Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fakta om aluminium i deodoranter

Deodoranter med aluminiumssalter kan føre til at vi får i oss 30-50 ganger mer aluminium enn det som anses som trygt. Mattilsynet advarer, og jobber for europeiske restriksjoner.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Deodoranter med aluminiumssalter kan føre til at vi får i oss 30-50 ganger mer aluminium enn det som anses som trygt. Mattilsynet advarer, og jobber for europeiske restriksjoner.

Aluminium er et metall som forekommer naturlig i jordskorpen. Vi får i oss aluminium gjennom mat, drikke, legemidler og kosmetikk. En risikovurdering fra den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) konkluderer imidlertid med at antiperspiranter (deodoranter med svettehemmende effekt) er den viktigste kilden til opptak av aluminium hos mennesker, og at vi på grunn av deodorantene får i oss 30-50 ganger mer aluminium enn anbefalt. Opptaket kan være enda høyere for de som bruker antiperspiranter på barbert hud.

I følge Mattilsynet kan høyt opptak av aluminium skade mennesker. Forsøk på rotter og mus har vist at aluminium kan gi skader på nervesystemet hos dyrene, skade på testiklene og lav sædkvalitet.

Usikkerhet om hudopptak

EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) har nylig gjennomført en risikovurdering av aluminium i deodoranter, der de konluderer med at de ikke har nok data til å si om det er trygt eller ikke, fordi datagrunnlaget om hudopptak er for dårlig. De etterlyser mer kunnskap, og anbefaler foreløpig ikke å innføre restriksjoner.

Mattilsynet mener imidlertid man bør legge et føre var-prinsipp til grunn, og advarer nå mot bruk av deodoranter med aluminium.

Aluminium i deodoranter har tidligere vært ansett som trygt, fordi man har antatt at hudopptaket har vært svært lavt, og at andre kilder enn deodoranter var viktigere eksponeringskilder. VKMs risikovurdering forandrer imidlertid på dette.

Aluminium er p.t tillatt i svanemerkede deodoranter.

Mer om aluminium i deodoranter på andre nettsteder: