Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fakta om triklosan

Triklosan er et antibakterielt stoff med miljøskadelige egenskaper. Stoffet kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika. Resistente bakterier anses som en alvorlig folkehelsetrussel.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Triklosan er et antibakterielt stoff med miljøskadelige egenskaper. Stoffet kan bidra til å gjøre bakterier resistente mot antibiotika. Resistente bakterier anses som en alvorlig folkehelsetrussel.

 Noen produkter som inneholder eller kan inneholde triklosan:

  • Tannkrem (Colgate Total)
  • Deodoranter (først og fremst de som selges på parfymeri)
  • Antibakterielle sportsklær
  • Sko og såler
  • Skjærefjøler i plast

På grunn av de miljøskadelige egenskapene til triklosan, og ikke minst bekymring for at triklosan kan gjøre bakterier resistente mot antibiotika, jobber Miljødirektoratet og Mattilsynet for et forbud mot bruk av triklosan i forbrukerprodukter.

Antibiotikaresistente bakterier er på frammarsj, og har allerede blitt et globalt folkehelseproblem. Antibiotikaresistente bakterier kan føre til at mer eller mindre ufarlige sykdommer som lungebetennelse blir dødelige, at tuberkulose og andre nesten utryddede sykdommer kan komme tilbake, og at kirurgiske inngrep blir langt mer risikofylte.

Antibiotikaresistente bakterier karakteriseres av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som en av de mest alvorlige globale folkehelsetruslene vi står overfor. Forskning viser at triklosan blant annet kan gjøre tuberkolosebakterier og listeriabakterier resistente.

Triklosan er oppført på norske miljømyndigheters prioritetsliste, med mål om stans i utslippene innen 2020.

Andre helse- og miljøeffekter

Triklosan er svært giftig for vannlevende organismer. Stoffet brytes sakte ned i miljøet. Det kan også omdannes til dioksiner når det utsettes for sollys, som er en svært farlig type miljøgift.

Triklosan er dessuten mistenkt for å være hormonforstyrrende.

Mer om triklosan på andre nettsteder: