Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vedfyring kan være både trivelig og ganske miljøvennlig. (Foto: Istockphoto)
Vedfyring kan være både trivelig og ganske miljøvennlig. (Foto: Istockphoto)

Alternativ oppvarming

Det finnes mange gode alternativer til å varme med strøm. Problemet er ikke at vi mangler teknologi, man at vi ikke har tatt i bruk den teknologien vi allerede har.
Det finnes mange gode alternativer til å varme med strøm. Problemet er ikke at vi mangler teknologi, man at vi ikke har tatt i bruk den teknologien vi allerede har.

Vedfyring, pelletsovn og luftvarmepumper er ofte økonomisk lønnsomme investeringer, og hvis man har et stort energiforbruk kan også større varmeanlegg - fyrkjele, solfangere og varmepumpesystemer betale seg.  I et miljøperspektiv er alle disse energikildene gode valg.

Vedovn

Vedfyring er miljøvennlig, ukomplisert og rimelig. Moderne vedovner er vesentlig bedre enn de var før, så hvis man har tenkt å fyre en del med ved bør man sørge for at man har en relativt ny ovn. De nye ovnene utnytter brenselet bedre og gir mindre partikkelutslipp. Ved kan være svært billig hvis man legger inn en egeninnsats i kløyving og kapping, bra trening får man på kjøpet.
Pelletsovn

Pelletsovner kan man si er en forbedret form for vedfyring. Ved å dele opp tre i småbiter og klemme det sammen til små pellets, får man en varmekilde som er mye enklere å regulere enn vanlig ved. I praksis fungerer det slik at man bare fyller på pellets og stiller inn ønsket temperatur, så går alt av seg selv. Man må bare etterfylle pellets en gang iblant. En ulempe med pellets i forhold til ved er at den krever bedre lagring - den får ikke bli fuktig. Hvis man har ei gammel uisolert pipe kan fyring med pellets være uheldig. Årsaken til dette er at pelletsovner utnytter varmen så godt at man kan få kondens i pipa hvis varmetapet er stort. Gamle piper kan enkelt utbedres ved å montere inn et stålrør som røyken går gjennom. Når man installerer pelletsovn kan man få tilskudd fra Enova*.Varmepumper

Varmepumper bruker strøm, men de gir flere ganger så mye effekt som en panelovn ved å "hente varme" fra en kilde utenfor huset. Det finnes flere forskjellige typer varmepumpe.Luft-luft varmepumper er blitt ganske utbredt, de tar "varmen" som alltid finnes i utelufta og blåser den inn et sted i boligen. Fordelen med luft-luft varmepumper er at de er rimelige, og enkle å sette inn og vedlikeholde. Ulempen er at de bare gir varme på et punkt. Dette kan fungere godt når planløsningen ligger til rette for det og pumpa er godt plassert. Når man plasserer varmepumpa må man tenke på hvordan luftstrømmene i huset går - varm luft går alltid oppover.  Enova gir ikke tilskudd til innkjøp av luft-luft varmepumper, men de er såpass billige at det er en overkommelig investering for de fleste. Både luft-luft og luft-vannvarmepumper er spesielt godt egnet i de delene av landet der det ikke blir så veldig kaldt om vinteren (kystklima), siden effekten til pumpene blir vesentlig dårligere når det blir svært kaldt. Det er ofte gunstig å kombinere luftvarmepumper med vedovn eller pelletsovn, så kan man fyre på de kaldeste dagene når effekten av varmepumpa er dårlig. Luftvarmepumpe er normalt en lønnsom investering.Luft-vann varmepumpe virker på samme måte som luft-luft, men de varmer opp vann isteden for luft. Hvis man har vannbåren varme, enten i gulv eller radiatorer, kan man da få en effektiv utnyttelse av varmepumpa i hele huset. Hvis man installerer luft-vann varmepumpe kan man få tilskudd fra Enova*.

Vann-vann varmepumpe henter varmen fra fjell, jord eller sjø gjennom rør som legges ut. Installasjonen er kostbar, men det gir stabil effekt, også når det er veldig kaldt (og oppvarmingsbehovet er størst). Vann-vann varmepumper kan særlig være en god løsning i områder der det er lave temperaturer om vinteren og man har stort energibehov.solfanger_bronnoysund.jpg
Solfangere i Brønnøysund, Nordland. Foto Thomas Bjørkan.
Solfangere

Sollyset som treffer jorda bærer store mengder energi, også i Norge. Ved hjelp av solceller kan denne energien produsere strøm, men dette er fremdeles en nokså ueffektiv metode, som er for dyr til å bruke i vanlige husholdninger. Et bedre alternativ er å bruke sola til å varme vann. Moderne solfangere har høy virkningsgrad, og er utbredt teknologi i mange andre land. Den største utfordringen er at solinnstrålingen er ganske ujevn. For å få god virkning må man ha et varmelager som lades opp når det er sol. Hvis lageret er for lite får man dårligere effekt av anlegget, og det er fare for at det blir så varmt at vannet begynner å koke på lyse sommerdager. I tillegg til et godt lager trenger man et system for å spre varmen i boligen. Den vanligste metoden for å bygge et solfangeranlegg er å sette opp en stor vanntank som samler varmen og å spre varmen med vannbåren varme, helst av den moderne typen som er integrert i gulv eller lignende. Et godt solfangeranlegg kan levere masse varme i sommerhalvåret, men om vinteren er effekten minimal.Vannbåren varme

Når man skal bruke alternative energikilder er ofte utfordringen å få distribuert varmen til rett sted. Vannbåren varme har vist seg å være den mest fleksible, pålitelige og effektive metoden. Den beste (og dyreste) løsningen er å legge rørslynger i gulv, men det er også et alternativ å sette opp radiatorer eller konvektorer som distribuerer varmen. Når man først har et vannbasert system kan man koble på hvilken som helst energikilde. Man kan bruke fjernvarme, vann-varmepumper, solfangere, pelletsovner eller fyrkjeler. Vannbåren gulvvarme er spesielt gunstig - det er bra for luftkvaliteten fordi man ikke får varme flater, og det er varmeteknisk gunstig å ha varmen lavt/ i gulvet. Dessuten er temperaturen i gulvvarmeanlegg så lav at man kan utnytte vann som ikke er helt varmt, noe som særlig er viktig hvis man skal bruke solfangere.

 

 

Kull, koks, olje og gass er fossile brensler og bør unngås.


*Enova gir tilskudd til strømsparingstiltak i husholdninger. Ordningen er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Det gis støtte på 20% av dokumenterte kostnader opp til et maksimalt støttebeløp. For pelletskaminer og sentrale styringssystemer er maksimalt støttebeløp 4 000 kroner. For pelletskjeler, varmepumper og solfangere er maks tilskudd 10 000 kroner. For mer informasjon, se Enovas hjemmeside.

 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne artikkelen kan du skrive et innlegg i vårt nettforum elller sende en epost til thomas@bjorkan.no.