Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Å spise mer grønnsaker er bra for både miljøet og helsa. (Foto: Istockphoto)

Fire grunner til å spise mindre kjøtt

Siden 1989 har det norske kjøttforbruket økt med 51 prosent - og lå i 2008 på nesten 82 kg kjøtt per år per person. Framtiden i våre hender ønsker å få ned kjøttforbruket og her er fire grunner til hvorfor.
Siden 1989 har det norske kjøttforbruket økt med 51 prosent - og lå i 2008 på nesten 82 kg kjøtt per år per person. Framtiden i våre hender ønsker å få ned kjøttforbruket og her er fire grunner til hvorfor.
  1. Det frigjør jordbruksareal vi trenger for å fø en økende befolkning
  2. Det hindrer avskoging, og beskytter ville dyr og planter
  3. Det reduserer forurensingen
  4. Det gir mindre lidelse hos dyrene, og frigjør penger til økologisk og dyrevennlig mat

1. Mindre kjøtt frigjør jordbruksareal
Man får langt flere kalorier, og for mange matvarer langt mer protein og fett, ut av samme areal med vegetarisk mat. Jo mindre kjøtt vi spiser, jo lettere blir det derfor å skaffe nok mat til hele verdens befolkning, i dag og i framtiden.

2. Mindre kjøtt hindrer avskoging, og beskytter ville dyr og planter

Fordi vegetarisk mat er mindre arealkrevende, gir mindre kjøtt mindre press på å utvide jordbruksarealet. Dermed blir mindre skog hogget, og færre savanner og våtmarker vil bli pløyd opp. Dermed beskytter man de ville dyrene, insektene og plantene der mot utryddelse.

3. Mindre kjøtt gir mindre forurensing
Produksjon av animalsk mat står for 18 % av de globale klimagassutslippene, mer enn all transport til sammen. De største delene er lystgass fra fôrdyrkingen, metan (”raping”) fra drøvtyggere og CO2-utslipp fra hugging av skog til beite og fôrdyrking. CO2 fra fossil energi til kunstgjødselproduksjon, transport og foredling utgjør kun en mindre del. Kjøttproduksjon er også en betydelig kilde til vannforurensing, spesielt med nitrogen og fosfor (som kan gi algevekst og oksygensvinn i vannet), men også av sprøytemidler og sykdomsfremkallende mikroorganismer.

4. Mindre kjøtt er bedre for dyrene

Jo færre dyr som oppdrettes og slaktes, jo færre dyr blir utsatt for smerter og stress. Mindre kjøtt reduserer også matutgiftene, slik at du får råd til å kjøpe mer økologisk og dyrevennlig mat, som koster litt mer å produsere.Tallene i denne artikkelen er hentet fra rapporten Livestock’s long shadow , gitt ut av FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) i 2006.
Bli med på "Meat Free Monday" på Facebook.

Flere saker om kjøtt:
Kjøttprisene stuper
Kjøttfri mandag = 360 000 biler
Framtiden i våre hender mener Opplysningskontoret for kjøtt bør legges ned
Kjøttforbruket til værs

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!