Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Slik velger du en institusjon for kampanjen

Det beste er å velge en institusjon man allerede har en tilknytning til, hvor det er sannsynlig at man blir hørt. Universiteter, religiøse institusjoner, pensjonsfond og offentlig eide banker er gode utgangspunkt. Du finner mer informasjon om disse under.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det beste er å velge en institusjon man allerede har en tilknytning til, hvor det er sannsynlig at man blir hørt. Universiteter, religiøse institusjoner, pensjonsfond og offentlig eide banker er gode utgangspunkt. Du finner mer informasjon om disse under.


Man kan også jobbe opp mot privateide selskaper eller egen arbeidsplass. Flere bedrifter profilerer seg på å være miljøbevisste, så dermed større grunn til å minne dem på at dette også bør gjenspeiles gjennom bærekraftige investeringer.

Det viktigste er at man vet med sikkerhet at institusjonen faktisk har fossile investeringer, enten i fond og aksjer, eller i form av direkte eierskap. Dette krever gjerne litt forarbeid med å sjekke institusjonens årsregnskap (spesielt notene til regnskapet), sender noen e-poster eller tar noen telefoner til ledelsen / administrasjonen for å få svar på spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss for tips dersom du står fast i dette arbeidet.

Man kan fint opprette en kampanje selv om de fossile eierpostene er små.  Da er sjansene for uttrekk større, og signaleffekten er også av stor verdi for å inspirere flere institusjoner til å gjøre det samme.

Universiteter og studentsamskipnader

Europeiske universiteter er i stor grad drevet med offentlige midler, selv om mange land har gjort dramatiske kutt i utdanningsbudsjettene sine de siste årene. Mange universitet har også store private fond, som i større eller mindre grad er investert i fossil energi. Et godt første skritt er å finne ut hva disse fondene er investert i, og kreve at de disinvesterer fra de delene som er investert i fossil energi.

Det er viktig å understreke at fondsinvesteringer ikke er hele historien. Med økende grad av privatisering av høyere utdanning, åpnes det rom for at selskap sponser eller støtter universiteter og på den måter får direkte og indirekte innflytelse over studenters akademiske utdanning og karriere. Ved å sponse forelesningssaler, professorater og stipend, kjøper selskapene seg en sosial lisens til å fortsette sin klimaødeleggende virksomhet som før, samtidig som de bygger seg et image som samfunnsansvarlige aktører.

Selv om norske universiteter og skoler først og fremst er finansiert av det offentlige, samarbeider flere institutt og fakultet med næringslivet for å finansiere læreplasser, stipender og en lang rekke ulike arrangement. Alle institusjonene har forskjellige finansieringsløsninger – og fossilindustrien finnes ofte der du minst venter det.  

Religiøse institusjoner

Klimaendring er et moralsk spørsmål. Kirkene, moskeene, synagogene og templene der vi tilber høyere makter og tar del i et trossamfunn, burde ikke bidra til å finansiere ødeleggingen av vår felles klode. Religiøse institusjoner spilte en nøkkelrolle i kampen mot apartheid i Sør-Afrika, og de trengs for å lede an også i klimasaken.

Pensjonsfond

Pensjonsfond er noen av de største investorene i verden, og er svært viktige for hvordan markedet formes og utvikler seg. Å få de virkelige store fondene, slik som Oljefondet, til å endre seg vil ta lang tid, men mye er gjort hvis vi starter denne samtalen allerede nå. Snakk med kolleger, lær deg mer om egne pensjonsfordeler, og send et brev til dine pensjonsforvaltere der du oppfordrer dem til å trekke investeringene sine ut av fossil energi.

Offentligeide banker

I mange europeiske land er banker eid av bystyret og/eller det offentlige, og noen av disse kan vedta resolusjoner som støtter nedtrapping av fossile investeringer og vrir fondene i bærekraftig retning. Vi anbefaler at du snakker med allierte som arbeider i politikken for å få hjelp til å sette i gang debatt om divestment og få ballen til å rulle for en kampanje.

Andre offentlige institusjoner

Mange fossile energiselskap sponser store deler av kulturlivet både blant amatører og profesjonelle. På denne måten kjøper de seg en sosial lisens for å drive sin virksomhet. Dette er et fruktbart område for kreative protester: I Storbritannia har grupper som Liberate Tate og Reclaim the Bard gjort kreativ protest til et varemerke, og bruker kunstneriske virkemidler for å stille spørsmål ved at oljeselskap og andre fossile energiselskaper sponser kunst- og kulturliv. Kunstnere og forfattere i Norge har de siste årene engasjert seg mot sponsing på lignende vis. Finnes det et museum, et galleri, eller et kulturhus nært deg, der fossilindustrien investerer i sponsor- og samarbeidsavtaler for å dekke over hva selskapene egentlig driver med?