksjon. Kravene til bruk av Ø-merket er de samme som EUs krav. (Vedtatt i 2012)
Hjemmeside


 

EU merkeEUs økologimerke
Siden juli 2010
har EU et felles biologisk kjennetegn. Det er en frivillig merkeordning som kan settes på alle produkter som oppfyller EUs krav for økologisk jordbruk. Det betyr at dette merket kan opptre sammen med et annet økomerke.
Hjemmeside

 

Demeter merkeDemeter
Er en internasjonal godkjenningsordning for biologisk-dynamiske jordbruks- og foredlingsprodukter. Navnet er hentet fra den greske mytologi, der Demeter var gudinne for fruktbarhet og jordbruk. Reglene oppfyller alle krav til økologisk landbruk, men har tilleggskrav knyttet til den biologisk-dynamiske driftsmetoden. Produktene kan derfor merkes med EUs økomerker og det norske Ø-merket (Debio).

Her kan du lese om forskjellen på økologisk og biodynamisk dyrking og matvarekvalitet

Kontroll og godkjenning for merkebruk i Norge utføres i regi av Debio.
Biologisk-dynamisk Forenings hjemmeside
Demeter Internationals hjemmeside


Krav merkeKRAV
Er det svenske merket for økologisk produksjon. Merket finnes på en rekke matvarer, også i norske butikker. KRAV sertifiserer også villfisk, og gir en garanti for at fisken stammer fra en bærekraftig bestand - det samme som MSC.
HjemmesideAnglamark150 ekologiskmatmerkeÄnglamark
er Coops serie med økologiske og svanemerkede produkter.
Coops side

Det danske merkeStatskontrolleret økologisk

Er det danske merket for økologisk produksjon. Merket forvaltes av Fødevareministeriet, som tilsvarer det norske Landbruks- og matdepartementet.
Hjemmeside

 
Eco cert merke
Ecocert
Er en fransk sertifiseringsordning for økologisk produksjon, som du finner blant annet på kosmetikk og hudpleieprodukter. Hjemmeside


Soil ass merke
Soil Association

Er Englands ledende organisasjon for sertifisering av økologiske varer og bedrifter. Det administreres av en privat organisasjon. Merket krever at matvarer som et minimum overholder EUs regler for økologisk produksjon og kontroll. Merket benyttes både på produkter og som en sertifiseringsordning, og har kriterier for økologiske matvarer, tekstiler, kosmetikk/hudpleie, papir, skogbruk og spisesteder.
Hjemmeside


Greske okomerke
DIO

Er det offisielle greske merket for økologisk produksjon. Navnet er en forkortelse av Dionysos, som var en fruktbarhetsgud, I Norge kan du finne merket blant annet på oliven og olivenolje.
Hjemmeside (gresk)


Agricult biologique merkeAgriculture Biologique
Er det offisielle franske merket for økologisk produksjon. Merket administreres av det franske landbruksdepartementet,
merkingen krever at varen er produsert eller pakket i EU. Du finner det i norske butikker på blant annet oliven, olivenolje mm.
Hjemmeside


 

 

EKO merkeSKAL Eko
Er det hollandske økologimerket. Det administreres av en privat organisasjon. Merkingen krever at matvarer som et minimum overholder EUs regler om økologisk produksjon. Merket finnes på en del importerte økologiske varer. Blant annet er mange klær fra Cottonchild og T-skjorter og bærenett fra Hippo sertifisert.
Hjemmeside
Global organic merkeGOTS
(Global Organic Textile Standard) Er ikke 100 prosent økologisk, men regnes allikevel som det største internasjonale merket for økologiske tekstiler. Minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket, pluss at tekstilene må oppfylle miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. I tillegg er sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere også med i kriteriene.
Hjemmeside
 

 

Svanen og EU-blomsten kalles miljømerker men er ikke økologiske. Noen merker som for eksempel Öko-Tex skaper forvirring. De har ikke noe med økologisk bomull å gjøre.

Her finner du våre temasider om mat