Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bli med å skape 1000 økologiske hager

Bidra til et nasjonalt løft for å få mer økologisk dyrking i byer og nærmiljø. Slike hager betyr mye for selvforsyning, økonomi, trivsel, det sosiale og ikke minst klima og miljø.
Det er blitt populært å dyrke grønnsaker i en rekke store byer. Dette er fra London. (Foto: xpgomes6/flickr.com)
Det er blitt populært å dyrke grønnsaker i en rekke store byer. Dette er fra London. (Foto: xpgomes6/flickr.com)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Bidra til et nasjonalt løft for å få mer økologisk dyrking i byer og nærmiljø. Slike hager betyr mye for selvforsyning, økonomi, trivsel, det sosiale og ikke minst klima og miljø.


 Majobo-prosjektet - om mat og jord der du bor, har som mål å øke bevisstheten om økologisk og lokalprodusert mat og motivere til dyrking i byer og egne hager.

Framtiden i våre hender støtter prosjektet, der målet er å etablere 1000 økologiske hager i 2012. Hagene kan etableres i byer, ved skoler, i parker og hager, på gårder, balkonger og tak osv. Vi har allerede en del parsellhager, skolehager og geriljahager her i landet, men potensialet for å utvide det eksisterende er enormt. Ved at barn og voksne får et nærere forhold til maten, vil vi også kaste mindre mat.


Den 30. august blir det arrangert et stort seminar på DogA, Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate i Oslo. Her blir det foredrag i spennet mellom filosofi, politikk og praksis, presentasjon av Majobo-prosjekter og fest.

Urban dyrking er etter hvert blitt et kjent konsept rundt omkring i verden. I Buenos Aires, som er en av verdens største metropoler, startet aktiviteten rundt urban dyrking i forbindelse med nedgangstidene i 2001. Da begynte folk å organisere seg, og dannet hager for å dyrke mat i byen. Siden slutten av 70-tallet har man i New York gjort om forlatte områder til flotte parsellhager, og slik beriket bomiljøet. I England er kommunene pålagt ved lov å tilrettelegge for at områder kan brukes til urban dyrking om det er interesse for dette blant befolkningen. Unge okkupanter og pensjonister i Barcelona utveksler kunnskap gjennom arbeidet i parsellene. Eksemplene er mange.

Byhager er en fin arena der innbyggere kan knytte kontakter, skape seg et nettverk og jobbe sammen for å forbedre sitt bo- og nærmiljø.

Kilde: Urban dyrking: Tanker og ideer om dyrking i byen. Red.: Marte Dæhlen og Romy Ortiz, Senter for byøkologi. www.byokologi.no


Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!